logopeda; Joanna Banaszak

 

Kwiecień

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń logopedycznych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej  profilaktyki mowy.

 

Marzec

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu wewnątrzprzedszkolnego na „Najśmieszniejszą minkę przedszkolaka”.
 4. Prezentacja wraz z panią Dyrektor „Programu wczesnej profilaktyki mowy” w czasie VI Konferencji Logopedycznej.
 5. Udział dzieci w konkursie „Wierszyki łamiące dziecięce języki” organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 2 W Toruniu

 

 

Styczeń 2017

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej   profilaktyki mowy.
 4. Ogłoszenie konkursu wewnątrzprzedszkolnego na najśmieszniejszą minkę przedszkolaka.

 

Listopad

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej    profilaktyki mowy

 

 Październik 2016

 1. Konsultacje z rodzicami i wywiady na temat dotychczasowego rozwoju mowy dzieci. Omówienie dotychczasowego przebiegu terapii oraz zasad współpracy z logopedą w ramach profilaktyki, opieki i terapii logopedycznej w roku szkolnym 2016/2017.
 2. Przekazanie rodzicom zaleceń w formie pisemnej, dla dzieci  z zaburzeniami mowy, objętych opieką logopedyczną.
 3. Założenie zeszytów z zaleceniami i ćwiczeniami do realizacji z rodzicami w domu, dla dzieci zakwalifikowanych do udziału w terapii logopedycznej.
 4. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 5. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej  profilaktyki mowy.

 

Wrzesień 2016

 1.  Badania przesiewowe w każdej grupie w celu wyłonienia dzieci z wadami wymowy i zaburzeniami komunikacji.
 2. Obserwacja uczestnicząca w grupie dzieci 3- letnich.
 3. Szczegółowa diagnoza dzieci zakwalifikowanych do udziału w zajęciach terapii logopedycznej oraz objętych opieką logopedyczną.
 4. Poinformowanie dyrektora przedszkola oraz nauczycieli o wynikach diagnozy w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych na dziecko.
 5. Poinformowanie i ustalenie terminu spotkań z rodzicami w celu przedstawienia wyników diagnozy, omówienia dotychczasowego przebiegu rozwoju mowy oraz ustalenia zasad współpracy z logopedą.
 6. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich  z zakresu wczesnej profilaktyki mowy.