Nauczyciele prowadzący: Hanna Dudkowska, Karolina Ostrowicka - Dądelska

 Wrzesień 2018

NASI KOLEDZY W GRUPIE I  W SZKOLE

 1. „Zwiedzamy nasze przedszkole” – Rozmowa połączona z obserwacją, zabawy integracyjne na powietrzu.
 2. „W naszej zuchowej gromadzie"-   nauka piosenki, rysowanie tłustą pastelą
 3. „W krainie zabawek" – zagadki matematyczne; zestaw ćwiczeń gimnastycznych 
 4. „Jesteś kroplą w morzu" – trening twórczego myślenia, analogia personalna  m synektyczna W, Limont, malowanie farbami plakatowymi
 5. „Mówić pięknie to jest sztuka” – zabawy teatralno- muzyczne,

Zabawy ruchowe
„Tańczymy labada"  z elem.skłonu
„Dzieci do domku"  z elem.biegu

Zestaw ćwiczeń porannych
„Zuch do Zucha"  z elem. podskoku
„Poranny aerobik” z elem skłonu

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem marszu

ZUCH DBA O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH

 1. „Co się dzieje na ulicy?"- zabawy ortofoniczne,  spacer na skrzyżowanie ulic.
 2. „Będę kierowcą" – zabawa tematyczna ; zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 3. „Przygoda z małpką "- słuchanie opowiadania St. Szuchowej „Kodeks Zucha" – wspólne tworzenie kodeksu bezpiecznego przedszkolaka
 4. „Na ulicy" -zabawy konstrukcyjne; zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 5. „Stoją na drodze na jednej nodze"- słuchanie wiersza W Chotomskiej, wydzieranka  
 6. „Jestem bezpieczny"- grupowy turniej sportowy o zdobycie odznaki „bezpiecznego przedszkolaka"
 7. „Wiem jak zachować się w trudnych sytuacjach” - poznajemy numery alarmowe- kodowanie na dywanie

Zabawa ruchowa
„Policjant na drodze" z elm. skrętu
„Na ulicy"  z elem marszu
Zestaw ćwiczeń porannych  
„ Na ulicy" z elem. równowagi
„Gąsienica"  z elem. biegu  

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem równowagi


JESIEŃ, JESIEŃ  ACH TO TY…?

 1. „Jeszcze troszeczkę lata” - nauka wiersza R. Przymusa, spacer do parku.
 2. „Skarby jesieni” – inscenizacja wiersza J. Tuwima, 
 3. „Jestem liściem na wietrze”-  malowanie farbami plakatowymi 
 4. „Jesienne kaprysy”-   tworzenie przedszkolnego centrum metereologii, rysowanie suchą pastelą 
 5. „Tu i tam, czyli wszędzie”- zabawy badawcze na istnienie powietrza, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 6. „Żegnaj lato" – opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu 
 7. „Sprzątanie Świata” – udział w akcji „Sprzątanie Świata Polska 2018”.

Zabawy ruchowe
„Jesienna gimnastyka”  
„Zabawa z elementem rzutu „Do kosza wrzuć” -  
Zestaw ćwiczeń porannych
„W górach” ćwicz. z em.biegu
„Nad morzem” ćwicz. z elem podskoku
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem biegu

W RÓŻNYCH PORACH DNIA W RÓŻNYCH PORACH DNIA

 • „Uczymy się odmawiać" - odgrywanie scenek  
 • Projektowanie własnego znaku drogowego i wykonanie go dowolną techniką
 • „Mój pojazd" - manipulowanie mozaiką geometryczną
 • „Czarowanie słowami" - czyli dobieranie określeń przeciwstawnych  
 • „Co słyszysz? - analiza i synteza słuchowa.
 • Systematyczne rozmowy z dziećmi na temat bezpiecznego zachowywania się podczas zabawy oraz w różnych miejscach na terenie przedszkola. Przypominanie umów zawartych w Kodeksie Zucha
 • Wyrabianie nawyków zdrowotno- higienicznych, zachęcanie do zjadania zdrowej żywności,  
 • Organizowanie spotkań czytelniczych z cyklu Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato..  w ramach realizacji Programu Fundacji ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom "  
 • Rysowanie kredkami i pastelami na temat dowolny, doskonalenie prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie  

„W LITERKOWIE”-  PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA

 1. Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz orientacji przestrzennej, Zabawa dydaktyczna "Ile to słów?".  
 2. Poznanie zapisu własnego imienia w trakcie zabawy "Moje imię". 
 3. Wypowiedzi dzieci na temat napisów w kącikach zainteresowań  
 4. „Zaproszenie do krainy liter" – oglądanie liter z alfabetu demonstracyjnego, próby układania imion, porównywanie liter. 
 5. "Portret ulubionej litery"- rysowanie i ozdabianie liter. 
 6. "Zaczarowane kreski" – dorysowywanie dodatkowych elementów ozdobnych do szlaczków
 7. Wyrabianie wrażliwości i pamięci słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 8. Ćwiczenie słuchu fonematycznego
 9. Dzielenie wyrazów na sylaby
 10. Różnicowanie słów podobnie brzmiących
 11. Analiza i synteza wyrazów
 12. Rozwijanie zainteresowania czytaniem ze zrozumieniem

W CYFERKOWIE

 1. Poznawanie schematu własnego ciała
 2. Nazywanie części ciała, rysowania głowy przy pomocy lusterka
 3. Zabawy paluszkowe, nazywanie palców, odrysowanie dłoni, wycięcie ozdobienie
 4. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni z pkt widzenia dziecka ( góra dół, z przodu z tyłu, obok, za, nad, na , w , pod, między, pomiędzy, do)
 5. Zabawa matematyczna- Podaj rękę lewa, prawa
 6. Zabawa matematyczna- Chodzenie pod dyktando poruszanie się w przestrzeni, zabawa Szukamy zabawki wyznaczanie kierunków w przestrzeni z pkt widzenia drugiego dziecka
 7. Zabawa matematyczna- Zaczarowana kartka 
 8. Orientowanie się na kartce papieru, labirynty, kreślenie wzorów


KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO  

 • Zaznaczanie obecności na tablicy - zaznaczanie dyżurów i kalendarza pogody 
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności 
 • Zadania do wykonania dopasowywane do tematyki tygodniowej 
 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie aktualnego dnia tygodnia 
 • Wyznaczenie codziennie nowych par do pracy w parach - porządkowanie zabawek zgodnie z wizualizacją kącików zabaw,  
 • Wykorzystywanie zegara daltońskiego do zabaw

METODA DOBREGO STARTU

Żegnaj lato” opracowanie piosenki
„Rumianki „ tworzenie wzoru
MATEMATYKA KLUCZ DO UCZENIA + AKTUALNY ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH
REALIZACJA ROGRAMU  „Chroń Się Przed Kleszczami Wszystkimi Sposobam
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:

 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielkami a rodzicami
 • 06.09.2018 Powitanie przedszkola z Teatrem Vaśka
 • 11 0.9 2018 Zebranie z Rodzicami
 • 20.09.2018 Wyjazd  całej grupy- Obchody Dnia Przedszkolaka
 • 09.2018 Akcja Sprzątania Świata
 • Spacer po najbliższej okolicy przedszkola, w celu obserwacji przyrody- zasady bezpieczeństwa 
 • Gromadzenie materiałów rysunkowych, potrzebnych do zajęć i zabaw,
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”