Nauczyciel prowadzący. Sylwia Oskwarek, Agnieszka Wisniewska, Anna Blek

LUTY 2019

Toruń moim miastem -  projekt edukacyjny

Etap I – Rozpoczęcie Projektu

przekazanie rodzicom informacji o rozpoczęciu projektu,  z prośbą o zaangażowanie się w projekt

 • „Toruń moim miastem” - rozmowa połączona z przygotowaniem nowej siatki pojęć.
  Co wiemy nt. Torunia?,Czego chcemy się dowiedzieć nt. Torunia, Kto nam może pomóc w znalezieniu odpowiedzi na nasze pytania – szukanie ekspertów (spotkanie z p. A. Płaczek – pracownik UMK, p. Centek – historyk)

Etap II –  Realizacja Projektu

 1. „Jak powstała nazwa miasta”? - Słuchanie legendy B. Frąckowskiego, Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej „Spacerkiem po Toruniu”. 
 2. Toruń – miasto zabytków – rozmowa przy gazetce tematycznej, zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej
 3. „Spacerkiem po Toruniu”. 
 4. „Toruń moje miasto”– słuchanie wiersza pt. „Piękny Toruń” J. Beszczyńskiego. Prezentacja filmu o Toruniu 
 5. „Toruń pachnie piernikami” - „Nad Toruniem noc zapada” -  śpiewanie piosenki, „Toruńskie pierniczki - lepienie z masy solnej. 
 6. „Mikołaj Kopernik – wielki astronom”- „Kopernik” - słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego, zabawy z piosenką „Nad Toruniem noc zapada”. 
 7. ,,Legenda o Flisaku i żabkach”- teatr sylwet, ,”Żabka”- wykonanie pracy plastycznej metodą origami z kół.  
 8. „Kto w Toruniu mieszka”- instrumentacja piosenki, zestaw zabaw ruchowych – metodą K. Orffa 
 9. „Woreczki pełne aromatu” – zagadki zapachowe, dotykowe. Zestaw zabaw ruchowych metodą K. Orffa  
 10. „O piernikarzu i jego córce Katarzynie”  – teatr cieni w oparciu o treść legendy, „Pyszne pierniki” - nauka piosenki (I zwrotka) 
 11. „Pierniki, pierniczki” -   zabawa matematyczna. Zestaw zabaw ruchowych metodą metodą K. Orffa.
 12. „Jestem toruńczykiem, jestem torunianką” - spotkanie z ekspertem,  (zaproszenie p. A. Płaczek/p. Centka)   „Pyszne pierniki” - nauka II zwrotki piosenki.

Klucz Do Uczenia Się  – Matematyka sensoryczna - Gąsienice

 • -sesja nr 15. „Tęczowa loteria ze słowami”,
  -sesja nr16. „Wieża zwierząt 2”
  Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej „Spacerkiem po Toruniu”.
  Zestaw zabaw ruchowych metodą K. Orffa
  Zabawy ruchowe:
  „Mój cień” - z elem. biegu.
  „Wiatr i chmurki” – rozwijająca szybką reakcję na pauzę w muzyce
  "Żabki na liść" - z elementami podskoków z wykorzystaniem krążków

Etap III – Zakończenie Projektu:

 • Wystawa prac dzieci
 • Ekspozycja plakatów nt. „Toruń – tutaj mieszkam”  - wykonane wraz z rodzicami w dowolnej technice i formie
 • „Wśród żabek jest wesoło” - Aktywne słuchanie muzyki okazją do zabaw muzyczno-ruchowych z muzykiem TOS, p. K. Blek 
 • Podsumowanie projektu w formie zbioru zdjęć z realizacji podczas spotkań z ekspertami, wypowiedzi słownych dzieci, wytworów plastycznych,

  Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego
 • Wizualizacja „Kącików w sali” – przestrzeganie zasad ładu i porządku po skończonej zabawie

Zadanie do wykonania w domu: „Gwiazdy nad Toruniem” - dowiedzenie się od rodziców, spod jakiego znaku zodiaku jest dziecko, co pozwoli na przygotowanie pracy plastycznej – „Mój gwiazdozbiór” - z układem konstelacji gwiazd danego znaku zodiaku – technika dowolna w formacie A4 –
cel: rozwijanie odpowiedzialności za wykonanie zadania

Lody nie tylko do lizania

 1. “Odarpi”– rozmowa na podst. wiersza H. Szayerowej, „Eskimos” - kolorowanie pastelami. 
 2. „Wyprawa do krainy wiecznego śniegu ” - nauka wiersza T. Raczyńskiego „Eskimosek”, zabawy muzyczno-ruchowe wg koncepcji C. Orffa. 
 3. „Co zatrzymuje ciepło – ubrania na zimę” - zabawa dydaktyczna, zestaw zabaw ruchowych metodą K. Orffa.
 4. “Woda i lód” – zabawy badawcze z lodem, zestaw zabaw ruchowych 
 5. „Co by było, gdyby cały czas padał śnieg” - trening  twórczości (analogia fantastyczna połączona z ekspresją plastyczną. 
 6. „Z górki na pazurki” – zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki, układanie puzzli „Zimowe zabawy”
 7. „Pingwinek szuka drogi do przerębla” -  zabawa w sali komputerowej z wykorzystaniem ozobota, zestaw zabaw ruchowych „Na śniegu i lodzie”

Klucz do uczenia się  – Matematyka sensoryczna Gąsienice

 • - sesja nr 17. „Rodziny figur – koła i owale”
  Zestaw zabaw ruchowych prowadzonych metodą zadaniową „Na śniegu i lodzie”     
  Zabawy ruchowe:
  „Śnieżyca” – rozwijająca sprawną reakcję na sygnał n-lki
  „Taniec integracyjny Śnieżek” – z wykorzystaniem metody Bati Strauss

Współpraca Z Rodzicami i Środowiskiem

 • Rozmowy indywidualne z rodzicami – 06.02.2019r. ( środa) po 15:30 oraz  na życzenie rodziców (konsultacje)
 • Spotkanie z muzyką etniczną – Egipt” 14.02.19r.
 • „Trzy życzenia złotej rybki” - przedstawienie Teatru Vaska 18.02.19r.
 • „”Lista przebojów muzyki poważnej” - Koncert Muzyczny TOS  21.02.19r.
 • Zachęcanie rodziców do czytania – udział w „Akcji cała Polska czyta dzieciom”
 • spotkanie z ekspertem p. Anna Płaczek, pracownik UMK, p. Centek historyk (w ramach realizacji projektu badawczego)
 • pomoc w wykonaniu zadań w ramach projektu badawczego (plakat o Toruniu),
 • Gwiazdozbiór, gromadzenie książek, albumów i pomocy dydaktycznych)
 • spotkanie z muzykiem Orkiestry Symfonicznej p. K. Blek – aktywne słuchanie muzyki
 • Gromadzenie materiałów rysunkowych, potrzebnych do zajęć i zabaw
 • udział w konkursie plastycznym „W świecie figur geometrycznych” - Przedszkole
 • Niepubliczne „Jacek i Agatka” - 28.02.19r.
 • Spacer po najbliższej okolicy przedszkola w celu obserwacji przyrody - wokół przedszkola – określanie stanu pogody