Nauczyciel prowadzący. Małgorzata Wiese, Marta Bobińska

KWIECIEŃ 2019
   
CZY POTRAFIĘ BYĆ DOBRYM KOLEGĄ ?

 1. „ Dobrzy koledzy” –  opowiadanie nauczycielki w oparciu o utwór Sąsiedzi M. Kowalewskiej ; słuchanie piosenki
 2. „Przedszkole pod topolą”
 3.  „Dobry uczynek”- bajka „Jarzębinka” inscenizowana serią obrazków inspiracją do  zabaw ruchowo – integracyjnych 
 4. „ Dla mojego kolegi - koleżanki” –rysowanie laurki ; Zestaw zabaw ruchowych z elementami metod twórczych np. V Sherborne
 5.  „ O wesołej Ludwiczce” – teatrzyk utworu H. Świrczyńskiej ( sylwety ) inspiracją do opowieści ruchowej pt. „Wyprawa do króla z piernika”, 
 6.  „Razem  z  moim kolegą i koleżanką”- zabawa matematyczna ozdabiamy rabatkę kwiatową , zestaw zabaw ruchowych

KOSZYCZEK WIELKANOCNY

 1.  „ Przy świątecznym stole” – piosenka Święta wielkanocne inspiracją do zabawy tematycznej świąteczne przyjęcie dla gości
 2.  Świąteczne ciasto – lepienie z plasteliny; zestaw zabaw ruchowych
 3.  „Przygoda Zajączka” –  historyjka obrazkowa inspiracją do  wycinania  wesołego zajączka
 4.  Jajka malowane –słuchanie piosenki Pisanki, pisanki ; zabawa matematyczna
 5. Świąteczny koncert – instrumentacja piosenki Pisanki, pisanki; rysowanie ilustracji do piosenki
 6.  „Zajączek z rozbitego lusterka”- opowiadanie H. Bechlerowej przy serii obrazków inspiracją do zabaw badawczych z lusterkami
 7. Pisanki – wycinanie z papieru; zestaw zabaw ruchowych z elem. metody Labana
 8. „Zajęcze przygody” – gra ściganka wg E. Gruszczyk _ Kolczyńskiej; zestaw zabaw ruchowych z elementami metod twórczych „ wesołe zajączki”
 9.  Pisanki, pisanki – opracowanie piosenki metodą Dobrego startu ( piosenka do rysowania)

CO SŁYCHAĆ NA WIEJSKIM PODWÓRKU?

 1. Na wiejskim podwórku – wiersz St. Karaszewskiego z wykorzystaniem sylwet  inspiracją do zabawy dydaktycznej
 2. Co słychać na wsi? – słuchanie piosenki Dziwne rozmowy; wycinanie zwierząt ( wykonanie makiety „wiejskie podwórko”)
 3. Co nam daje wieś? – zabawa dydaktyczna; zestaw zabaw ruchowych
 4. Kozucha kłamczucha – teatrzyk sylwet ; rysowanie ilustracji do bajki
 5. Szklanka mleka na zdrowie – wydzieranka nt. krowa; zestaw zabaw ruchowych

Zadania do wykonania -realizacja planu daltońskiego

 • „ Kurczątko”- rysowanie zgodnie z instrukcją obrazkową ( wierszyk do rys. M. Skorek)
 • „Pisanki”- ćwiczenia grafomotoryczne– ozdabianie konturów jajek różnymi wzorami 
 • „Skorupka do skorupki” –  odnajdywanie takich samych części jajka , łączenie ich ze sobą

REALIZACJA PROGRAMU KLUCZ DO UCZENIA SIĘ

 1. Wieża zwierząt 2 – sesja 16 -  dzieci będą; przyporządkowywać wielkość mieszkania do wielkości zwierząt.
 2. Porządkować  5 kwadratów o różnej wielkości. 
 3. Rodziny figur – koła i owale– sesja 17 -  dzieci będą porządkować i rozróżniać figury geometryczne. Dzielić koła i owale w różnych kolorach i rozmiarach na 2 grupy
 4. Papuga zawsze druga–sesja 18 dzieci będą; wybierać i układać klocki w 2 lub w 3 różnych kolorach ( kopiuje wzór)

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 1. Mamo, tato zrób to ze mną- warsztaty plastyczne dzieci z rodzicami. Wykonywanie  ozdób świątecznych na kiermasz wielkanocny
 2. Kiermasz wielkanocny – 11-12.04. 2019
 3. Koncert TOS- 25.04.2019
 4. spotkania czytelnicze rodziców z dziećmi z cyklu „ Poczytaj mi mamo- tato”

 

 

 

MARZEC
Kontynuacja projekty edukacyjnego „Zdrowie” z poprzedniego miesiąca

W marcu jak w garncu

 1. „Jaki jest marzec?” - słuchanie wiersza pt. „Marzec”, zestaw zabaw ruchowych „Marcowa pogoda”
 2. „Nasza prognoza pogody” - instrumentacja piosenki „Cztery pory roku”, zabawa teatralna – prezenter pogody
 3. „Tęczowe kolory” – zestaw zabaw ruchowych metodą W. Sherborne, malowanie farbami plakatowymi tęczowych lizaków ze styropianu.
 4. „Zabawa temperaturą” - zabawa badawcza „ciepłe- zimne”, zabawa ruchowo- orientacyjna „ciepło- zimno”
 5. „Zupa marcowa” – zabawa matematyczna, „magiczny garnek” – wydzieranka z kolorowego papieru
 • zestaw zabaw porannych – dzieci będą ćwiczyć duże grupy mięśniowe wykonując przysiad, wyprost, skrętoskłony, powinny utrzymywać równowagę ciałą i orientować się w schemacie swojego ciała.
 • zabawa z elementem podskoku – dzieci będą rozwijać umiejętność skoku na jednej nodze.
  ćwiczenia muzyczne wg Orffa – rozwijanie poczucia rytmu
 • „zgadnij, co wydało dźwięk?” – dzieci będą uderzać pałeczką o różne przedmioty i rozpoznawać odgłosy
 • „zabawa na łące”- ćwiczenia oddechowe połączone z artykulacyjnymi

Radość wiosną!

 1. „ W poszukiwaniu wiosny” – spacer w najbliższej okolicy, opowiadanie dzieci na podstawie obrazków.
 2. „Witaj wiosno!” – zestaw zabaw ruchowych, opowieść ruchowa „Pokaz mody wiosennej”
 3. „Pani Wiosna” – zabawa ruchowo –rytmiczna do piosenki „Maszeruje wiosna”, zabawa matematyczna „Suknia Pani Wiosny”
 4. „Wiosenny ogród” – słuchanie wiersza „Przebiśnieg”, wydzieranka z bibuły „Przebiśniegi”
 5. „Przyleciały ptaki” – rozmowa na podstawie bajki „Bocian i Skowronek”, wycinanie bociana
 6. „Zwierzęta budzą się wiosną” – zabawa w teatr, zestaw zabaw ruchowych z elementami zabaw W. Sherborne
 • zestaw zabaw porannych - dzieci będą orientować się w przestrzeni, ćwiczyć równowagę, wykonywać skłony tułowia w przód, biegać, naśladować ruchy kolegi – zabawa w „jestem cieniem”

zabawa orientacyjno – porządkowa – „kałuże”
wierszyki paluszkowe – „Serdelki”, „Pieski”

 • zabawa naśladowczy – „małe zoo”
 • orkiestra dźwiękowo- ruchowa – dzieci będą pokazywać rytmiczny ruch i go powtarzać
 • zabawa z elementem podskoku – „skaczące piłki”

Zadania do wykonania

 1. Układanka obrazkowa „Zwierzęta”. Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej.
 2. Historyjka obrazkowa „Roślinka” - dzieci będą wiązały ciąg przyczynowo i skutkowy  
 3. „Garnek” – rysowanie obrazka po kropkach.

Realizacja programu Klucz do uczenia się

 1. Wieża zwierząt – sesja 13 – identyfikowanie przedmiotów na odstawie nazw wielkości
 2. Dywaniki dla figurowych ludzików – sesja 14 – łączenie małych figur z dużymi, odróżnianie owalu od koła i prostokąta od kwadratu
 3. Tęczowa loteria ze słowami – sesja 15 – łączenie kart z obrazkami  z ich Kartą Główną – według kształtu i koloru
 4. Wieża zwierząt – sesja 16 – porządkowanie 5 kwadratów o różnych rozmiarach i tworzenie stabilnej wieży dla zwierząt

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych – plan dnia, kolory dnia, lista obecności, dyżury, tablice zadań, praca w zespołach, zegar i sygnalizator daltoński.
 • Utrwalanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
 • Zachęcanie do samodzielnej pracy, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • Odwoływanie się do tablic informacyjnych, przypominanie o właściwym zachowaniu się w sali jak i w terenie oraz o właściwym zachowaniu w stosunku do innych.

Profilaktyka mowy

 • Wiosenny wietrzyk -rozwijanie pojemności płuc przez umiejętność głębokiego i równomiernego wdechu i wydechu
 • Posłuchamy czy wiosna do nas przyszła - ćwiczenie mięsni narządów mowy przez powtarzanie zgłosek i głosek, rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów
 • Na wiejskim podwórku - rozwijanie poczucia rytmu i prawidłowej reakcji na sygnały słowne i dźwiękowe
 • Miś uszatek w sklepie z zabawkami - ćwiczenie mięsni narządów mowy na zgłoskach mru, kic, wrr, fik, mik

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i rodzicami

 • 11.03  - Teatr Vaśka „Dwie Dorotki”
 • 21.03 – TOS „Zaczarowany świat akademii”
 • Program „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
 • Przygotowanie przez rodziców strojów wiosennych
 • „Poczytaj mi mamo, tato” kontynuacja spotkań czytelniczych z rodzicami

 

 

 

LUTY 2019

 Z ZIMĄ ZA PAN BRAT

 1.  „Zimowe wakacje w górach”- rozmowa inspirowana ilustracjami; zabawy taneczne do piosenki „ Biały walczyk”;
 2.  „Przygoda z bałwanem” – historyjka obrazkowa inspiracją do opowieści ruchowej z elementami metody twórczej R. Labana i V. Sherborne
 3.  „Lepimy bałwana”- piosenka do rysowania ( metoda Dobrego Startu )
 4.  „W słynny mieście Bałwankowie”- inscenizacja wiersza M. Nawrockiej pt.„ Bałwankowo” inspiracją do zabaw matematycznych wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
 5. „Grajmy w białe”- piosenka „Biały walczyk” inspiracją gry ściganki wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
 6.  „Śnieżynki”- malowanie płatków śniegu. Zestaw zabaw ruchowych „Zimowe igraszki” z wykorzystaniem piłek.
 7.  „Pod kołem polarnym”- piosenka pt. „Eskimosek”, wykonanie kolażu Eskimos
 8.  „Malarskie impresje” – Cztery pory roku” –Zima. A. Vivaldiego inspiracją do  malowania.  Zestaw zabaw ruchowych „Zimowe szaleństwa”
 9. „ Z zimą jest wesoło”- zagadki, synektyka – analogia symboliczna „namaluj zimno”

MALI ODKRYWCY

 1. Tajemnice powietrza- wiersz L.J Kerna Piotruś i powietrze inspiracją do zabaw badawczych
 2. Sztuczki ogniowe – zabawy badawcze, synektyka – analogia symboliczna „namaluj gorąco”
 3. „Woda wokół nas” –   piosenka o zdrowej wodzie zachętą do zabaw badawczych
 4. „ Czary mary z czerwoną kapustą” – zabawy badawcze w grupach; zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem woreczków( metoda zadaniowa)
 5.  „ Co pływa, a co tonie” – doświadczenia w grupach; zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg Kniessów ( butelki z kaszą )
 • ZDROWIE – projekt edukacyjny
   zachęcanie dzieci do aktywnego i zdrowego stylu życia. Promowanie zdrowego stylu życia, poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu.

I Etap rozpoczęcie projektu

 • Sporządzenie siatki wstępnej ukazującej aktualny stan wiedzy dzieci na temat zdrowia- co to jest zdrowie? Co wiemy o zdrowiu?
  Spisanie siatki pojęciowej; zadawanie pytań- Czego jeszcze chcielibyśmy się dowiedzieć o zdrowiu?

Etap II  realizacja projektu

 • poznawanie co to jest piramida zdrowia, nazywanie produktów z poszczególnych poziomów.
 • spotkanie z ekspertem – lekarzem lub pielęgniarką
 • zabawa tematyczna  „w lekarza”
 • Piękny uśmiech mam, bo o zęby dbam – rozmowa na temat higieny jamy ustnej
 • Na zdrowie - wiersz B. Lewandowskiej  - jak należy postępować  podczas kataru, kichania?.
 • Sport to zdrowie- poznawanie i nazywanie różnych dyscyplin sportowych
 • Wyprawa po zdrowie – gra ściganka wg. E. Gruszczyk Kolczyńskiej-  rozwiązywanie zagadek o zdrowiu, wykonywanie zadań- ćwiczeń sportowych. 
 • Czystość to zdrowie – inscenizacja wg. M. Skrobacz- poznawanie skąd się biorą wirusy, mikroby, bakterie. 
 • Każdy przedszkolak wie jak bezpiecznie czyli zdrowo zachować się- rozmowa przy obrazkach przedstawiających właściwe zachowanie się w różnych sytuacjach
 • do czego służy?” – segregowanie przedmiotów związanych z utrzymywaniem czystości osobistej
 • Urządzanie kącika ze zdrową żywnością w sali ( m.in.  z ziołami, warzywami)
 • kanapki – samodzielne przygotowywanie zdrowych, kolorowych kanapek
 • wycinanie nt.  mój zdrowy posiłek, collage „ubranie zimowe”, wydzieranka nt. mój ręcznik
 • nauka piosenki o niezdrowym jedzeniu, 
 • Zabawa zdrowe czy niezdrowe – reagowanie słowami „tak, tak, tak”, -  „nie, nie, nie”
 • aerobic- zabawa muzyczno- ruchowa, proponowanie własnych ćwiczeń

 Etap III podsumowanie projektu

 • wykonanie plakatu ( lub ulotek ) „recepta na  zdrowie – czyli niech każdy się dowie jak dbać o zdrowie”
 • Udział dzieci w przedszkolnym przeglądzie piosenek o zdrowiu
 • zorganizowanie wystawy prac dziecięcych w galerii przedszkolnej
 • dokumentacja zdjęciowa z realizacji projektu

 • REALIZACJA PROGRAMU KLUCZ DO UCZENIA SIĘ
   sesja 11 Figurkowe ludziki idą spać -  dzieci będą; dobierać figury do pasujących szkiców
  sesja 12 Tęczowa loteria z obrazkami-  dzieci będą rozpoznawać karty i dopasowywać  je do obrazków na głównej karcie wg kształtu i koloru
  sesja 13 Wieża zwierząt –dzieci będą; przyporządkowywać wielkość „mieszkania” do wielkości zwierząt.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym

 • spotkanie z muzyką etniczną – 14.02.2019
 • Trzy życzenia złotej rybki– VASKA 18 lutego godz. 10:15
 • Poczytaj  mi mamo, tato -  spotkania czytelnicze z rodzicami