UWAGA !!!

Zebranie z rodzicami dzieci nowo przyjętych odbędzie się

26 czerwca 2019r. o godz. 17:00.

 

 

 

 

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020

Strona logowania do systemu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli

www.torun.przedszkola.vnabor.pl

 

UWAGA !!!
Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola pierwszego wyboru (PM17)

w naborze elektronicznym 11.02. – 8.03.2019r. (do godz. 15:00)


Przyjmowanie i weryfikacja wniosków

  •     Poniedziałek         10:00 – 15:00
  •     Wtorek                  13:00 – 15:00
  •     Środa                    10:00 – 16:45
  •     Czwartek               13:00 – 16:00
  •     Piątek                      7:00 – 15:00

 


Dnia 11 lutego 2019 r. rusza rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do:

  • przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 stycznia 2019 r. (załącznik nr 1 do zarządzenia)

Kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji są zawarte w uchwale Rady Miasta Torunia:

  • nr 552/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, (Dz.U. Woj.Kuj.-Pom. z 2017r. poz.1208)