Nauczyciel prowadzący. Malwina Sobierajska, Agnieszka Wisniewska, Anna Blek

KWIECIEŃ

WIELKANOC TUŻ, TUŻ

 1. „ Zwyczaje wielkanocne”- rozmowa na podstawie ilustracji.  
 2. „Pisanki” - nauka piosenki. „Wielkanocne jajo” - wycinanka. 
 3. „Ciasto” - zabawa ruchowo- naśladowcza wg pedagogiki zabawy KLANZA
 4. „Koszyczek dobrych życzeń” - rozmowa na podstawie piosenki. 
 5. „Wielkanocna przygoda”-  historyjka obrazkowa. 
 6. „Taniec kurcząt w skorupkach” - zabawy muzyczno – ruchowe do utworu M. Musorgskiego. Zabawy badawcze z jajkiem. 
 7. „Czy to już Wielkanoc?”- Rozwiązywanie zagadek słowno – obrazkowych
 8. „Wielkanocne życzenia”- historyjka obrazkowa,

Realizacja kolejnej sesji „ Klucz do uczenia się” - Matematyka sensoryczna

 • s. 21 „Ścielenie łóżka”
 • s. 22 „ Rodziny figur – trójkąty, kwadraty i prostokąty
 1. Zestaw zabaw ruchowych
  Zabawa orientacyjno – porządkowa - „Kura i kurczątka”.
  Zabawa ruchowa z elementem podskoku – „Wielkanocne zajączki”.
  Zabawa ruchowa „Pisanki”:
 • Wizualizacja działań wg koncepcji planu daltońskiego: „listy obecności”, „Planu dnia” ,  „Pór roku” ,  „Kalendarza urodzin”, „Kącików w sali”
 • zadanie tygodniowe: „ Kartki wielkanocne” - składanie obrazka


DBAMY O NASZE ŚRODOWISKO

 1. „Co to jest przyroda?” – słuchanie wiersza D. Gellner. malowanie farbami plakatowymi 
 2. „Przyroda to nasz skarb” - zabawa dydaktyczna; Zestaw zabaw ruchowych metodą R. Labana.  
 3. „Jak dbamy o nasze środowisko?” - osłuchanie się z piosenką „ Ekologia”, trening twórczego myślenia.  
 4. „Co by było gdyby na świecie zabrakło wody?” - trening twórczego myślenia.  
 5. „ Powietrze” - Zabawy badawcze. 
 6. „Spotkanie z planetą Ziemia” – zagadki słowno – obrazkowo- słuchowe. Zabawy muzyczno – ruchowe do piosenki M. Jeżowskiej „ Moja planeta”. 
 7. Akcja sprzątania świata – wycieczka., 
 8. „ Ekoludek” - konstruowanie z surowców wtórnych.


Zadanie tygodniowe:

 • Segregowanie odpadów
 • Wykonanie dla mamy korali
 1. Zestaw zabaw ruchowych
  Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Ptaki w gniazdach".
  Zabawa ćwicząca mięśnie szyi „ Obserwujemy przyrodę”
  Zabawa ruchowa „Ziemia, woda, powietrze”


Praca indywidualna

 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas przebywania na terenie przedszkola oraz kodeksu grupy
 • Doskonalenie działań w zakresie samoobsługi w łazience, w szatni, podczas przygotowania się do odpoczynku oraz rozwijających poprawne kontakty społeczne.
 • Ćwiczenia w rozwijaniu mowy, myślenia, małej i dużej motoryki
 • Wspomaganie dzieci w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej , rozwijanie zdolności plastycznych

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 • Rozmowy indywidualne z rodzicami – na życzenie rodziców
 • Udział Rodziców w warsztatach wielkanocnych dnia 01.04.2019, godzina 15:00
 • Muzyka etniczna – 15. 04.2019, godzina 9:00
 • TOS – Muzyczne Kontrasty, 25.04.2019
 • Kiermasz Świąteczny
 • Wielkanoc tuż, tuż – Gromadzenie materiałów potrzebnych do zajęć i zabaw  
 • Zachęcanie rodziców do udziału w „Akcji Sprzątania świata” 
 • Udział w konkursie plastycznym – „Wielkanocne jajo”
 • Spacer po najbliższej okolicy przedszkola w celu obserwacji sprzątania świata, sprzątania świata
 • Wywieszanie w kąciku dla rodziców aktualnych zadań wychowawczych, piosenek, wierszyków

MARZEC 2019

Wielkanoc tuż, tuż

 1. „Zwyczaje wielkanocne”- rozmowa na podstawie ilustracji. Zestaw zabaw ruchowych prowadzonych metodą zadaniową.
 2. „Pisanki” - nauka piosenki. „Wielkanocne jajo” - wycinanka.
 3. „Ciasto” - zabawa ruchowo – naśladowcza wg pedagogiki zabawy KLANZA. „Baby i mazurki, lepienie ciastoliną.
 4. „Koszyczek dobrych życzeń” - rozmowa na podstawie piosenki
 5. „Wielkanocna przygoda” - historyjka obrazkowa.
 6. „Taniec kurcząt w skorupkach” zabawy muzyczno – ruchowe do utworu M. Musorgiewskiego. Zabawy badawcze z jajkiem. 
 7. „Czy to już Wielkanoc? - Rozwiązywanie zagadek słowno – obrazkowych. Zestaw zabaw  ruchowych prowadzonych metodą zadaniową. 
 8. „ Wielkanocne życzenia” - historyjka obrazkowa, wykonanie palmy wielkanocnej wg instrukcji

Zabawy ruchowe

 • Zabawa orientacyjno – porządkowa - „ Kura i kurczątka”
 • Zabawa ruchowa z elementem podskoku - „ Wielkanocne zajączki”
 • Zabawa ruchowa „ Pisanki”

Realizacja kolejnej sesji „ Klucz do uczenia się” - Matematyka sensoryczna

 • sesja.21. „ Ścielenie łóżka”
 • sesja.22. „ Rodziny figur” - trójkąty, kwadraty i prostokąty.

 • Zadanie tygodniowe  - „ Kartki wielkanocne” - składanie obrazka pociętego na części. 
 • Zadanie tygodniowe  - „ Zręczne palce” - przewlekanie sznurka przez kolorowe pisanki.

Dbamy o nasze środowisko

 • „Co to jest przyroda?” - słuchanie wiersza D. Gellner, malowanie farbami plakatowymi.
 • „ Jak dbamy o nasze środowisko? - osłuchanie z piosenką. „Mali strażnicy przyrody” - ustalenie kodeksu młodego ekologa.
 • „ Przyroda to nasz skarb” - zabawa dydaktyczna. Zestaw zabaw ruchowych metodą  R.  Labana.
 • „Segregujemy odpady” - zabawa dydaktyczna, kolorowanie kredkami.
 • „ Co by było, gdyby na świecie zabrakło wody?” - trening twórczego myślenia. Zestaw zabaw ruchowych metodą R. Labana
 • „ Wodne stworki” - rozdmuchiwanie plamy farby, zabawy badawcze z  wodą.
 • „Powietrze” - zabawy badawcze. Zestaw zabaw ruchowych metodą R. Labana. 
 • „ Spotkanie z planetą ziemia” - Zagadki słowno – obrazkowo – słuchowe. Zabawy muzyczno – ruchowe do piosenki  M. Jeżowskiej „ Moja Planeta”. 
 • „ Akcja sprzątania świata” - Wycieczka, „ Ekoludek” z surowców wtórnych

Zabawy ruchowe

 • Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Ptaki w gniazdach”
 • Zabawa ćwicząca mięśni szyi.-  „ Obserwujemy przyrodę”
 • Zabawa ruchowa „ Ziemia, woda, powietrze”
 • Zadanie tygodniowe: Segregowanie   odpadów
 • Zadanie tygodniowe: Wykonanie korali dla mamy

Realizacja kolejnej sesji Programu „ Klucz do uczenia się”

sesja 23. „Kolorowanie wody – jasna, ciemna i ciemniejsza”

Wizualizacja działań wg koncepcji planu daltońskiego

 • Wizualizacja „współpracy” - zadaniem dzieci jest wykonać zadanie w parach
 • Wizualizacja „tablicy motywacyjnej” - zadaniem dzieci jest zbieranie znaczków za dobre zachowanie, udział w zabawach, sprzątanie zabawek

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 • Rozmowy indywidualne z rodzicami – na życzenie rodziców
 • Udział Rodziców w warsztatach wielkanocnych dnia 01.04.2019, godzina 15:00
 • Muzyka etniczna – 15. 04.2019, godzina 9:00
 • TOS – Muzyczne Kontrasty, 25.04.2019
 • Kiermasz Świąteczny
 • Wielkanoc tuż, tuż – Gromadzenie materiałów potrzebnych do zajęć i zabaw  
 • Zachęcanie rodziców do udziału w „Akcji Sprzątania świata” 
 • Udział w konkursie plastycznym – „Wielkanocne jajo”
 • Udział dzieci w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata”
 • Wywieszanie w kąciku dla rodziców aktualnych zadań wychowawczych, piosenek, wierszyków  

 

MARZEC 2019

LODY NIE TYLKO DO LIZANIA

 1. „Wyprawa do krainy wiecznego śniegu” - nauka wiersza T. Raczyńskiego „Eskimosek”. Zabawy muzyczno-ruchowe wg koncepcji C. Orffa do utworu „Walc łyżwiarzy” E. Waldteufela. 
 2. „Odarpi”– rozmowa na podstawie wiersza H. Szayerowej. „Eskimos” - kolorowanie pastelami. 
 3. „Co zatrzymuje ciepło?” – ubrania na zimę - zabawa dydaktyczna. „Na dalekiej północy” - zestaw zabaw ruchowych prowadzony metodą zadaniową. 
 4. „Woda i lód” – zabawy badawcze z lodem. „Na dalekiej północy” - zestaw zabaw ruchowych prowadzony metodą zadaniową. 
 5. „Co by było, gdyby cały czas padał śnieg?” - trening  twórczości (analogia fantastyczna połączona z ekspresją plastyczną.
 6. „Taniec śnieżynek” – zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki. Układanie puzzli „Zimowe zabawy”. 
 7. „Pingwinek szuka drogi do przerębla” -  zabawa w sali komputerowej z wykorzystaniem ozobota. Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej „Na śniegu i lodzie”.

Zadanie tygodniowe: „Od śnieżki do bałwanka” – historyjka obrazkowa

ZIELONY KĄCIK PRZYRODY

 1. „Skąd się bierze sól?” – zabawa badawcza. Zestaw zabaw ruchowych z wykorzystaniem metody „Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne - zabawy w parach. 
 2. „Kwiaty”– opowiadanie I. Salach. Zabawy rytmiczno -  ruchowe do piosenki „Wianek”. 
 3. „Wiosenne hodowle roślin w sali” -  Zakładamy  hodowle roślin. „Wiosenne witaminki” – zabawa integracyjna. 
 4. „Kwiaty małej Ludki” - słuchanie wiersza. Zestaw zabaw ruchowych z elementami W. Sherberne.  
 5. „Jak rośnie tulipan” - (śledzenie wzrostu rośliny) historyjka obrazkowa. Założenia hodowli tulipana w kąciku przyrody. 
 6. „Roślina” - Zabawa dydaktyczna (nazywanie części i segregowanie przedmiotów i obrazków potrzebnych roślinie do wzrostu). Zestaw zabaw ruchowych z elementami  W. Sherberne. 
 7. „Na wszystkie strony się rozglądamy i pani wiosny szukamy” - „Jaka to melodia?”- muzyczna zgaduj – zgadula. Wycieczka do parku. 
 8. „Marcowe słoneczko” - malowanie farbami plakatowymi. Zestaw zabaw ruchowych z elementami W. Sherberne.  
 9. „Czy to już wiosna” – Rozwiązywanie zagadek słowno – obrazkowych dotyczących wiosny. „Wiosna tuż, tuż” – nauka piosenki. 
 10. „Ze śniegu się przebijają – białe główki wychylają” - Inscenizacja opowiadania H. Zdzitowieckiej „Szukamy wiosny”. „Przebiśniegi” – wykonanie pracy plastycznej z elementem orgiami. 
 11. „W marcu jak w garncu” - Instrumentacja wiersza M. Kownackiej „Słonko po deszczu”. Zestaw zabaw ruchowych z elementami W. Sherberne. 
 12. „Wiosna budzi się do życia” – rozmowa przy obrazach. „Motyle – ile ich jest – tyle” – zabawa  dydaktyczna. 
 13. „Muzyka do pomalowania” – Malowanie farbami plakatowymi po wysłuchaniu utworu instrumentalnego bez podania tytułu „Kukułka w lesie” C. Saint –Seans. 
 14. Opracowanie piosenki „Wiosna wita nas” Metodą Dobrego Startu

Zadanie tygodniowe: „Składanie tulipana” wg wzoru (baza wyjściowa kwadrat).

Realizacja kolejnej sesji Programu „Klucz do uczenia się  – Matematyka sensoryczna

 • s. 18 – „Papuga zawsze druga”
 • s. 19 – „Choinka”
 • s. 20 – „Ciemnoczerwona woda, jasnoczerwona woda”
 • s. 21  - „Ścielenie łóżka”


Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 1. Rozmowy indywidualne z rodzicami – na życzenie rodziców
 2. Koncert Muzyczny TOS -  21.03.19r.
 3. Zachęcanie rodziców do czytania – udział w „Akcji cała Polska czyta dzieciom” – „lista bajkoczytacza” umieszczona na tablicy przed salą „Żabek” (wpisywanie się na listę chętnych rodziców)
 4. Spotkanie z muzykiem Orkiestry Symfonicznej p. K. Blek – aktywne słuchanie muzyki 
 5. Gromadzenie materiałów rysunkowych, potrzebnych do zajęć i zabaw
 6. Udział w konkursie plastycznym – „Co w przyrodzie piszczy”
 7. „Wyprawa do lasu” – obserwowanie wyglądu drzew i tropienie zwierząt
 8. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola w celu obserwacji przyrody - wokół przedszkola – określanie stanu pogody
 9. Wywieszanie w kąciku dla rodziców aktualnych zadań wychowawczych, piosenek, wierszyków
 10. „Witaj wiosno” - zabawy integracyjne – 21.03.2019r.
 11. Plastyczne warsztaty wielkanocne z udziałem rodziców – 01.04.2019r. godzina 15:00

 

LUTY 2019

Toruń moim miastem -  projekt edukacyjny

Etap I – Rozpoczęcie Projektu

przekazanie rodzicom informacji o rozpoczęciu projektu,  z prośbą o zaangażowanie się w projekt

 • „Toruń moim miastem” - rozmowa połączona z przygotowaniem nowej siatki pojęć.
  Co wiemy nt. Torunia?,Czego chcemy się dowiedzieć nt. Torunia, Kto nam może pomóc w znalezieniu odpowiedzi na nasze pytania – szukanie ekspertów (spotkanie z p. A. Płaczek – pracownik UMK, p. Centek – historyk)

Etap II –  Realizacja Projektu

 1. „Jak powstała nazwa miasta”? - Słuchanie legendy B. Frąckowskiego, Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej „Spacerkiem po Toruniu”. 
 2. Toruń – miasto zabytków – rozmowa przy gazetce tematycznej, zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej
 3. „Spacerkiem po Toruniu”. 
 4. „Toruń moje miasto”– słuchanie wiersza pt. „Piękny Toruń” J. Beszczyńskiego. Prezentacja filmu o Toruniu 
 5. „Toruń pachnie piernikami” - „Nad Toruniem noc zapada” -  śpiewanie piosenki, „Toruńskie pierniczki - lepienie z masy solnej. 
 6. „Mikołaj Kopernik – wielki astronom”- „Kopernik” - słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego, zabawy z piosenką „Nad Toruniem noc zapada”. 
 7. ,,Legenda o Flisaku i żabkach”- teatr sylwet, ,”Żabka”- wykonanie pracy plastycznej metodą origami z kół.  
 8. „Kto w Toruniu mieszka”- instrumentacja piosenki, zestaw zabaw ruchowych – metodą K. Orffa 
 9. „Woreczki pełne aromatu” – zagadki zapachowe, dotykowe. Zestaw zabaw ruchowych metodą K. Orffa  
 10. „O piernikarzu i jego córce Katarzynie”  – teatr cieni w oparciu o treść legendy, „Pyszne pierniki” - nauka piosenki (I zwrotka) 
 11. „Pierniki, pierniczki” -   zabawa matematyczna. Zestaw zabaw ruchowych metodą metodą K. Orffa.
 12. „Jestem toruńczykiem, jestem torunianką” - spotkanie z ekspertem,  (zaproszenie p. A. Płaczek/p. Centka)   „Pyszne pierniki” - nauka II zwrotki piosenki.

Klucz Do Uczenia Się  – Matematyka sensoryczna - Gąsienice

 • -sesja nr 15. „Tęczowa loteria ze słowami”,
  -sesja nr16. „Wieża zwierząt 2”
  Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej „Spacerkiem po Toruniu”.
  Zestaw zabaw ruchowych metodą K. Orffa
  Zabawy ruchowe:
  „Mój cień” - z elem. biegu.
  „Wiatr i chmurki” – rozwijająca szybką reakcję na pauzę w muzyce
  "Żabki na liść" - z elementami podskoków z wykorzystaniem krążków

Etap III – Zakończenie Projektu:

 • Wystawa prac dzieci
 • Ekspozycja plakatów nt. „Toruń – tutaj mieszkam”  - wykonane wraz z rodzicami w dowolnej technice i formie
 • „Wśród żabek jest wesoło” - Aktywne słuchanie muzyki okazją do zabaw muzyczno-ruchowych z muzykiem TOS, p. K. Blek 
 • Podsumowanie projektu w formie zbioru zdjęć z realizacji podczas spotkań z ekspertami, wypowiedzi słownych dzieci, wytworów plastycznych,

  Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego
 • Wizualizacja „Kącików w sali” – przestrzeganie zasad ładu i porządku po skończonej zabawie

Zadanie do wykonania w domu: „Gwiazdy nad Toruniem” - dowiedzenie się od rodziców, spod jakiego znaku zodiaku jest dziecko, co pozwoli na przygotowanie pracy plastycznej – „Mój gwiazdozbiór” - z układem konstelacji gwiazd danego znaku zodiaku – technika dowolna w formacie A4 –
cel: rozwijanie odpowiedzialności za wykonanie zadania

Lody nie tylko do lizania

 1. “Odarpi”– rozmowa na podst. wiersza H. Szayerowej, „Eskimos” - kolorowanie pastelami. 
 2. „Wyprawa do krainy wiecznego śniegu ” - nauka wiersza T. Raczyńskiego „Eskimosek”, zabawy muzyczno-ruchowe wg koncepcji C. Orffa. 
 3. „Co zatrzymuje ciepło – ubrania na zimę” - zabawa dydaktyczna, zestaw zabaw ruchowych metodą K. Orffa.
 4. “Woda i lód” – zabawy badawcze z lodem, zestaw zabaw ruchowych 
 5. „Co by było, gdyby cały czas padał śnieg” - trening  twórczości (analogia fantastyczna połączona z ekspresją plastyczną. 
 6. „Z górki na pazurki” – zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki, układanie puzzli „Zimowe zabawy”
 7. „Pingwinek szuka drogi do przerębla” -  zabawa w sali komputerowej z wykorzystaniem ozobota, zestaw zabaw ruchowych „Na śniegu i lodzie”

Klucz do uczenia się  – Matematyka sensoryczna Gąsienice

 • - sesja nr 17. „Rodziny figur – koła i owale”
  Zestaw zabaw ruchowych prowadzonych metodą zadaniową „Na śniegu i lodzie”     
  Zabawy ruchowe:
  „Śnieżyca” – rozwijająca sprawną reakcję na sygnał n-lki
  „Taniec integracyjny Śnieżek” – z wykorzystaniem metody Bati Strauss

Współpraca Z Rodzicami i Środowiskiem

 • Rozmowy indywidualne z rodzicami – 06.02.2019r. ( środa) po 15:30 oraz  na życzenie rodziców (konsultacje)
 • Spotkanie z muzyką etniczną – Egipt” 14.02.19r.
 • „Trzy życzenia złotej rybki” - przedstawienie Teatru Vaska 18.02.19r.
 • „”Lista przebojów muzyki poważnej” - Koncert Muzyczny TOS  21.02.19r.
 • Zachęcanie rodziców do czytania – udział w „Akcji cała Polska czyta dzieciom”
 • spotkanie z ekspertem p. Anna Płaczek, pracownik UMK, p. Centek historyk (w ramach realizacji projektu badawczego)
 • pomoc w wykonaniu zadań w ramach projektu badawczego (plakat o Toruniu),
 • Gwiazdozbiór, gromadzenie książek, albumów i pomocy dydaktycznych)
 • spotkanie z muzykiem Orkiestry Symfonicznej p. K. Blek – aktywne słuchanie muzyki
 • Gromadzenie materiałów rysunkowych, potrzebnych do zajęć i zabaw
 • udział w konkursie plastycznym „W świecie figur geometrycznych” - Przedszkole
 • Niepubliczne „Jacek i Agatka” - 28.02.19r.
 • Spacer po najbliższej okolicy przedszkola w celu obserwacji przyrody - wokół przedszkola – określanie stanu pogody