Nauczyciele prowadzący: Monika Monikowska, Agnieszka Wiśniewska, Anna Blek,

Czerwiec

Co słychać latem na łące?

 1. „Mieszkańcy łąki” - piosenka pt. „Po łące biega lato” zaproszeniem do zabaw rytmiczno – ruchowych oraz wycieczki na łąkę
 2. ”Lato na łące” – utwór "Lot trzmiela" M. Rymskiego-Korsakowa zaproszeniem do opowieści muzyczno – ruchowej, improwizacji tanecznych oraz malowania muzyki
 3. „O czym brzęczą pszczoły?” – wiersz R. Grońskiego ilustrowany sylwetami inspiracją do wykonania pracy twórczej z odpadów – „pszczółki”, zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
 4. „Tańczą motyle, tańczą na łące” – gra ściganka wg metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej inspiracją do projektowania gier planszowych, zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
 5. „Na pikniku” – zabawa tematyczna połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi i słuchowymi
 • Udział w 10 Letniej Olimpiadzie Sportowej Przedszkoli, odbywającej się na Stadionie Miejskim - 06.06.
 • Wycieczka na Starówkę - przy współpracy z p. Moniką Prarat (mamą Stefana) – zajęcia „Toruń w legendach” – 07.06.
 • Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka 1 - Sesja 19 – „Żagle i łódki. Siatka zgodności domina”.
 • Program Zdrowia Psychicznego Dla Małych Dzieci – „Przyjaciele Zippiego” – część V „Przeżywanie zmiany i straty” –  Sp. 3 i 4


 Żegnamy przedszkole – niech żyją wakacje!

 1. „Wakacyjne wędrówki” – film video oraz treść piosenki pt. „Jedziemy na wakacje” inspiracją do malowania farbami nt. „Gdzie chciałbym spędzić wakacje?”
 2. „Żegnaj przedszkole kochane”- uroczystość z okazji zakończenia roku przedszkolnego połączona z pożegnaniem dzieci 6-letnich
 3. „Jakie jest nasze morze?” – piosenka pt. „O czym szumi muszelka?” inspiracją do wypowiedzi twórczych, zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą W. Sherborne
 4. „Jedziemy w góry”– wiersz H. Ożogowskiej pt. „Na hali” inspiracją do wykonania pracy plastycznej
 5. „Nasze polskie góry” z wykorzystaniem gazet, zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą W. Sherborne
 6. „Wakacyjne przygody” – historyjka obrazkowa pt. „Wakacje” inspiracją do wypowiedzi twórczych
 7. „Pojazd, którym chciałbyś wyruszyć w poszukiwaniu wakacyjnych przygód” - zabawa w wymyślanie wg metody E. De Bono, zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą W. Scherborne
 8. „Wakacyjne rady” - wiersz W. Badalskiej inspiracją do filmu edukacyjnego (video), pt. „Jak się zachowywać w niebezpiecznych sytuacjach”, nauka piosenki „Wakacje”
 9. „Jakie są odgłosy lata?”-  ćwiczenia słuchowe i ortofoniczne inspiracją do gry dydaktyczna wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej pn. „Wyścigi żabek”, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 10. „Dlaczego lubimy wakacje?” – piosenka pt. „List do słońca” inspiracją do ćwiczeń grafomotorycznych wg M. Bogdanowicz i wypowiedzi twórczych
 11. „Kochane słoneczko” – opracowanie piosenki MDS
      
  Realizacja Programu „Klucz do uczenia się” – Konstrukcje 1 - Sesja 17 – „Wejście do królestwa kształtów – budowanie ozdobnych bram i drzwi”.
  Program Zdrowia Psychicznego Dla Małych Dzieci – „Przyjaciele Zippiego” – część VI „Dajemy sobie radę”


KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO

 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie strzałką aktualnego dnia tygodnia każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności- na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym.  
 • Wizualizacja listy obecności – zastosowanie plakietek ze zdjęciami dzieci, na specjalnie przygotowanej tablicy do listy obecności dzieci zaraz po przyjściu do sali zaznaczają swoją obecność, co pozwoli nauczycielowi i dzieciom szybko sprawdzić ile dzieci jest w przedszkolu, a kogo w danym dniu nie ma.
 • Tablica „Pracujemy w parach” – dzieci ustawiają się w pary, bawią się ze wskazanym partnerem/grupą, nawiązuje relacje z różnymi kolegami.
 • Już potrafię - zachęcanie do samodzielności   
 • Wizualizujemy zadania  do  wykonania - w grupach przedszkolnych Daltona używamy do „tygodniowego przydziału zadań na tablicy magnetycznej.
 • Kalendarz urodzin
 • Dyżury
 • Prawa ręka  
 • Wizualizacja kącików zabaw


ZABAWY Z LITERKAMI:

 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej
 • wyodrębnianie i nazywanie głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie,  
 • układanie z elementów modelu sylabowego wyrazu,
 • dokonywanie prawidłowej analizy i syntezy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonematycznej
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • doskonalenie mowy (szczególne zwrócenie uwagi na poprawne wymawianie poszczególnych głosek),
 • utrwalenie poznanych liter, czytanie sylab, wyrazów, zdań,
 • doskonalenie umiejętności pisania liter.

WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI:

 • rozmowy  indywidualne z rodzicami nt osiągnięć i zachowania dzieci w przedszkolu
 • dostarczanie potrzebnych materiałów do zabaw i zajęć w przedszkolu
 • włączanie do czytania dzieciom bajek na terenie przedszkola w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • umieszczanie w kąciku dla rodziców tekstów wierszy, piosenek, zestawów ćwiczeń gimnastycznych
  zajęcie otwarte dla rodziców
 • wykorzystanie sugestii i propozycji rodziców dotyczących prowadzonych zajęć
 • Rodzice Dzieciom – bajka w wykonaniu rodziców „O Goździku wnuku Szewca Dratewki” – 01.06.
 • zorganizowanie wycieczki na toruńską Starówkę przy współpracy z p. Moniką Prarat (mamą Stefana) – zajęcia „Toruń w legendach” – 07.06.
 • zorganizowanie wycieczki na Wydział Sztuk Pięknych przy współpracy z p. Aleksandrem Paskal (tatą Stasia)
 • spotkanie z mamą Lenki (p. Moniką Modzelewską) w ramach kontynuacji projektu „Igły”
 • Uroczystość Zakończenia Edukacji Przedszkolnej – 20.06.

 

Maj

FRYDERYK CHOPIN - CZY GO ZNAM?  - PROJEKAT EDUKACYJNY

Znam życie i twórczość wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina. Potrafię w ciszy  słuchać muzyki poważnej i wyrazić ją  poprzez improwizację ruchową i plastyczną. Lubię, gdy muzyka towarzyszy mi w zabawach, gdy bawię się sam lub z innymi. Przy muzyce mogę odpocząć, przenieść się w świat wyobraźni i marzeń oraz zaspokoić swoją potrzebę ruchu. Potrafię ją tworzyć oraz namalować.

I Etap – zadawania pytań – rozpisanie siatki

Co wiem o  F. Chopinie? (patron przedszkola, muzyk, kompozytor) Czego chcę się dowiedzieć o F. Chopinie? (kiedy żył?, gdzie mieszkał?, jaką tworzył muzykę?, itd.)

II  Etap – aktywność badawcza – propozycja zajęć

 1. „Życie i twórczość F. Chopina”- prezentacja multimedialna
 2. „Wszystko co powinieneś wiedzieć o F. Chopinie”- film edukacyjny
 3. Zorganizowanie kącika poświęconego F. Chopinowi  w sali Muzyczne bajki Frederic Chopin Musical Moments Woody Woodpecker 1947  
 4. „Fryderyk Chopin” - opowiadanie edukacyjne - Alicja Mikulska
 5. Słuchanie wiersza W. Chotomskiej „Fortepian”
 6. Impresje muzyczne do utworów F. Chopina „Jaka słodka jest Fryderyka muzyka…”– gatunki muzyczne dla najmłodszych
 7. Czy mazurki Chopina są słodkie? Jakie utwory przypominają torty, a jakie pralinki? - słuchanie muzyki
 8. „Zaczarowany fortepian” -  nauka się piosenki o fortepianie  
 9. „Krakowiaczek jeden…” – czy Chopin tańczył krakowiaka? –muzyka ludowa, która inspirowała  Fryderyka Chopina – słuchanie muzyki ludowej  
 10. „Warszawa Chopina” – wirtualny spacer (panorama 360*) Słuchanie wiersza L. Mariańskiej „Muzyka” inspiracją do rozmowy na temat – gdzie można posłuchać muzyki
 11. Opowieść muzyczno – ruchowa „Gdzie mieszka Król Ciszy” – trening twórczego myślenia „Odpoczynek u Króla Ciszy” – relaksacja przy spokojnej muzyce oparta na treningu autogennym w wersji A. Polander
 12. Aktywne słuchanie muzyki – opracowanie wybranego utworu z wykorzystaniem metody B. Strauss Instrumentacja utworów F. Chopina Gra na dzwonkach chromatycznych utworów F. Chopina
 13. „Zbuntowana orkiestra” – słuchanie opowiadania n – la na podstawie utworu M. Orłonia ilustrowanego serią obrazków
 14. Ćwiczenia graficzne ,,Wskaż kto gra na tym instrumencie?” „Ułóż rytm” – manipulowanie mozaiką geometryczną, odtwarzanie podanych prostych rytmów oraz kontynuowanie układania rozpoczętego układu rytmicznego Zabawa ortofoniczna „Instrumenty” „Śpiewak” – ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
 15. „Na tropie programów muzycznych” – zabawy rytmiczne „Królestwo nutek” – wykonanie pracy plastycznej Malowanie muzyki  
 16. „Gdyby nie było muzyki na świecie” – trening twórczego myślenia
 17. Spotkanie z ekspertem – panią Kowalską
 18. Wycieczka do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni

ZAKOŃCZENIE – wyeksponowanie wszystkich zgromadzonych materiałów podczas realizacji projektu, zorganizowanie wystawy prac dzieci w Przedszkolnej i Grupowej Galerii Twórczości Dziecka, umieszczenie zdjęć dzieci na stronie internetowej przedszkola z zajęć i wycieczki. 12:23 2017-05-05

JESTEŚMY DOBRYMI KOLEGAMI

 1. Trzymaj się Kamil - opowiadanie nauczycielki na podstawie opowiadania W. Chotomskiej. Mój kolega - rysowanie postaci kolegi z uwzględnieniem szczegółów twarzy i całego ciała.  
 2. Dobre zwyczaje”- zabawa inscenizowana do piosenki. Nasze imiona– zabawy rytmiczno- słowne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Chcę ci powiedzieć.....– zdanie niedokończone. 
 3. Nocne kłopoty zabawek Doroty - słuchanie opowiadania. Taka Zosia-  zabawy ruchowe przy muzyce, nauka piosenki.
 4. Kwoka- inscenizacja  wiersza Jana Brzechwy. Scenki rodzajowe – dramowe.
 5. Uprzejme słoneczka – praca plastyczna. Zabawa z tekstem wiersza – rytmiczne śpiewanie i wygrywanie rytmów wiersza.
 6. Gorąca zupa” - układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej. Jak należy zachowywać się przy stole w przedszkolu, żeby być bezpiecznym - burza mózgów.

KOCHAM SWOICH RODZICÓW

 1. Album rodzinny – oglądanie albumów rodzinnych ze zdjęciami, rozmowa o osobach prezentowanych na zdjęciach, portret mamy i taty zgodnie z podpisem. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 2. W sercu mamy – zabawa gramatyczna połączona z nauką piosenki dla mamy. Wykonanie laurki dla mamy – z wykorzystaniem ozdobnego filcu, tektury falistej, papieru piankowego.
 3. Kocham mojego tatę za….- rozmowa o pracy zawodowej taty i jego zainteresowaniach w oparciu o rebusy.
 4. Piosenki dla taty – nauka piosenki  i zabawa pantomimiczna „Co lubię robić razem z tatą. Życzenia na Dzień Matki– rozmowa w oparciu o wiersz „Życzenia” G. Koby i zabawę dydaktyczną. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 5. Czy jestem dobrym synem i dobra córką -  słuchanie bajki z morałem opowiadanej przez nauczycielkę „Dobra to chatka, gdzie mieszka matka” L. Krzemienieckiej. 
 6. Serce dla mamy-   lepienie z ciastoliny.
 7. Witamy rodziców- uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca. Prace porządkowo – gospodarcze „Sprzątamy salę na przyjście gości”

ROZMOWY Z DZIECMI O AIDS

 1. Razem poprzez świat – rozmowa na podstawie wiersza pt. „Jacy jesteśmy” B. Szelągowskiej
 2. Praca plastyczna na temat: ,,Mój kolega”.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 3. Życie – opowiadanie nauczycielki przy ilustracjach. Opowieść ruchowa.
 4. Choroba, wsparcie – zabawy teatralne – drama, pantomima.  Praca plastyczna na temat ,,Miła niespodzianka”.  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 5. Bezpieczeństwo -  zabawa dydaktyczna, Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 6. Akceptacja - słuchanie bajki pt. ,,O rybaku i złotej rybce” .Plastycznej nt.,,Drzewo życzeń”

Realizacja programu „Klucz do uczenia się” - „Matematyka”  i „Konstrukcje”

Program Zdrowia Psychicznego Dla Małych Dzieci – „Przyjaciele Zippiego”

 

 

Kwiecień

„Wielkanocne tradycje i zwyczaje”
 
 1. „Z jajkiem i zającem” – zabawy rytmiczno-ruchowe do w/w piosenki inspiracją do wprowadzenia litery „J”, „j” na podstawie wyrazu podstawowego Jola i jajko, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 2. „Staropolskie zwyczaje Świąt Wielkanocnych” – opowiadanie nauczycielki przy obrazkach z wykorzystaniem pacynki; nauka piosenki „Pisanki, pisanki”
 3. „Przygoda wielkanocna” – historyjka obrazkowa na podstawie opowiadania J. Kiersta inspiracją do wykonania z masy solnej „Wielkanocnego zajączka”, zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą A. M. Kniessów.
 4. „Awantura o pisankę” – teatr sylwet na podstawie wiersza B. Ponikarczyk  inspiracją  do wykonania kolorowych  pisanek, zabawa rytmiczna do piosenki pt. „Pisanki, pisanki”.
 5. „Jajko, czy kura?” – próby dziecięcego filozofowania inspiracją do aktywnego słuchania muzyki „Kura i kurczęta” wg Batti Strauss (Norwegien dence Nr 2, E. Griega) oraz wykonania kartek świątecznych.
 6. „Wielkanocny koszyczek”- gra ściganka według metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej inspiracją do projektowania własnych gier ściganek, zestaw  ćwiczeń gimnastycznych z elementami metody twórczej A. M. Kniessów

Jak rozmawiać z dziećmi o AIDS”
 
 1. ,,Razem poprzez świat” – rozmowa na podstawie wiersza pt. „Jacy jesteśmy” B. Szelągowskiej połączona z działalnością plastyczną na temat: ,,Mój kolega”
 2. ,,Życie” – opowiadanie nauczycielki przy ilustracjach, opowieść ruchowa
 3. ,,Choroba, wsparcie” – zabawy teatralne – drama, pantomima, praca plastyczna na temat ,,Miła niespodzianka”
 4. ,,Bezpieczeństwo” – zabawa dydaktyczna, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 5. ,,Akceptacja”- słuchanie bajki pt. ,,O rybaku i złotej rybce” inspiracją do wykonania pracy plastycznej na temat ,,Drzewo życzeń”
 6. „Łata i dziura” – wiersz J. Brzechwy inspiracją do wprowadzenia litery „Ł”, „ł” na podstawie wyrazu podstawowego Łucja i łata, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 7. ,,Mam chusteczkę haftowaną” – opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu
 • Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Konstrukcje 1, s.18 – „Budowanie wieży z bramami – budowanie zgodnie z przykładem, ukryta konstrukcja, ocena diagnostyczna”

 

 • Program Zdrowia Psychicznego Dla Małych Dzieci – „Przyjaciele Zippiego” – część IV „Rozwiązywanie konfliktów” –  Sp. 3
 • Program Zdrowia Psychicznego Dla Małych Dzieci – „Przyjaciele Zippiego” – część IV „Rozwiązywanie konfliktów” –  Sp. 4
KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO
 
 • WIzualizacja kolorów dnia – zaznaczenie strzałką aktualnego dnia tygodnia każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności- na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym. 
 • Wizualizacja listy obecności – zastosowanie plakietek ze zdjęciami dzieci, na specjalnie przygotowanej tablicy do listy obecności dzieci zaraz po przyjściu do sali zaznaczają swoją obecność, co pozwoli nauczycielowi i dzieciom szybko sprawdzić ile dzieci jest w przedszkolu, a kogo w danym dniu nie ma.
 • Tablica „Pracujemy w parach” – dzieci ustawiają się w pary, bawią się ze wskazanym partnerem/grupą, nawiązuje relacje z różnymi kolegami.
 • Już potrafię - zachęcanie do samodzielności   
 • Wizualizujemy zadania  do  wykonania - w grupach przedszkolnych Daltona używamy do „tygodniowego przydziału zadań na tablicy magnetycznej.
 • Kalendarz urodzin 
 • Dyżury 
 • Prawa ręka  
 • Wizualizacja kącików zabaw

ZABAWY Z LITERKAMI:
 
 1. rozwijanie spostrzegawczości słuchowej
 2. wyodrębnianie i nazywanie głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie, 
 3. układanie z elementów modelu sylabowego wyrazu,
 4. dokonywanie prawidłowej analizy i syntezy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonematycznej
 5. rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 6. doskonalenie mowy (szczególne zwrócenie uwagi na poprawne wymawianie poszczególnych głosek),
 7. Wprowadzenie litery G, g; J, j; H, h; Ł, ł
 8. utrwalenie poznanych liter, czytanie sylab, wyrazów, zdań.

WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI:
 • rozmowy  indywidualne z rodzicami nt osiągnięć i zachowania dzieci w przedszkolu
 • dostarczanie potrzebnych materiałów do zabaw i zajęć w przedszkolu
 • włączanie do czytania dzieciom bajek na terenie przedszkola w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • umieszczanie w kąciku dla rodziców tekstów wierszy, piosenek, zestawów ćwiczeń gimnastycznych
 • wykorzystanie sugestii i propozycji rodziców dotyczących prowadzonych zajęć
 • warsztaty wielkanocne z rodzicami – 04.04.
 • zorganizowanie wycieczki do SP 11 przy współpracy z p. Joanną Kiełkowską-Kondej (mamą Hani – absolwentki naszego przedszkola) – 07.04.
 • zorganizowanie wycieczki do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach przy współpracy z p. Anną Cieśniarską (mamą Ewy) – 26.04.
 • spotkanie z mamą Lenki w ramach projektu „Co wiemy o igłach”
 • spotkanie z babcią Bartka Z. w ramach projektu „Co wiemy o igłach”
 • pomoc w zorganizowaniu kącika tematycznego krawieckiego i kącika badawczego

WSPÓŁPRACA  ZE  ŚRODOWISKIEM:
 1. Udział w Przeglądzie Scenek Dramowych „Jestem Bezpieczny” – 05.04.
 2. Udział w Gali łyżwiarskiej z okazji 10 rocznicy powstania „Team le Soleil” – lodowisko TOR-TOR – 06.04.
 3. „Poczuj chemię do chemii” – zabawy badawcze – 07.04.
 4. Udział w pokazach i warsztatach w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki - UMK
 5. wycieczka do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach – 26.04.
 6. wycieczka do SP 11 – 07.04.
 7. wycieczka do sklepu odzieżowego lub zakładu krawieckiego
 8. spacery  po najbliższej okolicy przedszkola, w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie

 

 

Marzec

OGRÓDEK W DONICZCE

 1. Co powstaje z ziarenka? - „Od ziarenka do rośliny” – rozmowa na podstawie historyjki obrazkowej, rozwiązywanie zagadek słownych, wprowadzenie litery „F”, „f” . Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 2. Ogródek w doniczce -„Domowy ogródek” – zajęcia praktyczno – gospodarcze.   Eksperymentalna  cebula – zabawa badawcza.
 3. Liczymy nasiona, liście i kwiaty - „Policzmy” – zajęcia matematyczne. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 4. Jak rośnie dynia?– rozmowa na podstawie opowiadania I. Gaine pt.: „Kubuś hoduje dynię.
 5. Korzeń, łodyga, liście - „Części rośliny” – zabawa dydaktyczna z użyciem ilustracji przedstawiających fragmenty. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.


JESTEŚMY DOBRYMI KOLEGAMI

 1. Zabawy z literka n-– wprowadzenie litery Metoda dobrego Startu.
 2. Jesteśmy dobrymi kolegami - „Trzymaj się Kamil” - opowiadanie nauczycielki na podstawie opowiadania W. Chotomskiej. „Mój kolega” - rysowanie postaci kolegi z uwzględnieniem szczegółów twarzy i całego ciała. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 3. Jesteśmy dla siebie mili -   „Dobre zwyczaje”- zabawa inscenizowana do piosenki.  „Chcę ci powiedzieć.....” – zdanie niedokończone.
 4. Nocne kłopoty zabawek Doroty -  słuchanie opowiadania. „Taka Zosia”-  zabawy ruchowe przy muzyce, nauka piosenki.
 5. Z wizyta u kwoki - „Kwoka”- inscenizacja  wiersza Jana Brzechwy, wprowadzenie litery „G, g. Scenki rodzajowe.
 6. Kamil je gorącą zupę - układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej. „ Jak należy zachowywać się przy stole w przedszkolu, żeby być bezpiecznym”- burza mózgów


WIOSNA TUŻ,  TUŻ

 1. Tropiciele wiosny - „Wyruszamy na poszukiwania wiosny” – wycieczka do parku.
 2. Spacer Poldka - zapoznanie z litera „P, p” z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu i  piosenki „Spacer Poldka”.
 3. Wiosenne kwiaty chronione -  „Pierwiosnek” – nauka wiersza W. Broniewskiego. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 4. Poszukiwanie wiosny - „Gdzie jest wiosna?” – rozmowa na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń dzieci. „Zabawy muzyczne na sportowo” – zajęcia umuzykalniające.
 5. Wiosenne kwiaty - „W kwiaciarni” – zabawa matematyczna. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 6. Z dużej chmury mały deszcz - „Kropla wody” – zabawa dydaktyczna. „Wiosenne kwiaty” – praca plastyczna – wycinanka. „Krople wody”- zabawa badawcza z wodą, skraplanie pary wodnej

CO WIEMY O IGŁACH? – projekt edukacyjny

I Etap – zadawania pytań – rozpisanie siatki

 • Co wiem o igłach? (rodzaje, przeznaczenie, wykorzystanie) - zapisywanie wypowiedzi dzieci dotyczących ich doświadczeń związanych z igłami
 • Czego chcę się dowiedzieć o igłach?  Kto może nam powiedzieć coś  więcej o igłach?

II. Etap – aktywność badawcza – propozycja zajęć

IGŁY KRAWIECKIE

 • Jak wygląda igła? – rozmowa jak wygląda?, do czego służy?, czy jest potrzebna?
 • Oglądanie pod lupą igieł różnej wielkości i grubości
 • „Igła w skali  makro” – zabawa dydaktyczna- układanie igieł w powiększeniu z różnych materiałów (szarf, skakanek, szalików, wstążek, itd.), opisywanie ich wyglądu, mierzenie za pomocą centymetra krawieckiego długości „mega” igły,
 • Poznanie pracy krawcowej
 • dlaczego zawód krawcowej jest potrzebny ludziom
 • jakich narzędzi używa krawcowa do szycia (igły, nici, maszyna do szycia, materiały)
 • Nauka cięcia nożyczkami w materiale – wycinanie po liniach prostych, falistych, owalach,
 • Wycieczka do zakładu krawieckiego
 • Zorganizowanie kącika krawieckiego w Sali (materiały różnej grubości i fakturze, nici, igły plastikowe, naparstki, guziki różnej wielkości,  zabawkowe maszyny do szycia),
 • Przyszywanie guzików, zszywanie materiałów
 • Mała krawcowa- praca plastyczna – projektowanie strojów, doklejanie głowy, dorysowywanie rąk, nóg, oczu, nosa, ust,
 • Jak powstaje bluzka – układanie obrazów z rozsypanki- historyjka
 • Kolorowanie obrazów – akcesoriów i narzędzi służących do pracy krawcowej – ćwiczenie sprawności manualnej
 • Mierzenie za pomocą miary krawieckiej np.: kołderki dla lalek, poduszki, swoich ubrań, ubrań kolegów,
 • Projektowanie ubrań: bluzki, sukienki, spodni na kartce papieru
 • „Taniec kolorowych szalików” – zabawa muzyczno-ruchowa z szarfami do muzyki z repertuaru dziecięcego
 • „Co do czego pasuje?” – ćwiczenia klasyfikacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, segregowanie odzieży wg wybranych cech fizycznych, rodzaju, odgadywanie rebusów obrazkowych
 • Inscenizacja wiersza Jana brzechwy pt. „Tańcowała igła z nitką”
 • Zajęcie z mamą Lenki – tworzenie wykrojów, projektowanie ich
 • Igła w maszynie- spotkanie z ekspertem – prezentowanie maszyny do szycia, ściegów krawieckich – babcia Bartka Z.,  

IGŁY W PRZYRODZIE

 • Igły roślinne (sosna, świerk, jodła, kaktus, i inne) - obserwacja przyrody: spacery do ogrodu, lasu, kwiaciarni - opisywanie kształtów, oglądanie przez lupę, mikroskop,
 • Igły zwierzęce – jeż – (dotykanie jeży wykonanych z plastiku, drewna, łusek szyszki)- opisywanie wrażeń z dotyku,
  Przyroda nieożywiona :
 • Lodowe igły: szadź, lód- sople
 • Magnetyczne igły – eksperymentowanie z kompasem i  mapa, magnes - przyciąganie metalowych igieł
 • Igły lekarskie: do czego służą?, porównywanie igły krawieckiej z igłą lekarską (pełna w  środku, pusta w środku), eksperymentowanie ze strzykawką lekarskaą -  poznanie zasady działania tłoka.

ZAKOŃCZENIE – wyeksponowanie wszystkich zgromadzonych materiałów podczas realizacji projektu, zorganizowanie wystawy prac dzieci w Przedszkolnej i Grupowej Galerii Twórczości Dziecka, umieszczenie zdjęć dzieci na stronie internetowej przedszkola z zajęć.

Realizacja programu „Klucz do uczenia się” -„Matematyka” , „Konstrukcje”

Realizacja Programu Zdrowia Psychicznego Dla Małych Dzieci – „Przyjaciele Zippiego”

WSPÓŁPRACA  ZE  ŚRODOWISKIEM:

 • wyjazd do teatru  Zaczarowany Świat – 7.03.2017r.
 • przedszkolny przegląd o zdrowiu – 8.03.2017r.
 • olimpiada sportowa – 9.03.2017r.
 • scenki dramowe - „Jestem bezpieczny”- WORD - 5.04.2017r.
 • udział dzieci w koncercie muzycznym TOS – 21.03.2017r.
 • wyjście do teatru im W. Horzycy – 23.03.2017r.
 • spotkanie z ekspertem dotyczącym szycia
 • wycieczka do zakładu krawieckiego
 • spacer do lasu, kwiaciarni
 • spacery  po najbliższej okolicy przedszkola, w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie

 

Luty 2017

„Ferie na wesoło”

 1. „Kodeks postępowania w czasie zimy” – opowiadanie dzieci na podstawie serii obrazków inspiracją do utworzenia „zimowego kodeksu”, nauka piosenki pt. „Na saneczkach”
 2. „Zima” – utwór „Cztery pory roku – Zima” Vivaldiego inspiracją do ekspresji plastycznej – malowania muzyki, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 3. „Śnieżysko” – wiersz inspiracją do treningu twórczego myślenia nt. „Co by było, gdyby cały czas padał śnieg” - (analogia fantastyczna połączona z ekspresją plastyczną)
 4. „Przygody wesołych bałwanków” – gra ściganka wg metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej inspiracją do projektowania gier planszowych, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 5. „Bałwankowa rodzina” –  opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu
 6. „Sporty zimowe” - wiersz J. Kiersta „Łyżwiarka” inspiracją do tworzenia śnieżynek, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 7. „Przygoda bałwanka” – historyjka obrazkowa inspiracją do działania – lepienia bałwana na terenie przedszkolnym oraz instrumentacji piosenki „Buli”
 8. Hej bałwanie biały panie” – opowiadanie „Nosek bałwanka” M. Jakubowskiej zaproszeniem do zabaw ortofoniczno – ruchowych oraz wykonania pracy techniką orgiami – „Zimowy pejzaż”
 9. „Jesteś wiatrem” - trening twórczego myślenia (analogia personalna – metoda synektyczna) połączony z ekspresją werbalną i ruchową, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 10. „Wesoła zima” – rymowanki o zimie inspiracją do wykonania zimowej zabawki wg instrukcji nauczyciela „Zima w słoiku”
 11. „Narty, łyżwy, sanki” – grupowy turniej wiedzy nt. zimowych dyscyplin i zabaw, zabawy z wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss oraz z chustą animacyjną „Na zimową nutę”

W różnych porach dnia:

 • „Zima pachnąca i kolorowa” – zabawy badawcze ze śniegiem i kostkami lodu - dz. powinny: utrwalić stany skupienia wody i zjawiska topnienia lodu;
  eksperymentować ze śniegiem i lodem, stymulować zmysł węchu, smaku i dotyku poprzez eksplorowanie mrożonych warzyw i cytrusów

Gdy będzie sprzyjała zimowa aura:


 • „Bieg po zdrowie” – zestaw zabaw ruchowych z elem. metody W. Sherborne i R. Labana  prowadzony w plenerze (na terenie p-lnym lub w lesie) – dz. powinny: biegać slalomem między przeszkodami np. drzewami, lepić kulki ze śniegu i rzucać nimi do celu, wspólnymi siłami ulepić bałwana, robić ślady na śniegu i chodzić po śladach z zachowaniem równowagi ciała itp., przestrzegać zakazu oddalania się od n-lki, grupy oraz poza wyznaczony teren.

Zabawy na śniegu:

 • wydeptywanie ścieżek na śniegu,
 • ciągnięcie i pchanie sanek (zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowy siad i schodzenie),
 • zabawy w zaprzęgi,
 • tropienie śladów ptaków,
 • lepienie bałwana.

„W krainie teatru” – kontynuacja projektu edukacyjnego

 • Przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów Teatru „Vaśka” – „Bal Trzech Świnek” - 16.02
 • spotkanie z muzyką etniczną – „Indianie z Ameryki Północnej” – 22.02.
 • wycieczka do teatru
 • wycieczka do SP 11
 • wycieczka do p. Cieśniarskich (oglądanie zbioru karmników dla ptaków)
 • Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka 1, s. 17
 • Realizacja Programu „Klucz do uczenia się” – Konstrukcje, s. 16
 • Program Promocji Zdrowia Psychicznego Dla Małych Dzieci – „Przyjaciele Zippiego” – Część III –  Sp. 2 i 3


KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO

 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie strzałką aktualnego dnia tygodnia każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności- na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym.  
 • Wizualizacja listy obecności – zastosowanie plakietek ze zdjęciami dzieci, na specjalnie przygotowanej tablicy do listy obecności dzieci zaraz po przyjściu do sali zaznaczają swoją obecność, co pozwoli nauczycielowi i dzieciom szybko sprawdzić ile dzieci jest w przedszkolu, a kogo w danym dniu nie ma.
 • Tablica „Pracujemy w parach” – dzieci ustawiają się w pary, bawią się ze wskazanym partnerem/grupą, nawiązuje relacje z różnymi kolegami.
 • Już potrafię - zachęcanie do samodzielności   
 • Wizualizujemy zadania  do  wykonania - w grupach przedszkolnych Daltona używamy do „tygodniowego przydziału zadań na tablicy magnetycznej.
 • Kalendarz urodzin
 • Dyżury
 • Prawa ręka  
 • Wprowadzenie wizualizacji kącików zabaw


ZABAWY Z LITERKAMI:

 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej
 • wyodrębnianie i nazywanie głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie,  
 • układanie z elementów modelu sylabowego wyrazu,
 • dokonywanie prawidłowej analizy i syntezy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonematycznej
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • doskonalenie mowy (szczególne zwrócenie uwagi na poprawne wymawianie poszczególnych głosek),
 • Wprowadzenie litery S,s, K,k,
 • utrwalenie poznanych liter, czytanie sylab, wyrazów, zdań.


WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI:
-    rozmowy  indywidualne z rodzicami nt osiągnięć i zachowania dzieci w przedszkolu
-    dostarczanie potrzebnych materiałów do zabaw i zajęć w przedszkolu
-    włączanie do czytania dzieciom bajek na terenie przedszkola w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
-    umieszczanie w kąciku dla rodziców tekstów wierszy, piosenek, zestawów ćwiczeń gimnastycznych
-    wykorzystanie sugestii i propozycji rodziców dotyczących prowadzonych zajęć
-    zorganizowanie wycieczki do SP 11 przy współpracy z p. Joanną Kiełkowską-Kondej (mamą Hani – absolwentki naszego przedszkola)
-    spotkanie z babcią Lenki w ramach projektu „W krainie teatru”
-    pomoc w zorganizowaniu kącika tematycznego teatralnego i kącika badawczego
-    wykonanie wraz z dziećmi pacynek – ogłoszenie konkursu dla rodziców z dziećmi
-    zebranie z rodzicami – 16.02.
-    spotkanie z p. Cieśniarskim (oglądanie zbioru karmników dla ptaków)


WSPÓŁPRACA  ZE  ŚRODOWISKIEM:
-    spotkanie z aktorami teatru „Vaśka” – „Bal Trzech Świnek” - 16.02
-    spotkanie z muzyką etniczną – „Indianie z Ameryki Północnej” – 22.02.
-    wycieczka do teatru
-    wycieczka do SP 11
-    wycieczka do p. Cieśniarskich
-    spacery  po najbliższej okolicy przedszkola, w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie

 

Styczeń 2017


KALENDARZ PEŁEN NIESPODZIANEK

 1. Porządki Nowego Roku - „Galimatias”- opowiadanie Małgorzaty Strzałkowskiej; Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 2. Pory roku - „Sześć”- rymowanka  - poznajemy liczbę 6; Cztery pory roku – nasz obraz - praca w grupach (praca plastyczna)
 3. Dni tygodnia - Idzie sobie sześć kaczątek- słuchanie wiersza Maciejki Mazan; Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 4. Nasz kalendarz – zabawa dydaktyczna; Kolorowe miesiące- praca plastyczna
 5. Tęczowy bal –  opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu
 6. W karnawale czas na bale - Karnawał– słuchanie wiersza D. Gellner, poznanie litery „B, b” na podstawie wyrazu Bolek, bal; Tęczowy bal- nauka piosenki

DLA BABCI I DZIADKA

 1. Babcia i Dziadek  - opowiadanie dzieci ,,Moja babcia i dziadek’’ podczas oglądania fotografii, poznanie litery „P, p”; Rysowanie portretu babci i dziadka; Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 2. Przedstawienie dla babci – inscenizacja z wykorzystaniem utworu W. Chotomskiej; Laurka dla babci i dziadka – zajęcia plastyczne z wykorzystaniem drucików kreatywnych
 3. Dróżka w lesie -  ilustrowanie treści opowiadania W. Bieriestowa z użyciem sylwet dzieci i zwierząt (wiewiórki, zajączka, ślimaka, pszczoły); Bal dla babci i dziadka - inscenizacja ruchowa opowiastki muzycznej
 4. Drzewo genealogiczne  - zabawa dydaktyczna; Drzewo genealogiczne – zajęcia plastyczne  z wykorzystaniem drewnianych wiór z ołówków i bibuły oraz zdjęć członków rodziny,
 5. Goście w przedszkolu - Uroczystość otwarta z okazji Dnia Babci i Dziadka

W KRAINIE TEATRU – projekt edukacyjny

I Etap – rozpoczęcie projektu

 • Spisanie siatki pojęciowej ( wstępnej) - zapisywanie wypowiedzi dzieci dotyczących ich doświadczeń związanych z teatrem
 • Spisanie siatki pojęciowej: czego jeszcze chcielibyśmy się dowiedzieć o teatrze?, Kto może coś więcej powiedzieć o teatrze?

II. Etap – aktywność badawcza – realizacja projektu

 • Nasz kącik teatralny - zorganizowanie kącika tematycznego (z pomocą rodziców), , gromadzenie rekwizytów tj.: kukiełki, sylwety, lalki, kostiumy, czapki, opaski itp.
 • „W teatrze” – komponowanie gazetki tematycznej, porządkowanie ilustracji i sylwet z rekwizytami teatralnymi
 • „Po co jest teatr?”- słuchanie wiersza Joanny Kulmowej, rozmowa na temat przesłania wiersza
 • Przeglądanie albumów, książek, ilustracji, zdjęć  przedstawiających: teatry, przedstawienia, aktorów,  lalki teatralne
 • Gromadzenie ilustracji
 •  „Spektakle i widowiska teatralne” – pokaz multimedialny, oglądanie nagrań przedstawiających różne formy teatralne tj. drama, teatr lalkowy, pantomima, teatr cieni, teatr żywego aktora; dyskusja na temat spostrzeżeń i wrażeń dzieci.
 • Słuchanie opowiadań, wierszy
 • Praca z obrazkiem, historyjką obrazkową
 • Poznanie litery „S, s” – Sabina, scena
 • Zgaduj zgadula „Kim jestem?”- rozpoznawanie na zdjęciach: bohaterów znanych bajek
 • Segregowanie obrazków z aktorami, kukiełkami, pacynkami, marionetkami
 • Zabawa w teatr dowolna interpretacja poznanych wierszy. Zachęcenie do improwizacji własnej
 • „Nasze pacynki” – wykonanie pacynek z pomocą nauczyciela i rodziców, spontaniczne zabawy w teatr pacynek.
 • „Aktorzy”- zabawy w reżysera i aktorów, poruszanie się według instrukcji podawanej przez partnera
 • „Wizyta w teatrze” – wycieczka do Teatru im. W. Horzycy w Toruniu, poznanie ludzi pracujących w teatrze i wykonywanej przez nich pracy, zwiedzanie
 • Spotkanie z aktorem
 • Sprawne rączki - zabawy grafomotoryczne
 • Spotkanie z chętnymi rodzicami- pogadanka-działanie
 • Przygotowanie przedstawienia dla młodszych kolegów
 • „Co wiem o teatrze”- quiz teatralny- rozwiązywanie zagadek o teatrze,  rozwijanie umiejętności kojarzenia, utrwalenie wiadomości.

III Etap – podsumowanie projektu

 • Wyeksponowanie wszystkich zgromadzonych materiałów podczas realizacji projektu,
 • Zorganizowanie wystawy prac dzieci w Przedszkolnej i Grupowej Galerii Twórczości Dziecka,
 • Umieszczenie zdjęć dzieci na stronie internetowej przedszkola z zajęć.
 • Prezentacja przygotowanego przedstawienia

Realizacja programu „Klucz do uczenia się” - „Matematyka”, „Konstrukcje”.
Program Zdrowia Psychicznego Dla Małych Dzieci – „Przyjaciele Zippiego”

WSPÓŁPRACA  Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:

 • Spotkanie z aktorami teatru  
 • Koncert Kolęd w wykonaniu absolwentów przedszkola – 5.01.2017r.
 • Udział dzieci w koncercie muzycznym TOS  
 • Bal Karnawałowy – 13.01.2017r.
 • Uroczystość otwarta z okazji dnia Babci i Dziadka – 20.01.2017r.
 • Spacery  po najbliższej okolicy przedszkola, w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie
 • Spotkania czytelnicze
 • Wycieczka do teatru im. Horzycy
 • Zorganizowanie wycieczki do SP 11 – p. Kondej (mama Hani – absolwentki przedszkola)

 

 

Grudzień 2016

„Ale kino”

 1. „W kinie” - rozmowa przy obrazach, nauka rymowanki „Ecie-pecie” - poznajemy literę „e, E” – ekran, Ela; zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 2. „Nasze kino” - słuchanie legendy M. Strzałkowski „Smok wawelski”
 3. Kino przedszkolaka „Bolek i Lolek. Bajka o smoku”
 4. „Na małym i dużym ekranie” - zabawa uspołeczniająco - plastyczna „Dobre maniery widza”
 5. Słuchanie utworu muzyki poważnej („Dziadek do orzechów”  -  P. Czajkowskiego”)
 6. „Z czwórką w kinie” - zabawa matematyczna „Poznajemy cyfrę 4”
 7. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 8. „Zły humorek Eli” - słuchanie wiersza D. Gellner (Zły humorek), zabawy z gazetami
 9. „Przedszkolak na 102” - nauka piosenki
 10. „Piosenka – zagadka" zabawy rytmiczno-ruchowe do w/w piosenki inspiracją do wprowadzenia litery „y” na podstawie wyrazu domy Metodą Dobrego
 11. Startu („Od piosenki do literki”), zestaw ćwiczeń gimnastycznych -
 •  „Ozdoby świąteczne” – wspólne wykonywanie ozdób bożonarodzeniowych z pensjonariuszami Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu – 09.12.

Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka 1, s. 16
Realizacja Programu „Klucz do uczenia się” – Konstrukcje, s. 11
Program Promocji Zdrowia Psychicznego Dla Małych Dzieci – „Przyjaciele Zippiego” – „Komunikacja” –  Sp. 2

„W oczekiwaniu na wigilijny wieczór…”

 1. „Zielony gość” – wycieczka do pobliskiego lasku połączona ze spacerem po osiedlu, nauka piosenki o w/w tytule
 2. „W lapońskiej wiosce” – opowiadanie inspiracją do wprowadzenia litery „L”, „l” na podstawie wyrazu podstawowego Lila i list, zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elementami metody R. Labana
 3. „Mikołajkowe dary” – wiersz B. Formy inspiracją do pieczenia ciasteczek
 4. Metoda Dobrego Startu – opracowanie piosenki
 5. „Co by choinka powiedziała dzieciom, gdyby umiała mówić?” – trening twórczego myślenia (analogia fantastyczna) wg metody W. Limont, zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem butelek wypełnionych grochem (metoda Kniessów)
 6. „Świąteczne porządki” – zabawa tematyczna inspiracją do wykonania prac porządkowych w sali, zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elementami metody R. Labana
 7. „Mikołaj rozwozi prezenty” -  zabawa ortofoniczna pn. „Zaprzęgi Świętego Mikołaja” inspiracją do gry - ściganki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz projektowania gier planszowych
 8. „Łamiąc się opłatkiem świątecznym…” – rozmowa przy ilustracjach nt. tradycji i zwyczajów świątecznych oraz wiersz B. Ostrowskiej pt. „Opłatek” inspiracją do zabaw z elementami dramy i wspólnego kolędowania
 9. „Witaj Mikołaju” – zabawy z aktorami Teatru „Vaśka”
 10. „Wigilijne spotkanie” - spotkanie opłatkowe połączone z wystawieniem Jasełek -  uroczystość z  udziałem rodziców
 • „Kolędy po góralsku” – koncert muzyczny w wykonaniu muzyków Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej – 13.12.
 • „Mikołaj” – spotkanie z aktorami teatru Vaśka – 16.12
 • „Wigilijne spotkanie” - spotkanie opłatkowe połączone z wystawieniem Jasełek -  uroczystość z  udziałem rodziców – 21.12.

„Klucz do uczenia” – wg harmonogramu
- Matematyka 1, s. 17
- Konstrukcje, s. 12

„Krawcowa” - projekt edukacyjny

I Etap – rozpoczęcie projektu, zadawanie pytań

 • Spisanie siatki pojęciowej (wstępnej) – zapisywanie wypowiedzi dzieci dotyczących pracy krawcowej - Co wiemy na temat pracy krawcowej?
 • Spisanie siatki pojęciowej; zadawanie pytań - Czego chcielibyśmy się dowiedzieć na temat pracy krawcowej?


II Etap – aktywność badawcza

 1. Zorganizowanie kącika tematycznego (z pomocą rodziców)
 2. Obserwacje w trakcie  zajęć – robienie zdjęć,
 3. przeglądanie książek, ilustracji, gazetek, broszur, zdjęć  przedstawiających ubrania oraz pracę krawcowej
 4. gromadzenie ilustracji, zdjęć
 5. oglądanie filmów edukacyjnych przedstawiających pracę krawcowej i używane maszyny
 6. słuchanie opowiadań, wierszy
 7. praca z obrazkiem, historyjką obrazkową,
 8. Zgaduj zgadula „Jaki to materiał, guzik?”
 9. Segregowanie guzików pod względem kształtu, wielkości, koloru
 10. Zabawa tematyczna ”U krawcowej”
 11. „Co by było, gdyby ludzie nie mieli ubrań?” – analogia fantastyczna
 12. „Igła z nitką”- gra ściganka
 13. Zabawy w teatr na podstawie wierszy
 14. opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu  - Odtwarzanie wzoru różnymi technikami
 15. Sprawne rączki - zabawy grafomotoryczne
 16. Działalność praktyczna - Próby przyszywania guzika
 17. Spotkanie z chętnymi rodzicami
 18. Wycieczka do sklepu odzieżowego
 19. Spotkanie z krawcową – babcia Bartka)
 20. Zajęcia z mamą Lenki


III Etap – propozycja zajęć do realizacji w czasie trwania projektu

 • „W zakładzie krawieckim” - film edukacyjny z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
 • „Projektanci mody” – wykonanie kolażu z elementów z czasopism i kolorowych gazet aktywne uczestniczenie w zabawie „Pokaz mody” – autoprezentacja na forum, tworzenie muzyki do pokazu mody z instrumentów perkusyjnych, wcielanie się w role modela, projektanta, kompozytora podkładu
 • „W sklepie odzieżowym” - zabawa tematyczna inspiracją do tworzenia zbiorów, przeliczania elementów w zakresie zgodnym z możliwościami
 • „Taniec kolorowych szalików” – zabawa muzyczno-ruchowa z szarfami do muzyki z repertuaru dziecięcego
 • „Co do czego pasuje?” – ćwiczenia klasyfikacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, segregowanie odzieży wg wybranych cech fizycznych, rodzaju, odgadywanie rebusów obrazkowych
 • „Tańcowała igła z nitką” - zabawa inscenizowana do wiersza J. Tuwima
 • Przykładowe propozycje na zajęcia plastyczno-techniczne: „Papierowa czapka” – nauka składania papieru wg instrukcji słownej i pokazu n-la, zdobienie wg własnej inwencji twórczej, „W nowej odsłonie” – próby metamorfozy nieużywanej garderoby wg własnego pomysłu (np. koszulki, czapki, starych kapci) z wykorzystaniem elementów ozdobnych, tasiemek, spinek, folii itp.) – współpraca z rodzicami poprzez dostarczanie materiałów do wykorzystania
 • Zajęcia z krawcową – szycie ubranek
 • Zajęcie z mamą Lenki – tworzenie wykrojów, projektowanie ich


Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka 1, s.18
Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Konstrukcje, s.13
Program Zdrowia Psychicznego Dla Małych Dzieci – „Przyjaciele Zippiego” utrwalenie części „Komunikacja” –  Sp. 3


Podsumowanie projektu:

 1. Wykonywanie projektów ubrań,
 2. Uszycie ubranek
 3. Przyszywanie guzików
 4. Wyeksponowanie wszystkich zgromadzonych materiałów podczas realizacji projektu
 5. Zorganizowanie wystawy z wykonanych prac plastycznych

KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO

 • Wizualizacja listy obecności – wkładanie znaczków – koralików na specjalnie przygotowanej tablicy do listy obecności. Dzieci zaraz po przyjściu do sali zaznaczają swoją obecność, co pozwoli nauczycielowi i dzieciom szybko sprawdzić ile dzieci jest w przedszkolu, a kogo w danym dniu nie ma.
 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie strzałką aktualnego dnia tygodnia. Każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor.
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności - na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym.  
 • Tablica „Pracujemy w parach” – dzieci dobierają się w pary, bawią się z wskazanym partnerem, rozwiązują zadania, nawiązują relacje z różnymi kolegami.
 • Jestem samodzielny - Już potrafię - zachęcanie do samodzielności – odznaczanie na tablicy osiągnięć  i umiejętności dzieci  
 • Wizualizujemy zadania  do  wykonania - w grupach przedszkolnych Daltona używamy do „tygodniowego” przydziału zadań na tablicy magnetycznej.
 • Kalendarz urodzin
 • Dyżury
 • Prawa ręka  


„ZABAWY Z LITERKAMI”:

 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej
 • wyodrębnianie i nazywanie głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie,  
 • układanie z elementów modelu sylabowego wyrazu,
 • dokonywanie prawidłowej analizy i syntezy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonematycznej
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • doskonalenie mowy (szczególne zwrócenie uwagi na poprawne wymawianie poszczególnych głosek),
 • Wprowadzenie litery y, L,l; K.k, G, g
 • utrwalenie poznanych liter, czytanie sylab, wyrazów, zdań


WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI:

 • rozmowy  indywidualne z rodzicami nt osiągnięć i zachowania dzieci w przedszkolu
 • dostarczanie potrzebnych materiałów do zabaw i zajęć w przedszkolu
 • włączanie do czytania dzieciom bajek na terenie przedszkola w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • umieszczanie w kąciku dla rodziców tekstów wierszy, piosenek, zestawów ćwiczeń gimnastycznych
 • wykorzystanie sugestii i propozycji rodziców dotyczących prowadzonych zajęć
 • zajęcia z mamą Leny i babcią Bartka w ramach projektu „Krawcowa”
 • pomoc w zorganizowaniu kącika tematycznego
 • udział w Jasełkach
 • przygotowanie strojów na jasełka
 • udział w akcji „Szlachetna paczka”


WSPÓŁPRACA  ZE  ŚRODOWISKIEM:

 • spotkanie z aktorami teatru „Vaśka”
 • udział dzieci w koncercie muzycznym TOS
 • wycieczka do sklepu odzieżowego i lasu
 • zajęcia plastyczne w Domu pomocy Społecznej
 • spacery  po najbliższej okolicy przedszkola, w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie

Listopad 2016

DOMY I DOMKI

 1. Mój dom - instrumentacja muzyczna wiersza D. Gellner pt.:”Dom” inspiracją do poznania litery d, D – dom, Darek
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 2. Zbudujemy dom– opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 3. Domy zwierząt - rozmowa na podstawie wiersza i ilustracji
  Zwierzęta i ich domy - zabawa rozwijająca mowę „Gdzie mieszka litera d, D?”
 4. Jestem projektantem – zabawa plastyczno - techniczna z wykorzystaniem nieużytków „Makieta Torunia”
  Bloki i wieżowce- zabawa matematyczna „Poznajemy cyfrę 3”
 5. Mali architekci - Kto jest trzeci?  - zabawa matematyczna
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych           

Z NASZEJ PRZESZŁOŚCI

 1. Wycieczka po Polsce – poznanie litery „I”, „i”, praca z mapą Polski, poznanie sławnych Polaków: F. Chopin, Jan Paweł II, M. Kopernik, oglądanie fotografii zabytków Warszawy, Żelazowej Woli, Wadowic, Krakowa, Torunia
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 2. Warszawa – stolica Polski - słuchanie legendy warszawskiej „Wars i Sawa”
  Praca plastyczna „Herb Warszawy”
 3. Symbole narodowe- rozmowa na podstawie wiersza M. Łuszczuk „Znak”
  Nauka hymnu Polski - „Mazurka Dąbrowskiego”
 4. Pieśni i piosenki patriotyczne – słuchanie pieśni patriotycznych, koncert
  Praca plastyczna „Flaga Polski”
 5. Nasz dom, nasz kraj – nauka piosenki
  Pomniki - ćwiczenia grafomotoryczne – kolorowanie symboli charakterystycznych dla polskich miast: Warszawy - Syrenka, Gdańska - Neptun i Krakowa – Smok Wawelski, sprawnie operować narzędziem pisarskim – kredką.

ALE KINO

 1. „W kinie” rozmowa przy obrazach, nauka rymowanki „Ecie-pecie” - poznajemy literę „e, E” – ekran, Ela. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 2. Nasze kino - słuchanie legendy M. Strzałkowskiej „Smok wawelski”
  Kino przedszkolaka „Bolek i Lolek” -  oglądanie bajki o smoku
 3. „Na małym i dużym ekranie” - zabawa uspołeczniająco - plastyczna „Dobre maniery widza”
  Słuchanie utworu muzyki poważnej - „Dziadek do orzechów”  -  P. Czajkowskiego-
 4. Z czwórką w kinie - zabawa matematyczna „Poznajemy cyfrę 4”
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 5. Zły humorek Eli- słuchanie wiersza D. Gellner (Zły humorek), zabawy z gazetami
  Przedszkolak na 102- nauka piosenki
 • Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka 1, s.17, 18
 • Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Konstrukcje, s.14, 15, 16
 • Program Zdrowia Psychicznego Dla Małych Dzieci – „Przyjaciele Zippiego” – „Komunikacja” –  Spotkanie 1, 2,  3, 4.

WSPÓŁPRACA  ZE  ŚRODOWISKIEM:

 • Zabawy integracyjno-ruchowe z rodzicami – 8.11.2016r.
 • Udział dzieci w koncercie muzycznym TOS – „Dzieje Hymnu Polskiego- 9.11.2016r
 • Zajęcia edukacyjne w ogrodzie zoobotanicznym „W ptasiej stołówce” – 18.11.2016r
 • Udział dzieci – „występ dzieci” w inauguracji roku akademickiego UMK – 19.11.2016r.
 • Spacery  po najbliższej okolicy przedszkola, w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie

 

 

Październik 2016

„Dookoła jesień”

 1. „Idzie jesień przez las” – wycieczka do lasu, zestaw ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych w lesie
 2. „Spotkanie pod grzybkiem” – inscenizacja na podstawie baśni W. Sutiejewa inspiracją do ćwiczeń ortofonicznych, zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. metody R. Labana
 3. „Odgłosy jesieni” – wiersz J. Czechowicza pt. „Jesień” inspiracją do zabaw rytmiczno-tanecznych
 4. „Co by było, gdyby nie było jesieni?” – synektyka – analogia fantastyczna inspiracją do wykonania pracy plastycznej
 5. „Kasztanowy świat” – zabawa dydaktyczna inspiracją do zabaw manipulacyjnych tworzywem przyrodniczym, zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
 6.  ”Jesienny obrazek” – wiersz B. Lewandowskiej "Kolorowy bukiet" inspiracją do wykonania jesiennych kompozycji z różnorodnego materiału przyrodniczego
 7. „Kolorowe kapelusze” –  opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu
 8. ”Muzyka do malowania” – utwór „Jesień” z cyklu „Cztery pory roku” A. Vivaldiego inspiracją do malowania muzyki (metoda „mokre w mokrym”)
 9. ”Deszcz rozsypał swe perełki...” – rozmowa zainspirowana wierszem L. Krzemienieckiej, nauka piosenki pt. „Jesienny deszcz”, zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą R. Labana i K. Orffa
 10. „Grzybobranie” – gra ściganka wg metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej inspiracją do projektowania gier planszowych, zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową


 • Program Zdrowia Psychicznego Dla Małych Dzieci – „Przyjaciele Zippiego” – utrwalenie części „Uczucia” –  Sp. 1 i 2.
 • Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka 1 oraz Konstrukcje

Zabawy z literkami:

 1. rozwijanie spostrzegawczości słuchowej
 2. wyodrębnianie i nazywanie głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie,  
 3. układanie z elementów modelu sylabowego wyrazu,
 4. dokonywanie prawidłowej analizy i syntezy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonematycznej
 5. rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 6. doskonalenie mowy (szczególne zwrócenie uwagi na poprawne wymawianie poszczególnych głosek),
 7. utrwalenie poznanych liter, czytanie sylab, wyrazów, zdań
 8. Wprowadzenie litery Oo, Ll, Dd


„Przygotowanie się zwierząt do zimy – Mieszkańcy lasu” projekt edukacyjny długoterminowy (IX – XII)

 • I Etap – zadawanie pytań
  Spisanie siatki pojęciowej (wstępnej) – zapisywanie wypowiedzi dzieci dotyczących ich doświadczeń, przygód z mieszkańcami lasu - Co wiemy o przygotowaniach zwierząt leśnych do zimy?
  Spisanie siatki pojęciowej; zadawanie pytań - Czego chcielibyśmy się dowiedzieć o zwyczajach i przygotowaniach zwierząt leśnych do nadejścia zimy?

II Etap – aktywność badawcza

 • Zorganizowanie kącika tematycznego (z pomocą rodziców)
 • Obserwacje przyrodnicze prowadzone w ogrodzie, parku i lesie – robienie zdjęć,
 • przeglądanie albumów, książek, ilustracji, zdjęć przedstawiających zwierzęta leśne
 • gromadzenie ilustracji, zdjęć zwierząt,
 • oglądanie filmów edukacyjnych przedstawiających przygotowanie zwierząt leśnych do zimy
 • słuchanie opowiadań, wierszy
 • praca z obrazkiem, historyjką obrazkową,
 • Zajęcia z komputerem – wykorzystanie programów pt. „Encyklopedia przyrody” i „ Krajoznawczy Atlas Polski”
 • Zgaduj zgadula „Jakie to zwierzę?” - rozpoznawanie na zdjęciach: niedźwiedzia, lisa, wiewiórki, sarny, zająca, jeża itp.
 • Segregowanie obrazków ze zwierzętami, które zapadają w sen zimowy (niedźwiedź, jeż, wiewiórka, ślimak, owady) oraz te, które nie zasypiają (lis, sarna, jeleń, zając)
 • „Zwierzęta przy paśniku”- prezentacja multimedialna,
 • Zabawa w teatr dowolna interpretacja poznanych wierszy. Zachęcenie do improwizacji własnej.
 • Czego można nauczyć się od zwierząt?”- pies, sowa, wiewiórka (Bliżej Przedszkola str.32 nr 1/2013)
 • Zajęcia edukacyjne w ogrodzie zoobotanicznym – „Przygotowanie zwierząt do zimy”
 • „Jak pomagać ptakom i zwierzętom przetrwać zimę”- konkurs wiedzy
 • „Co by było, gdyby ludzie  tak jak zwierzęta zapadali w sen zimowy? – analogia fantastyczna
 • „Mieszkańcy lasu”- gra ściganka
 • „Przygotowanie zwierząt leśnych do zimy” oraz „Jeż” – film edukacyjny z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
 • „Jeż”– opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu  - Odtwarzanie wzoru różnymi technikami
 • Sprawne rączki - zabawy grafomotoryczne
 • Spotkanie z chętnymi rodzicami - pogadanka-działanie.


III Etap – propozycja zajęć do realizacji w czasie trwania projektu

 1. „Zima - trudny czas dla zwierząt” - film edukacyjny z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą W. Scherborne
 2. „Co słychać w domu leśnych zwierząt?” – teatrzyk sylwet na podstawie wiersza W. Grodzieńskiej, pt. „Zapasy na zimę”, nauka piosenki „Wiewióreczka”
 3. „Pewnego razu w lesie...” – opowiadanie I. Salach inspiracją do działalności plastycznej
 4. „Muszelkowy dom – ciasny ale własny” – teatrzyk cieni na podstawie opowiadania W. Chotomskiej „Ślimak”, zestaw ćwiczeń gimnastycznych met. zadaniową
 5. „O czym szumi las jesienią?” – zabawa dydaktyczna, zagadki rytmiczno-muzyczne z wykorzystaniem poznanych piosenek oraz odgłosami zwierząt
 6. „Jeż” - opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu
 7. „Deszczowe zwierzaki” – fragment „Preludium deszczowego” F. Chopina inspiracją do twórczego myślenia oraz malowania farbami techniką mokre w mokrym)
 8. ”Co wiem o mieszkańcach lasu?” –  zgaduj – zgadula
 • Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka 1, s.16
 • Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Konstrukcje, s.13
 • Program Zdrowia Psychicznego Dla Małych Dzieci – „Przyjaciele Zippiego” – utrwalenie części „Uczucia” –  Sp. 3 i 4.

ZAKOŃCZENIE – wyeksponowanie wszystkich zgromadzonych materiałów podczas realizacji projektu, zorganizowanie wystawy prac dzieci w Przedszkolnej i Grupowej Galerii Twórczości Dziecka, umieszczenie zdjęć dzieci na stronie internetowej przedszkola z zajęć; udział w zajęciach edukacyjnych w ogrodzie zoobotanicznym; Wykonywanie albumu na temat mieszkańców lasu, różnymi technikami plastycznymi  

WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI:

 • rozmowy  indywidualne z rodzicami nt osiągnięć i zachowania dzieci w przedszkolu
 • dostarczanie potrzebnych materiałów do zabaw i zajęć w przedszkolu
 • włączanie do czytania dzieciom bajek na terenie przedszkola w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • umieszczanie w kąciku dla rodziców tekstów wierszy, piosenek, zestawów ćwiczeń gimnastycznych
 • wykorzystanie sugestii i propozycji rodziców dotyczących prowadzonych zajęć
 • zorganizowanie wycieczki do SP 11 – p. Kondej (mama Hani – absolwentki przedszkola)
 • zabawy integracyjno-ruchowe z rodzicami
 • pomoc w zorganizowaniu kącika tematycznego

WSPÓŁPRACA  ZE  ŚRODOWISKIEM:

 • spotkanie z aktorami teatru „Vaśka” – „Jaś idzie do przedszkola” – 4.10
 • pokazy  z fizyki i chemii "Mały odkrywca" w ramach Akademii Nauki – 6.10
 • udział dzieci w koncercie muzycznym TOS „Muzyczny savoir-vivre” – 19.10.
 • wycieczka do lasu
 • wycieczka do SP 11 – 12.10
 • zajęcia edukacyjne w ogrodzie zoobotanicznym – 05.10
 • zajęcia edukacyjne w bibliotece
 • spacery  po najbliższej okolicy przedszkola, w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie
 • "Co zrobić aby się nie zgubić?” – spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej – 14.10.

 

 

Wrzesień 2016

  

PODAJMY SOBIE RĘCE

 • KODEKS PRZWEDSZKOLAKA - rozmowa połączona z obserwacją. Zuchy niebieskie - uroczyste nadanie nazwy grupy. Mój dzień w przedszkolu – malowanie farbami plakatowymi.
 • WSPOMNIENIA Z WAKACJI - Swobodna rozmowa przy ilustracjach nt. „Moje wakacje”. „ Mój najciekawszy dzień na wakacjach” – rysowanie kredkami. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 • NASZA SALA - opowiadanie Weroniki Kosteckiej pt. „Pierwszy dzień w przedszkolu” inspiracją do  ułożenia historyjki. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 • ZABAWKI W NASZEJ SALI - Zabawki jadą na wycieczkę- zabawa dydaktyczna.
  Zabawy z kalendarzem w przedszkolu – nauka piosenki.
 •  DNI TYGODNIA - Tydzień przedszkolaka - słuchanie wiersza B. Piergi, wizualizacja- utrwalenie. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 • DYŻURNY -   Kim jest dyżurny – rozmowa połączona z praktycznym działaniem zainspirowana wierszem pt „Dyżur” I. Salach. Znaczek dyżurnego - wyklejanie skrawkami papieru znaczków dyżurnych.
 • PRAWDZIWY PRZEDSZKOLAK - quiz. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • NA SKRZYŻOWANIU   -Wycieczka na skrzyżowanie
 • KOLOROWE ZNAKI  -  słuchanie wiersza K. Wiśniewskiego inspiracją do poznania  znaczenia wybranych znaków. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 • ZNAKI DROGOWE - praca plastyczno-techniczna. Szybko wolno w muzyce i nie tylko – zabawy rytmiczno – ruchowe.
 • JESTEŚMY BEZPIECZNI NA ULICY - Pies z ulicy Bałamutów- wiersz W. Chotomskiej inspiracją do zabaw ruchowych. Co słychać na drodze? – zabawy dydaktyczne.
 • PRAWA-LEWA - zabawa dydaktyczna. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą R. Labana

PYSZNE WITAMINKI

 

 • WYPRAWA PO WITAMINKI – wycieczka do ogródków działkowych lub na targowisko
 • JESIENNY SAD -  malowanie techniką kleksografii. Pochwała dobrego zachowania – nauka piosenki.
 • JESIENNE OWOCE -  wiersz A. Słomińskiej inspiracją do zabaw badawczych. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 • JESIENNY STRAGAN- słuchanie wiersza M. Kownackiej inspiracją do zabaw matematycznych. Warzywne kukiełki- zajęcia manualno-plastyczne.
 • ZABAWY W SADZIE I W OGRODZIE -  Owoce w koszyku – zabawa dydaktyczna. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych


PRZYGOTOWANIE   SIĘ ZWIERZĄT DO ZIMY - ODLOT PTAKÓW – projekt edukacyjny (część I)


ROZPISANIE SIATKI
•    Co wiem o przygotowaniu ptaków i zwierząt do zimy?
•    Czego chcę się dowiedzieć o przygotowaniu ptaków i zwierząt do zimy?

 • NADCHODZI JESIEŃ  -Smutna jesień – słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej i praca
  z obrazkiem. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 • ODLOT PTAKÓW  -  Dobre rady sowy – wiersz S. Karaszewskiego inspiracja do pracy z mapą świata. Jesienne fantazje – malowanie farbą pędzlami różnej grubości i kawałkami gąbki.  
 • PTAKI - obrysowanie szablonu lecącego ptaka i naklejanie piórek. Zabawy z deszczem- zabawy ruchowe z taśmą do utworu F. Chopina  pt. „Preludium deszczowe. Gdzie usiadł ptaszek? – zabawa dydaktyczna
 • ŻEGNAMY PTAKI - zabawa dydaktyczna Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 • JESIENNY QUIZ - zabawa dydaktyczna. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Realizacja kolejnych sesji MATEMATYKA Programu „Klucz do uczenia się – Moduły matematyczne” oraz realizacja  kolejnych sesji  KONSTRUKCJE  Programu „Klucz do uczenia się”