Nauczyciele prowadzący: Weronika Gaworek, Marta Podborska

LUTY 2019

My się zimy nie boimy

 1. Klucz do uczenia się Konstrukcje Gąsiennice sesja 9; zestaw ćwiczeń gimnastycznych met. W Sherborne
 2. Płatki śniegu- Opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu
 3. Tajemnicze pudełko- Zabawa sensoryczna; zestaw  ćwiczeń gimnastycznych na świeżym powietrzu metodą opowieści ruchowej
 4. Zwierzęta Arktyki- Zabawa tematyczna; praca plastyczna z elementami wycinania
 5. Biały walczyk- Słuchanie wiersza I. Salach „ Zima”; słuchanie piosenki i nauka podstawowego kroku walczyka
 6. Zimowy krajobraz- Malowanie na niebieskich kartkach pastą do zębów; Zestaw ćwiczeń gimnastycznych met. Zadaniową
 • Zimowa rozgrzewka- Zabawa ruchowa z elem. podskoku  
 • Zestaw ćwiczeń porannych: dzieci powinny: ćw. duże grupy mięśniowe, doskonalić skłony w przód i w bok, czworakować, biegać bez potrąceń. 
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych: dzieci powinny: przestrzegać zasady bezpieczeństwa obowiązujące w sali gimnastycznej, doskonalić chód i bieg w wyznaczonych kierunkach (przed siebie, w prawo, w lewo) z omijaniem przeszkód i szybką zmianą kierunku na umówiony sygnał dźwiękowy, orientować się w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.

Jesteśmy wobec siebie mili

 1. Klucz do uczenia się Konstrukcje Gąsiennice sesja 10; zestaw ćwiczeń gimnastyczne metodą zadaniową
 2. Warto pomagać- Opowiadanie twórcze „Kredki” – M. Musierowicz; nauka piosenki „ Kolorowe kredki” Fasolki
 3. Dziecięcy savoir-vivre, czyli uczymy się mówić przepraszam- Zabawa dydaktyczna na podstawie Filmu pt. „Franklin mówi przepraszam”;  zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą stacyjną
 4. Serca dwa- Zabawa dydaktyczna z ozobotami; zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą W. Sherborne
 5. Czekoladowe serca -Serce- wydzieranka z kolorowego papieru na czarnym tle; taniec do piosenki „Czekolada”
 • „Kto trafi do celu, a kto rzuci najdalej? ”; zabawa ruchowa  z elem. rzutu i  celowania  
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. równowagi – przekraczanie niskich i wysokich przeszkód, przejście po ławeczce z asekuracją, stanie na jednej nodze. 
 • Zestaw ćwiczeń porannych z elem ćwiczeń pobudzających: pajacyk, wiatraczki, skaczące ptaki,   

Bajkolandia

 1. Klucz do uczenia się Konstrukcje Gąsiennice sesja 11; zestaw ćwiczeń gimnastycznych M.A. Kniessów
 2. Bajki z dawnych lat -Malowanie farbami akwarelowymi; zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
 3. Snuj się, snuj bajeczko- Teatrzyk sylwet na podstawie bajki pt. „ Czerwony Kapturek”, tworzenie akustyki do przedstawienia.
 4. Ta sama baśń, różne zakończenia- Zabawa dydaktyczna- zakończenie bajki; Zabawy z ozobotami.
 5. Okładka mojej książki- Malowanie pastelami olejnymi; Zestaw ćwiczeń gimnastycznych według metody W. Sherborne.
 • „ Nad głowami”- zabawa orientacyjno- porządkowa
 • „Murarz”- zabawa bieżna 
 • „ Celowanie do kosza”-zabawa z elementami celowania

Przyjaciel zwierząt

 1. Spiżarnia ptaków- Słuchanie wiersza  „Spiżarnia ptaków” S. Szuchowej”; praca techniczna- wykonanie karmnika
 2. Dzień dinozaura- Zabawa dydaktyczno- badawcza- ślady dinozaurów; nauka piosenki „ Spacer dinozaurów”
 3. Zabawy z psem- Zabawa dydaktyczna- Kodeks dobrego przyjaciela zwierząt; ćwiczenia gimnastyczne metodą W. Sherborne
 4. Klucz do uczenia się Konstrukcje Gąsiennice sesja 12; ćwiczenia gimnastyczne metodą opowieści ruchowej
 • „Piłka skacze po schodach”- zabawy z elementami podskoku
 • „ Ćwiczenia oddechowe z piórami”
 • „Lepimy bałwana”- zabawy z elementami toczenia

Opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu : „ Płatki śniegu”

Klucz do uczenia się Konstrukcje Gąsiennice:

 • Sesja 9  „Dróżka do domku królika”
 • Sesja 10 „Czy jest wystarczająco szeroka?”
 • Sesja 11 „Projekt budowy zespołowej”
 • Sesja 12 „ W środku i na zewnątrz”

Klucz do uczenia się Matematyka 1 Motyle:

 • Sesja 10 „Głodne króliczki i dodatkowe marchewki” 
 • Sesja 11 „ Który dom jest wyższy”
 • Sesja 12 „ Guziki do dziurek”
 • Sesja 13 „ Długie i krótkie ciężarówki”

Zadania tygodnia według Planu Daltońskiego:

Tydzień pierwszy:

 • Połącz w pary pasujące do siebie obrazki
 • Dokończ rysować według wzoru
 • Przeciwieństwa- znajdź karty o przeciwnych znaczeniach

Logopedyczne sudoku

 • Odkurzamy- przenieś za pomocą słomki  wszystkie pompony do słoika

Tydzień drugi:

 • Przewlekanka- przewlecz sznurówkę przez układankę
 • Głoskowanie- zaznacz klamerką obrazek, którego słyszysz podaną  pierwszą głoskę
 • Dobierz rękawiczki w pary
 • Zrób Laurkę z okazji Walentynek
 • Odkoduj obrazek

Tydzień trzeci:

 • Naucz się wybranego wiersza   J. Brzechwy
 • Opowiedz swoimi słowami  Bajkę pt. „ Czerwony Kapturek”
 • Ćwiczenia grafomotoryczne- rysuj po śladzie
 • Znajdź takie same śnieżynki
 • Dopasuj odpowiednią ilość pomponików  za pomocą szczypców

Tydzień czwarty:

 • Połącz ze sobą tyle spinaczy ile wskazuje liczba
 • Ułóż wzory z patyczków 
 • Odkoduj Dinozaura
 • Ćwiczenia grafomotoryczne- rysuj po śladzie
 • Zadanie w parach- Ułóżcie  Słonia Elmera z kartek według podanego wzoru

Wizualizacja działań według koncepcji planu daltońskiego:

 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie skrzatem aktualnego dnia tygodnia, każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor.  
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności , w planie znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych.  
 • Wizualizacja listy obecności w przedszkolu na tablicy ze zdjęciami dzieci - mobilizowanie do systematyczności i pamiętaniu o obowiązku zaznaczania się.
 • Wizualizacja kalendarza urodzin - dzieci przeanalizują kiedy, kto się urodził: w jakim miesiącu i jakiej porze roku – wyszukują osób, które jeszcze urodzin nie obchodziły   
 • Wizualizacja pracy w parach i zespołach - łączenie dzieci w pary, zespoły, poprzez zawieszanie na tablicy w odpowiednich miejscach ze zdjęć dzieci.  
 • Tablica zadań - nauczyciel wybiera trzy zadania w każdym tygodniu, z którym dzieci zapoznają się w poniedziałki. Realizują je w wolnym, wybranym przez siebie czasie, po zajęciach, zabawach, które są realizowane z całą grupą. Na wykonanie zadania dziecko ma tydzień czasu. Po ukończeniu zadania dziecko pokazuje efekt nauczycielce i zaznacza ukończenie swojego zadania, pracy na tablicy, wybierając odpowiedni magnes.
 • Tablica dyżurnych- nauczyciel wyznacza dzieci do pełnienia ról społecznie użytecznych.

Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym:

 1. „Pół godzinki dla rodzinki”- czytanie bajek przez najbliższych
 2. Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami 
 3. Dostarczanie pomocy i materiałów do zajęć
 4. Kontynuowanie zbiórki plastikowych nakrętek i makulatury  
 5. Udział w imprezach przedszkolnych, koncertach muzycznych wg kalendarza imprez
 6. Galeria prac plastycznych – na bieżąco w kąciku dla rodziców
 7. Dnia 18 lutego 2019r. o godz. 10:15  Teatr VASKA zaprasza dzieci na "Trzy życzenia złotej rybki" 
 8. Dnia 21 lutego 2019r. o  godz. 9:00 koncert TOS - "Lista przebojów muzyki poważnej".  
 9. Dnia 11.02.2019 / godz.16.30- 17:30 Konsultacje pedagogiczne