Nauczyciele prowadzący: Małgorzata Nowaczyk, Natalia Krawczinska

Uhuha,  Uhuha  Czy Zima Jest Nudna? - projekt edukacyjny - kontynuacja projektu z miesiąca stycznia

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. metody gimnastyki twórczej R.Labana
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych - metoda zadaniowa
  Zestaw ćwiczeń porannych z elementami korekty
  Zabawa ruchowa z elementem biegu „ Wyścig kuligów”
  Zabawa ruchowa z elementem rzutu „Bal śnieżynek”
 • Zadania tygodniowe :
  Jestem ciekawy świata – miś zwichnął, nóżkę  załóż mu bandaż uciskowy
  Bawię się matematyką– ułóż samodzielnie zadanie z treścią i zapisz stosując odpowiednie znaki matematyczne
  Będę uczniem/ uczę się czytać i pisać – odczytaj wyrazy i przyklej do odpowiedniej ilustracji
  Mam sprawne ciało i artystyczną duszę –  pokoloruj zimowe mandale
  Zadanie dodatkowe - wykonaj budowlę z klocków edukacyjnych lego według instrukcji

„Jak Rozmawiać Z Dziećmi O AIDS?” -  Razem Poprzez Świat!

 • Cele:
  zapoznanie z pojęciami: wirus HIV, choroba AIDS, odporność organizmu
  kształtowanie postawy akceptacji, tolerancji i właściwego zachowania wobec innych
  uświadomienie, w jaki sposób należy zachowywać się w kontaktach z osobami zakażonymi
  uświadomienie, w jaki sposób zachować bezpieczeństwo, aby uniknąć choroby
  wyjaśnienie co to jest symbol solidarności

I Blok – Wiedza

 • „Jacy jesteśmy” – wiersz B. Szelągowskiej,  malowanie farbami  ( kolegi/koleżanki) (zapoznanie z bohaterem kolorowanki „Zawsze razem” – Dominikiem (s. 2-3)


II Blok – Życie

 • „Każdy jest inny”- rozmowa, zabawa integracyjna „Przez różowe okulary”, (praca z kolorowanką „Zawsze razem”, s. 3-5)


III Blok – Choroba, Wsparcie

 • „Nieruchomy woreczek”- słuchanie piosenki , rysowanie pastelami „Miła niespodzianka”, ( praca z kolorowanką  „Zawsze razem”, s. 6-9)

IV Blok – Bezpieczeństwo

 • „Bawimy się bezpiecznie” – zabawa dydaktyczna, scenki dramowe  (techniki parateatralne), (praca z kolorowanką „Zawsze razem”, s. 10 i 14 )

V Blok – Akceptacja

 • "Drzewo życzeń" -  bajka „ O rybaku i złotej rybce” wstępem do  zabaw rytmiczno-ruchowych, rysowanie pisakami pt " Drzewo życzeń” , (praca z kolorowanką  „Zawsze razem”, s. 11-13)

Zakończenie programu  -  przypięcie każdemu dziecku czerwonej kokardki oraz wręczenie książki „Mali Przyjaciele”

 • Zabawa naśladowcza - "Czyścioszki”
  Zabawa z elementem biegu  - "Nawlekanie koralików”
  Zabawa metodą Dennisona - "Ziewanie energetyczne"  –
  Zestaw  ćwiczeń gimnastycznych – metoda R. Labana
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych - metoda W. Sherborne  
 • Zadania tygodniowe :
  Jestem ciekawy świata – ułóż wyliczankę
  Bawię się matematyką – policz elementy w zbiorach, napisz w okienkach odpowiednie liczby, narysuj odpowiednią liczbę oczek
  Będę uczniem/ uczę się czytać i pisać –  wymień dwa rysunki spośród wielu których nazwy się rymują
  Mam sprawne ciało i artystyczną duszę – wykonaj obrazek dla chorego kolegi   
  Zadanie dodatkowe - wyklaszcz rytm zilustrowany układem kółek

Mamy Swoje Prawa I Obowiązki – walczył o nie Janusz Korczak - Przyjaciel Dzieci

 1. „Król Maciuś I” – słuchowisko (prezentacja - tablica interaktywna), praca techniczna (wykonanie korony "Praw dziecka"),  zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 2. „Mamy swoje prawa” – nauka piosenki pt. „Pięknie żyć", gra ściganka (met Gruszczyk Kolczyńska) ,
  Twórczy czwartek - „Jacy jesteśmy” - techniki C. Freineta (zdania niedokończone),  zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( m. w Scherborne )
 3. „Mateuszek na czarodziejskiej wyspie” – scenki dramowe, aktywne słuchanie muzyki
  "Zimowa poleczka" Metoda Dobrego Startu - opracowanie piosenki, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (met. stacyjna)
 • Zabawa z elementem biegu „Kraina kół”
  Zabawa ruchowa z elementem skoku  „Zajączki”  
  Zabawa ruchowa orientacyjno– porządkowa - „Kogut i kury”
  Zestaw ćwiczeń porannych – ćwiczenia z el. równowagi i czworakowania
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych - metoda zadaniowa
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – metoda W. Sherborne
 • Zadania tygodniowe:
  Jestem ciekawy świata – wykonaj doświadczenie co pływa i tonie  - "Jak myślisz dlaczego...?"
  Bawię się matematyką – narysuj dalszą część  obrazka i  pamiętaj,  by odbicie prawej strony było  podobne do lewej
  Będę uczniem/ uczę się czytać i pisać – poszukaj liter w alfabecie - pokoloruj obrazki przy poznanych w przedszkolu
  Mam sprawne ciało i artystyczną duszę – wymyśl zabawę ruchową i zaproś do niej kolegę
  Zadanie dodatkowe - ułóż zdanie o każdym rysunku, narysuj tyle kresek ile jest wyrazów w zdaniu

Klucz Do Uczenia
Matematyka 1

 • sesja 36 - "Cztery, pięć – złapać żabkę miałbym chęć" - roznanie liczb 4 i 5, pogłębienie rozumienia stałej różnicy między liczbami sąsiadującymi ze sobą w szeregu
 • sesja 37 - "Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć" - rozwijanie umiejętności tworzenia wizualnego modelu związków matematycznych na liczydle oraz wykorzystanie ich do porównania liczebności dwóch zbiorów
 • sesja 38 - "Liczenie i odliczanie" - pogłębienie rozumienia podstawowych zasad liczenia

Konstrukcje

 • sesja 24 - "Mosty na wyspę – budowanie zgodnie z indywidualnym projektem" - rozwijanie kreatywności, myślenia analitycznego – analizowanie projektu przed rozpoczęciem jego realizacji.
 • sesja 25 - "Piętrowy dom – budowa domu – budowanie przez naśladowanie" - poznanie głównych elementów konstrukcyjnych domu, ustawienia wzajemnego w przestrzeni i istnienia tzw. przestrzeni wewnętrznej
 • sesja 26 - Elewacja dwupiętrowego domu – budowanie zgodnie z przykładem – ukryta konstrukcja, utrwalenie wiedzy o głównych elementach konstrukcyjnych domu

Program  Zdrowia Psychicznego dla Dzieci „Przyjaciele  Zippiego”

UCZUCIA  I.

 1. Uczucie smutku – uczucie radości.
 2. Uczucie złości i rozdrażnienia.
 3. Uczucie zazdrości.
 4. Uczucie zdenerwowania.

W Cyferkowie I Literkowie :  

 • Ćwiczenia słuchu fonetycznego, ćwiczenia w różnicowaniu głosek opozycyjnych np. głoski: s – sz 
 • Rozróżnianie zdania z tekstu, wyrazów ze zdania, rozróżnianie głosek w nagłosie wygłosie śródgłosie, ćwiczenie  poprawnego głosowania, analiza i synteza wyrazów
 • Wprowadzenie liter  - b,B ; pP, uU , podtrzymywanie zainteresowań czytaniem (dzieci czytające)
 • Rozwiązywanie zadań z tekstem , układanie działań, utrwalanie liczb porządkowanych, stosowanie znaków > < =

Współpraca Ze Środowiskiem:

 • Prowadzenie Indywidualnych Rozmów,
 • Organizowanie Przez Rodziców Materiałów Do Zajęć,
 • Wykorzystywanie Sugestii Rodziców Dotyczących Prowadzonych Zajęć 
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Bal karnawałowy 02.02.2018
 • Koncert TOS 27.02.2018
 • Spotkanie Artystyczne Na Wydziale Sztuk Pięknych (Z Rodzicami Teosia)
 • Zorganizowanie Spotkania Ze Strażą Miejską ( "Bezpieczne Ferie")