Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli

          Ze względu na specyfikę pracy nauczyciel przedszkola musi być  wszechstronnie wyedukowany,  systematycznie podnosić swoje kwalifikacje. Od  kilku lat nasza placówka pełni rolę przedszkola ćwiczeń dla studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK . Nasze kompetencje merytoryczne i metodyczne oparte na wiedzy i doświadczeniu pedagogicznym   są wysoko oceniane przez nauczycieli akademickich oraz studentów. Od lat współtworzymy Festiwal edukacji przedszkolnej - Fenomen Wieku Przedszkolnego” ( 11 maja 2013r – prowadzenie warsztatu dla nauczycieli W KRÓLESTWIE ZABAW KRÓLA MYŚLICIELA  - zabawy  przygotowujące do nauki czytania,  rozwijające twórcze myślenie i działanie, z zastosowaniem zasad metodyki wychowania przedszkolnego).


W ramach WDN odbyły się  zajęcia koleżeńskie rozwijające aktywność ruchową dzieci

 • 26.02-  zabawy poranne i zestaw zabaw ruchowych w grupie dzieci 3-letnich,
 • 27.02 zestaw ćwiczeń gimnastycznych w grupie dzieci 5/6 letnich   
 • 05.03 zestaw ćwiczeń porannych w grupie dzieci 5-letnich
 • „Zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży wg koncepcji C. Orffa” – warsztat  metodyczny (cz. 2 / 28-29 03.2009)
 • Odkrywamy radość rozwoju.   (10.10.2011r.)  
 • Stare i nowe zabawy paluszkowe –   (5.12.2011, 09.12.2011
 • Aktywność muzyczno-ruchowa –    (4.11.2011)
 • Pląsy i zabawy w przedszkolu   (14.11.2011)  
 • Bezpieczne dziecko- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy  11.01.2012
 • Zabawy rozwijające kreatywność dziecka   (09.02.2012
 • Śpiew, taniec, zabawa   (16.03.2012)  
 • Muzyka i ruch   (21.04.2012
 • Festiwal Edukacji Przedszkolnej „Rozwój ekspresji wokalnej dzieci” (14.04.2012 )
 • Szkolenie BHP (22.03.2012)
 • „Jak rozmawiać z dziećmi o AIDS” – warsztaty zorganizowane przez Sanepid i KPCN (30.10.2012)    
 • „Przyjaciele Zippiego”– Szkolenie dotyczące Programu Promocji Zdrowia Psychicznego Dla Małych Dzieci  (09.11.2012)  
 • „ Ruch-Muzyka” - Yamaha Szkoła Muzyczna, Piotr Megger,- (29.09.2012)  
 • Czyste powietrze wokół nas -  Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna   
 • „Joga dla dzieci i dorosłych” - udział w spotkaniu w „Klubie Aktywnego Nauczyciela”  €“  
 • „Gimnastyka paluszkowa kluczem do prawidłowego pisania”  - konferencja zorganizowana przez CKU (wykład G. Dolya) 13.06.13r
 • „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukacje społeczeństwa- szkoła, przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej.”  
 • „Zabawy muzyczne w przedszkolu w koncepcji Carla Orffa” – Wydawnictwo Didasko- (13.03.2013)  
 • „Cztery pory roku – zabawy integracyjne” - Szkoła Muzyczna Yamaha
 • „Metoda projektów w przedszkolu” (16.10.2013)
 • „Dzieci nie jedzą śmieci” – prelekcja na temat profilaktyki zdrowotnej w zakresie odżywiania  (28.01.2014)
 • „Nowoczesne metody profilaktyczne w badaniu układu krążenia” – Akademia Zdrowia Vigget (16.01.2014)    
 • „Projekt KIK”  -  spotkanie konsultacyjne dla liderów.   (09.09.2013)  
 • „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”  Konferencja inauguracyjna (18.10.2013
 • „Jak rozmawiać z dziećmi o AIDS” -  KPCEN i PSSE . (10.2013)  
 • „Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Jak pracować z grupą zróżnicowaną wiekowo i dzieckiem 6-letnim” – Vademekum – (11.2013)  
 • „Ruch i muzyka”   (11.2013)  
 • „Zabawy paluszkowe” 27.11.2013r.
 • „Zdrowie na talerzu ” – spotkanie ze specjalistą dietetykiem  -  rozmowy o zdrowym   stylu życia -  styczeń 2014