Nauczyciele prowadzący: Hanna Dudkowska, Anna Klimek-Kwiatkowska

LUTY

„Hu, hu, ha zima nie jest zła!

 1. Zima-uroki i niebezpieczeństwa - rozmowa przy  ilustracji, „Zimowy walczyk”- nauka piosenki
 2. „Zimowy krajobraz”- komponowanie w sferze percepcyjnej, zestaw ćwiczeń gimnastycznych,
 3. „Co można rzec o śniegu”- słuchanie wiersza H. Szayerowej ,„Poleczka” utrwalenie układu tanecznego. 
 4. „Płatki śniegu”- zabawa matematyczna, Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 5. „Zimowy malarz”- Praca w zespołach – malowanie różnymi technikami na temat   
 • Zimowe ptaki- Zabawa ruchowa z elem. podskoku 
 • Zestaw ćwiczeń porannych: dzieci powinny: ćw. duże grupy mięśniowe, doskonalić skłony w przód i w bok, czworakować, biegać bez potrąceń.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych: dzieci powinny: przestrzegać zasady bezpieczeństwa obowiązujące w sali gimnastycznej, doskonalić chód i bieg w wyznaczonych kierunkach (przed siebie, w prawo, w lewo) z omijaniem przeszkód i szybką zmianą kierunku na umówiony sygnał dźwiękowy, orientować się w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.

Przedsiębiorczy przedszkolak

 1. Dlaczego ludzie oszczędzają pieniądze? – rozmowa  w oparciu o własne doświadczenia, „Poleczka” - nauka tańca
 2. Świnka – skarbonka- praca plastyczno-konstrukcyjna, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 3. Poznajemy historię pieniędzy- historyjka obrazkowa, „Znikające cyfry”- kodowanie na dywanie
 4. Bawimy się w sklep- zabawa tematyczna, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 5. Torba na zakupy- dziecięce origami, zestaw ćwiczeń gimnastycznych

 • „Kto potrafi?”; zabawa ruchowa  z elem. rzutu i  celowania 
 •  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. równowagi – przekraczanie niskich i wysokich przeszkód, przejście po ławeczce z asekuracją, stanie na jednej nodze.
 • Zestaw ćwiczeń porannych z elem ćwiczeń pobudzających: pajacyk, wiatraczki, skaczące ptaki,   

Projektu edukacyjny „Spotkanie z Chopinem”

Cele szczegółowe projektu:

 1. Poszerzenie wiedzy dzieci na temat czasów i życia Fryderyka Chopina.
 2. Stwarzanie sytuacji umożliwiających rozwijanie talentów artystycznych.
 3. Tworzenie prac plastycznych inspirowanych utworami muzyki poważnej.
 4. Poznawanie wybranych przykładów muzyki symfonicznej.
 5. Rozpoznawanie instrumentów muzycznych po usłyszeniu ich dźwięku.
 6. Poznawanie wybranych elementów „alfabetu” muzycznego: klucz wiolinowy, nuty i pięciolinia.
 7. Tworzenie własnych instrumentów muzycznych.

Zadania realizowane w projekcie:

 1. Fryderyk Chopin jako pianista, kompozytor, Polak.
 2. W świecie instrumentów muzycznych.
 3. W świecie muzyki – kompozycja.

Tematyka zajęć z dziećmi:

 1. Warszawa i Polska w czasach Fryderyka Chopina.
 2. Frycek czyli dzieciństwo Fryderyka Chopina.
 3. Opowieść o zbójcach. (M. Kędziorzyna)
 4. Fryckowe lato. Opowieść (fragm.) [Koncert u hrabiny Skarbkowej].
 5. Instrumenty muzyczne.
  Orkiestra (skrzypce, wiolonczela), dyrygent i chór.
  • Peer Gynt Suita Nr 1 „Poranek” Edward Grieg.
  • Ave Verum Corpus Motet D - dur Wolfgang Amadeus Mozart.
  • Koncert na klawesyn i orkiestrę Nr 5 f – moll – Jan Sebastian Bach.
 6. Fortepian – instrument.
 7. Co w fortepianie tak gra?
 8. Nasze instrumenty.
 9. Pudełka z tektury i plastiku, 
 10. W świecie muzyki – kompozycja.
 11. Co to jest gama?
 12. Nuty i nutki – zapis na pięciolinii.

Ewaluacja projektu:

 • wypowiedzi dziecka w czasie zajęć planowanych i rozmów swobodnych. 
 • analiza wytworów dziecka (prac plastycznych, konstrukcyjnych).
 • Obserwacja poziomu kreatywności i twórczego działania dziecka.
 • Muzyką Chopina malowane- udział w konkursie

  „W literkowie”-  przygotowanie do nauki czytania i pisania
 1. Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz orientacji przestrzennej, 
 2. Zabawa dydaktyczna "Ile to słów?". 
 3. Policz wyrazy w zdaniu 
 4. Poznanie zapisu własnego imienia w trakcie zabawy "Moje imię". 
 5. Rozpoznawanie imion kolegów- graficzny zapis
 6. Czytanie globalne
 7. Wprowadzenie litery L,l oraz N.n
 8. Wypowiedzi dzieci na temat napisów jakie znają. 
 9. "Zaproszenie do krainy liter" – oglądanie liter z alfabetu demonstracyjnego, próby układania imion, porównywanie liter. 
 10. "Portret ulubionej litery"- rysowanie i ozdabianie liter. 
 11. "Zaczarowane kreski" – dorysowywanie dodatkowych elementów ozdobnych do szlaczków
 12. wyrabianie wrażliwości i pamięci słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej  i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 13. Ćwiczenie słuchu fonematycznego
 14. dzielenie wyrazów na sylaby
 15. różnicowanie słów podobnie brzmiących
 16. analiza i synteza wyrazów
 17. rozwijanie zainteresowań czytaniem, czytanie ze zrozumieniem

W CYFERKOWIE

 • Wyznaczanie kierunków w przestrzeni z pkt widzenia dziecka ( góra dół, z przodu z tyłu, obok, za, nad, na , w , pod, między, pomiędzy, do) Zabawy w przekładanie patyczkami,
 • Rozwiazywanie zadań z tekstem
 • Kodowanie na dywanie- układanie sudoku
 • Odkodowanie informacji na tablicy interaktywnej,
 • Poznanie wartości pieniądza, operowanie monetami:1 zł, 2zł,5zł,   
 • doskonalenie dodawania i odejmowania. Utrwalenie zapisu graficznego cyfr 1-10
 • Orientowanie się na kartce papieru, labirynty, kreślenie wzorów. Zabawa matematyczna- Podaj rękę  Zabawa
 • matematyczna- Chodzenie pod dyktando poruszanie się w przestrzeni, zabawa 
 • Szukamy zabawki wyznaczanie kierunków w przestrzeni z pkt widzenia drugiego dziecka


Koncepcja planu daltońskiego

 • zaznaczanie obecności na tablicy - zaznaczanie dyżurów i kalendarza pogody 
 • wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności 
 • zadania do wykonania dopasowywane do tematyki tygodniowej 
 • wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie aktualnego dnia tygodnia 
 • wyznaczenie codziennie nowych par do pracy w parach - porządkowanie zabawek zgodnie z wizualizacją kącików zabaw,
 • wykorzystywanie zegara daltońskiego do zabaw  

                                    Realizacja Programu Przyjaciele Zippiego

Metoda dobrego startu

 • „Dziesięć bałwanków” opracowanie piosenki
 • „Zima” – opracowanie piosenki

Realizacja kolejnej sesji Programu „Klucz do uczenia się - moduły matematyczne – Konstrukcje”  + aktualny zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielkami a rodzicami
 • Spacer do parku w celu obserwacji przyrody- zasady bezpieczeństwa 
 • Wycieczka do biblioteki
 • Wycieczka na pocztę  
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom"
 • Dnia 18 lutego 2019r. o godz. 10:15  Teatr VASKA zaprasza dzieci na "Trzy życzenia złotej rybki"
 • Dnia 21 lutego 2019r. o  godz. 9:00 koncert TOS - "Lista przebojów muzyki poważnej".  
 • Dnia  20.02.2019 / godz.16.30- 17:30  Konsultacje pedagogiczne