Nauczyciele prowadzący: Ewelina Stawska, Małgorzata Parnicka

LUTY

Moje miasto Toruń

 1. „ Poznajemy nasze miasto”-  słuchanie legend. Zestaw ćw. gimnastycznych  z elementami metody twórczej   W. Sherborne.
 2. „Wielki Astronom”- improwizacje teatralne , zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem lampki i globusa. 
 3.  „ Uczucie smutku- uczucie radości”- realizacja programu „ Przyjaciele Zippiego” czI
 4. „ Wesoła planeta ”- „ gdybym poleciał w kosmos to…. „- technika zdań niedokończonych, wykonanie kosmosu  metodą collage.
 5. „Uczucie złości i rozdrażnienia”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. I
 6. Twórczy czwartek „ Toruń pachnie piernikami”- nauka piosenki  , wykonywanie  pierników z masy solnej.
 7.  „ Nad Toruniem”- opracowanie piosenki metodą Dobrego Startu
 8.  „Uczucie zazdrości”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. I
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. metody gimnastyki twórczej R.Labana
 • Zestaw ćwiczeń porannych- „Rymowana gimnastyka dla smyka”
 • Zabawa ruchowa z elementem biegu „ Na Toruńskich ulicach”
 • Zabawa ruchowa z elementem toczenia „ Śnieżna kula”


Zadania tygodniowe

 1. Jestem ciekawy świata – wykonaj  rakietę kosmiczną z pudełek
 2. Bawię się matematyką– odkoduj ukryte cyfry pod obrazkami i wykonaj działanie
 3. Będę uczniem- uczę się czytać i pisać – zamaluj te litery, które są potrzebne do zapisania podanego wyrazu w ramce
 4. Mam sprawne ciało i artystyczną duszę –  narysuj odbicie lustrzane ilustracji


Bezpieczne ferie

 1. „Bezpiecznie  się bawimy”  -   wspólne wypracowanie Kodeksu postępowania podczas zabaw zimowych”. Zestaw ćw. gimnastycznych ( metoda zadaniowa)
 2. Poznajemy sporty zimowe- prezentacja multimedialna  fragmentu relacji z Olimpiady zimowej w  PyeongChang , zabawa dydaktyczna Sudoku
 3.  „ Zimowe zabawy”-  scenki żywoplanowe , zabawa dydaktyczna
 4. Twórczy czwartek- „ Jak można spędzić ferie”-  malowanie farbami, zestaw ćw. gimnastycznych z elem. gimnastyki twórczej R.Labana.
 5. „ Zgaduj- zgadula”- rozwiązywanie zagadek pantomimicznych, wykonanie sanek wg. instrukcji
 6. „Uczucie zdenerwowania”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. I
 7. „Zima lubi dzieci ”-  instrumentacja piosenki,  wykonanie zimowej zabawki w słoiku.
 8. „Wyprawa  po skarb ”-  zabawa na terenie przedszkola
 9. „ Jestem płatkiem śniegu”-  analogia personalna , zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( met. R. Labana)
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych  z elementami ruchu rozwijającego V. Scherborne
 • Zestaw ćwiczeń porannych K. Wlażnik
 • Zabawa ruchowa „Zimowisko” z el. czworakowania i biegu 
 • Zabawa ruchowa „Tańczymy Lambada”  z el. met. Twórczych
 • Zabawa ruchowa „Bitwa na śnieżki”  z el. rzutu

Zadania tygodniowe

 • Jestem ciekawy świata –  wymień 5 zasad bezpiecznej zabawy na śniegu
 • Bawię się matematyką– wykonaj przestrzenne figury wykorzystując plastelinę i liczmany
 • Będę uczniem- uczę się czytać i pisać – ułóż z zapałek litery, które znasz
 • Mam sprawne ciało i artystyczną duszę – nauczę się I zwrotki i refrenu piosenki „ Nad Toruniem”

Nad Toruniem noc zapada,
usiadł kot na Krzywej Wieży
Kot kociętom opowiada
o piernikach słodkich, świeżych.
Toruń, stary Toruń
nadwiślański gród
pachnie piernikami,
bo w piernikach miód.


Kucz Do Uczenia Się

Matematyka 2 - Motyle

 1. ,,Czy mnie oczy nie mylą” - sesja 42
 2. „ Kropkowe mieszkanie i matematyczna wyspa”- sesja 43
 3. „Liczbowe mieszkanie na matematycznej wyspie”- sesja 44

Konstrukcje – Gąsienice

 1. „Kłoda nad rzekę- budowanie kładki zgodnie z przykładem”- sesja 22
 2. „Ponad i pod- budowanie mostu transportowego zgodnie z podanymi kryteriami”- sesja 23
 3. „ Mosty na wyspę”- budowanie zgodnie z indywidualnym projektem”- sesja 24

„W Literkowie I Cyferkowie”

 • Zabawy w rozpoznawanie i nazywanie literki ,,K”, ,,L”, ,,R”, „S” małej i wielkiej drukowanej i pisanej, zaznaczanie miejsca głoski w podanych wyrazach, próby czytania sylab, wyrazów
 • Zabawy z cyfrą 7, 8,9 łączenie przedmiotów w pary, kolorowanie według kodu, kolorowanie zgodnie ze wskazaną cyfrą.

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Angażowanie dzieci do samodzielnego planowania, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji, czynności i zadań do wykonania.
 • Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych - wizualizacja procesu edukacyjnego: kolory dnia, lista obecności, plan dnia, kalendarz urodzin, dyżury, tablice zadań, praca w zespołach, prawa ręka, zegar i sygnalizator daltoński, tablica ,,już potrafię”


Współpraca z Rodzicami i Środowiskiem

 • Bal karnawałowy 02.02.2018
 • Koncert TOS 27.02.2018
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO
Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych - wizualizacja procesu edukacyjnego.
•    Kolory dnia  
•    Lista obecności
•    Plan dnia
•    Kalendarz urodzin
•    Dyżury
•    Tablice zadań
•    Praca w zespołach
•    Prawa ręka  
•    Zegar i sygnalizator daltoński