Nauczyciel prowadzący. Ewelina Stawska, Magdalena Gronowska

LUTY 2019r

MOJE MIASTO TORUŃ

 1. „ Poznajemy nasze miasto”-   zapoznanie z herbem i nazwą miasta, słuchanie legend. Zestaw zabaw ruchowych  z elementami metody twórczej   W. Sherborne.
 2. „ Toruń pachnie piernikami”- nauka   piosenki; wykonanie pierników z masy solnej  
 3. „Wielki Astronom”- przybliżenie dzieciom sylwetki Mikołaja Kopernika na podstawie  albumów przyniesionych przez nauczycielkę. Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem ozobotów.
 4. „ Kosmos ”- dziecięce filozofowanie   oraz  wykonanie przestrzennego ufoludka
 5. „ Nad Toruniem”- opracowanie piosenki metodą Dobrego Startu; zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej.

W RÓŻNYCH  PORACH  DNIA

 • Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego. Wprowadzenie zadania tygodniowego. Na bieżąco utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Kształtowanie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji.
 • Zabawa ruchowa poranna „ Rób to co ja” - dzieci powinny biegać na palcach w różnych kierunkach bez potrącania, szybko reagować na sygnały słowne i dźwiękowe.
 • Zestaw zabaw ruchowych z elem. metody twórczej R. Labana- dzieci w sposób swobodny powinny interpretować ruchem słyszana opowieść, przyjmować prawidłową postawę ciała w siadzie, staniu i chodzeniu
 • Zabawa ruchowa (z elementem biegu) „ Na Toruńskich ulicach”- dzieci będą poruszać się swobodnie lub pod dyktando: prosto, do tyłu, do przodu, na lewo, na prawo.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Lot rakietą”-  dzieci będą rozwijać poczucie  przestrzeni, tworzyć z własnego ciała rakietę, na umówiony sygnał ruszać w kosmos i zatrzymywać się

NASZE ZMYSŁY

 1. „ Czy dobrze słyszę? ”-.zagadki słuchowe inspiracją zabawy matematycznej;  wykonanie „ dźwiękowych jajek niespodzianek”
 2. Co się ukryło w worku?- zagadki dotykowe , zestaw zabaw ruchowych metodą V. Sherbone  
 3. „ Oczy szeroko otwarte ”- teatrzyk sylwet na podstawie opowiadania   B. Szelągowskiej; wykonanie różowych okularów
 4. Co tak pachnie ?-  zagadki zapachowe , praca plastyczna– aromatyczne mandale
 5. Co to za potrawa ?-rozwiązywanie zagadek smakowych;  opowieść ruchowa na podstawie opowiadania „ Kulinarna przygoda”

W RÓŻNYCH  PORACH  DNIA

 • Systematyczne pogadanki na temat współtworzenia bezpiecznego otoczenia. Uczenie się i przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo swoje i innych. Przypominanie umów zawartych w Kodeksie Misia.
 • Zabawa ruchowa poranna (forma aerobicu) - dz. powinny naśladować ruchy osoby prowadzącej; koordynować ruch swojego ciała z muzyką.
 • Zestaw zabaw ruchowych (met. zadaniowa) - dz. powinny: wyrabiać poprawność ruchów, umiejętnie współdziałać z partnerem, ćwiczyć duże grupy mięśniowe poprzez ćw. naśladowcze (skakać, czworakować, biegać w różnych kierunkach, przechodzić po ławeczce); reagować na polecenia i sygnały n-lki.
 • Zabawa ruchowa z elementami równowagi „Zanieś śniadanie” – dz.  powinny: ustawić się w szeregu i przenieść krążek z woreczkiem do kolegi stojącego w odległości kilku kroków.
 • Zabawa ruchowa z elementem biegu „Leśne zwierzęta”- dz. powinny biegać swobodnie, na dźwięk instrumentu powinny naśladować ruchy zwierzęcia, którego nauczyciel pokaże na obrazku: zając – skoki, dzięcioł –stukanie dziobem w drzewo…itd. 
 • Zabawa ruchowa z elementem równowagi „ Przejście po kamieniach”- dzieci powinny przechodzić na palcach po kamieniach- krążkach; odzwierciedlając nastrój i tempo w muzyce


MÓJ PRZYJACIEL KOT- projekt edukacyjny

ETAP I – rozpoczęcie projektu

 • Spisanie siatki pojęciowej ( wstępnej)-zapisywanie wypowiedzi dzieci dotyczących ich doświadczeń związanych z kotami
  Spisanie siatki pojęciowej: czego jeszcze chcielibyśmy się dowiedzieć o Kotach? Kto może nam powiedzieć coś  więcej o Kotach?

ETAP II- realizacja projektu

 • Zorganizowanie kącika projektowego – zgromadzenie zdjęć , książek, widokówek , albumów związanych z omawianym tematem.
 • Co lubią koty? jak się myją? -  oglądanie prezentacji multimedialnej
 • Aaaaaa kotki dwa – nauka rymowanki usypianki
 • Wizyta eksperta- na wszystkie nurtujące pytania odpowie tata Basi, który odwiedzi nas z kotem Felkiem
 • Milutki jak kot- zabawa badawcza. Dzieci w sali będą próbowały znaleźć przedmioty i materiały, które w dotyku przypominają  sierść kota.
 • Kotek  ze skarpety- praca plastyczna z rodzicem
 • Zabawa badawcza- czy mleko może być kolorowe?
 • Kuzyni kota- prezentacja multimedialna inspiracją zabawy ruchowej
 • Zabawa matematyczna – dobieranie w pary różnych śladów kotów ( dachowca, geparda , rysia, tygrysa, lwa) 
 • „Kotek łapki myje”- nauka piosenki, ilustrowanie  ruchem jej tresci
 • 17.02.2018 Światowy Dzień Kota – wspólne świętowanie urodzin Kotka Kłopotka. Przebranie się za kota/ akcent kota
 • Karma dla kotów ze schroniska- zorganizowanie akcji charytatywnej w grupie  dla miejskiego schroniska 
 • Mój kot- praca plastyczna – wyklejanie z wełny
 • „Koty i płot”- zabawa matematyczna. Posługiwanie się określeniami „mały, duży” oraz dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni: nad, pod, obok itp.
 • Zestaw zabaw ruchowych ( metoda zadaniowa)
 • Zabawa ruchowa „ Kocie igraszki”
 • Czym się różnią koty?- zabawa dydaktyczna – odnajdywanie różnic między ilustracjami
 • „ Myszka”- masażyk relaksacyjny
 • „My jesteśmy kotki dwa”- zabawa ruchowo- rytmiczna
 • Koty bajkowe- systematyczne czytanie  książek, których bohaterami są koty  (Garfild, kot Filemon i Bonifacy, Kot w butach)

ETAP III- PODSUMOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO

 • Sposób dokumentacji ( zdjęcia, notatki, prace dzieci, wypowiedzi)
 • Wykonanie kotów przestrzennych
 • Zrobienie wystawki z prac plastycznych

KLUCZ DO UCZENIA

 • Sesja nr 9 „Wieże” – rozwijanie umiejętności porównywania rozmiarów przedmiotów dwuwymiarowych i porządkowanie ich według wielkości
 • Sesja nr 10 „Zabawa w chowanego” – rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania 7 kolorów spektrum 
 • Sesja nr 11 „Figurkowe ludziki idą spać” – rozwijanie umiejętności dobierania figur do pasujących schematów


Współpraca z rodzicami i środowiskiem Zajęcia plastyczne z rodzicem

 • Zebranie grupowe 19.02.2019
 • Spotkanie z muzyką etniczną 14.02.2019
 • Rozmowy , kontakty indywidualne z rodzicami
 • Spotkania czytelnicze w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”