Nauczyciele prowadzący:  Natalia Maciejewska, Katarzyna Nowicka

MAJ

Angielski

1. My family – rodzina

 • Praca z ilustracją przedstawiającą rodzinę. Słownictwo: family, mummy, daddy, grandma, grandpa, sister, brother
 • Memory game, Family Members
 • „Where is daddy, where is mummy”. Dzieci próbują wskazać członków rodziny

2. Story time – czas na czytanie książek
3. Utrwalanie

 • Piosenka na powitanie „Hello, hello, hello how are you” oraz piosenka na pożegnanie „Bye, bye, goodbye”
 • Colours – kolory
 • Counting up to 20


Książka moim przyjacielem – projekt edukacyjny

Etap I Rozpoczęcie projektu

 • Wybór tematu został ustalony po rozmowach z dziećmi na temat Światowego Dnia Książki oraz lokalnych obchodów-Toruński Festiwal Książki 2017- Dwór Artusa.
 • Spisaliśmy siatkę pojęć
 • Co wiemy o książce?
 • Czego chcemy się dowiedzieć o książce?

Etap II Realizacja Projektu - szukanie odpowiedzi na pytania.

 • Różne książki są na świecie -rozmowa połączona z obserwacją, zabawa ruchowo-rytmiczna do piosenki pt. „Mamo, Tato”
 • Papierowy upominek dla Mamy – wydzieranka z kolorowych papierów, „Tańczymy razem” - zestaw zabaw ruchowych wg A. M. Kniessów
 • Moja książka – opowiadanie dzieci w oparciu o swoją ulubioną książkę, śpiewanie piosenki pt. „Mamo, Tato” 
 • Który kolor zniknął? - Klucz do uczenia się, MS 2 sesja 57, „Tańczymy razem” - zestaw zabaw ruchowych wg A. M. Kniessów
 • Co wspólnego ma drzewo z książką – opowiadanie nauczycielki na podstawie serii obrazów/ilustracji, „Tańczymy razem” - zestaw zabaw ruchowych wg A. M. Kniessów
 • Zestaw zabaw porannych
  Lustro – zabawa naśladowcza
  Kangurze skoki – zabawa z elementem skoku
  Wróć do mnie - zabawa bieżna
 • „Rumiankowe wianki”– opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 • Jak zbudowana jest książka? – słuchanie opowiadania nauczycielki na podstawie zdjęć, zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową 
 • Zakładka do książki – odbijanie stemplem, zabawa ilustracyjna do piosenki Siedmio-kroczek
 • Sklep z rozmiarami - klucz do uczenia się, MS 2 sesja 58, zestaw zabaw metodą zadaniowa
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna - wycieczka, zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową

Zestaw zabaw porannych
Jesteśmy bohaterami książek – zabawa ruchowa
Jedno za drugim – zabawa ruchowa orientacyjno- porządkowa
Lalka – zabawa ruchowo - naśladowcze

 • Proces powstawania książki – opowiadanie dzieci w oparciu o film edukacyjny pt. „W drukarni”, zabawa taneczna przy muzyce 
 • Gdzie kupimy książkę? – mała wyprawa do księgarni
 • Moja pierwsza kolorowanka - słuchanie wiersza pt. ”Kup mi mamo książeczkę” 
 • T. Kubiaka, zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej
 • Loteria kolorów i kształtów - Klucz do uczenia się, MS 2 sesja 60, zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej
 • Historia powstania pisma? – prezentacja multimedialna, zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej

Zestaw zabaw porannych, zestaw zabaw ruchowych

 • Jaś i Małgosia – zabawa orientacyjno - porządkowa z ele. rywalizacji
 • Raz dwa trzy, Baba Jaga patrzy – zabawa pobudzająco – hamująca
 • Strachy na lachy – zabawa ruchowa

Dzień Matki i Ojca

 1. Album rodzinny? - opowiadanie dzieci w oparciu o przyniesione zdjęcia rodzinne, zabawa ruchowo – rytmiczna do piosenki
 2. Rodzinka - słuchanie wiersza B. Forma pt. „Moja rodzina”, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne 
 3. Bajki bajeczki – rozmowa na podstawie bajki wybranej przez dzieci, zabawy ruchowo – rytmiczne
 4. Czerwone i okrągłe - Klucz do uczenia się, MS 2 sesja 59, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne
 5. Uroczystość przedszkolna z okazji Dnia Mamy i Taty

Zestaw zabaw porannych

Zestaw zabaw ruchowych

 • Bocian na łące - zabaw ruchowa bieżna
 • Skaczące żabki – zabawa z ele. skoku
 • Pająk i muchy – zabawa ruchowa
 • Co robi mama?- ruchowo naśladowcza


ETAP III Zakończenie projektu

 • Sposób dokumentacji (zdjęcia, prace dzieci)
 • Zrobienie wystawki z prac plastycznych
 • Wyeksponowanie wszystkich materiałów zgromadzonych podczas realizacji projektu. 
 • Rozmowa z dziećmi na temat zdobytej wiedzy
 • Zredagowanie działań w postaci małej książeczki
 • Przedstawienie dla rodziców z okazji Dnia Mamy i Taty
 • Zachęcenie Rodziców do aktywnego uczestnictwa w Toruńskim Festiwalu Książki 2017 - Dwór Artusa

Klucz do uczenia się
Matematyka Sensoryczna 2

Sesja 57, „Który kolor zniknął?”
Sesja 58, „Sklep z rozmiarami”
Sesja 59, „Czerwone i okrągłe”
Sesja 60, „Loteria kolorów i kształtów”

Twórcze czwartki

 1. Prowadzenie zajęć pozwalających rozwijać dzieciom zdolności np. artystyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik oraz metod twórczych – językowych i literackich – tworzenie wierszy, opowiadań, rymowanek oraz otwartość na propozycje i zainteresowania dzieci.
 2. Przegląd kącika z książkami i dokonanie napraw książek 
 3. Malowanie na różnych fakturach
 4. Sposoby łączenia kartek – tworzymy książkę


Zadania tygodnia wg. Planu Daltońskiego

 • Piosenka – utrwalenie piosenki 
 • Polska moja ojczyzna – pokoloruj wg wzoru. Czy wiesz, co to za flaga?
 • Wiersz – nauka wierszyka o mamie i tacie
 • Książka - pokoloruj rysunek według kodu
 • Układanie prostych rymowanek z Mamą i Tata tematyka dowolna
 • Policz pierniczki w każdej chatce. Dorysuj/ doklej w chatce Baba Jagi pierniczki tak, aby w każdej było ich tyle samo 
 • Dokończ rysowanie chatki po szarym śladzie
 • Pokoloruj wyższą roślinę w każdej parze
 • Przy niższej parze – narysuj motyla, dokończ ozdabianie ramki

Akademia eksperymentu

 1. Sprawdzanie zachowania papieru pod wpływem różnych czynników? – zabawy badawcze
 2. Jak powstaje papier – zabawy badawcze

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 1. Wizualizacja kolorów dnia - zaznaczenie kropelką aktualnego dnia tygodnia, każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor.
 2. Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności - na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym.
 3. Wizualizacja listy obecności „Jestem w przedszkolu": zaznaczanie brelokiem z biedronką swojej obecności w przedszkolu na tablicy ze zdjęciami dzieci - mobilizowanie do systematyczności i pamiętaniu o obowiązku.
 4. Wizualizacja kalendarza urodzin - dzieci przeanalizują kiedy, kto się urodził: w jakim miesiącu i jakiej porze roku – wyszukują osób, które jeszcze urodzin nie obchodziły 
 5. Wizualizacja pracy w parach i zespołach - łączenie dzieci w pary, zespoły, poprzez zawieszanie na tablicy w odpowiednich miejscach breloków ze zdjęciami dzieci.
 6. Tablica zadań - nauczyciel wybiera dwa zadania w każdym tygodniu, z którym dzieci zapoznają się w poniedziałki. Realizują je w wolnym, wybranym przez siebie czasie, po zajęciach, zabawach, które są realizowane z całą grupą. Na wykonanie zadania dziecko ma tydzień czasu. Po ukończeniu zadania dziecko pokazuje efekt nauczycielowi i zaznacza ukończenie swojego zadania, pracy na tablicy, wybierając odpowiedni magnes.

Współpraca z rodzicami

 1. Kontakty indywidualne 
 2. Zajęcia w Wojewódzkiej Bibliotece Publiczne - 18.05.2018 r.
 3. Spotkanie z ekspertem – aktorką teatru – termin do ustalenia
 4. Zajęcia w Instytucie Biologii – UMK – termin do ustalenia
 5. Spotkanie z Rodzicami z okazji Dnia Matki i Ojca - 25.05.2018
 6. Wyjście do Księgarni - 31.05.2018

 

 

KWIECIEŃ

ZDROWE ODŻYWIANIE- temat realizowany metodą projektu edukacyjnego

 • Dziecko: nabywa umiejętności zdrowego odżywiania, wie, że jedzenie ma wpływ na zdrowie, lubi owoce i warzywa, podejmuje próby współdziałania w grupie, używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, kształtuje czynną postawę wobec zdrowia
  Etap I  Rozpoczęcie projektu

Wybór tematu. Z inicjatywy nauczyciela jako rezultat analizy treści programu, oceny możliwości organizacyjnych, zasobu dostępnych środków dydaktycznych oraz zainteresowań dzieci.

 • Zajęcia wprowadzające
   Swobodna rozmowa nt. zdrowego odżywiania oglądanie zdjęć i eksponatów, słuchanie opowiadań i wierszy np. „Zdrowie” I. Salach, „W owocach i warzywach zdrowie się ukrywa”– -M. Witewska

Zdrowie” I. Salach
Wszystkie dzieci chcą być zdrowe wiosną, latem czy jesienią
I dlatego o tej porze witaminy sobie cenią.
Tomek zjada liść sałaty, jabłko chrupie mała Ania,
a rzodkiewki i ogórki na surówkę potnie Hania.
Grześ surówkę palcem trąca, wcale miska go nie nęci.
Zjadaj Grzesiu, będziesz zdrowy, trzeba tylko trochę chęci.
Zjedz surówkę to urośniesz -ale Grzesio robi miny
i nie wierzy, ze w tej misce siedzą same witaminy.
„W owocach i warzywach zdrowie się ukrywa” M. Witewska
Chomik Pacuś dba o zdrowie,
teraz o tym wam opowie:
Zjada jabłko i marchewkę,
groszek, gruszkę, kalarepkę.
Bo w owocach i warzywach
samo zdrowie się ukrywa.
Przed jedzeniem łapki myje,
szklankę mleka rano pije.
I dentysty się nie boi.
Nie ma czego, mili moi

Siatka tematyczna dotycząca aktualnego zasobu wiedzy o zdrowym odżywianiu

Zdrowe odżywianie to:

 • planowanie posiłków
 • wybieranie świeżych produktów
 • owoce i warzywa
 • zróżnicowana dieta
 • ograniczenie słodyczy 
 • eliminacja potraw typu fast food

Formułowanie listy pytań:

 • Czym jest zdrowe odżywianie?
 • Jakie potrawy są korzystne dla zdrowia?
 • Jak przygotować zdrowy posiłek?
 • Czy cukierki są zdrowe?
 • Jak zrobić owocowy deser?
 • Co jeść żeby nie chorować?

II Etap   Aktywność badawcza

 1. Wizyta u eksperta- spotkanie z kucharką- spacer do przedszkolnej kuchni
 2. Zadanie terenowe: dzieci przynoszą książki, gazety ze zdjęciami owoców, warzyw, zdrowych produktów spożywczych, potraw, eksponaty różnych produktów spożywczych, mogą samodzielnie wykonać razem z rodzicami albumy na podany temat
 3. Omówienie wykonanych zadań: każde dziecko prezentuje zebrany materiał, który zostaje wyeksponowany w widocznym miejscu (kącik projektu)
 4. Zastosowanie doświadczeń i wiedzy w praktyce
 5.  Wykonanie albumu pt. „Jem zdrowo” (kolorowanie, wklejanie)
 6. Poszukiwanie ekspertów wśród rodziców oraz w środowisku lokalnym
 7. Zajęcia kulinarne: tworzenie owocowych szaszłyków, soków warzywnych
 8. Etap III  Zakończenie projektu
 • Wyeksponowanie wszystkich materiałów zgromadzonych podczas realizowania projektu. Zorganizowanie wystawy albumów, prac plastycznych, fotografii, plakatów wykonanych przez dzieci. Dzieci chwalą się zdobyta wiedzą i umiejętnościami.
  Wewnątrzgrupowy konkurs na najciekawszą fotografię prezentującą zdrowe odżywianie.

Możliwe do realizacji zajęcia w trakcie realizacji projektu:

 1. „Drzewko zdrowia” zabawa dydaktyczna; zabawy i ćwiczenia ruchowe w oparciu o metodę W. Sherborne.
 2. „Witaminki” Teatrzyk na podstawie opowiadania nauczycielki; zabawy rytmiczno-ruchowe przy piosence „Witaminki”.
   „Co jest ukryte?” Klucz do uczenia się, MSII, sesja 53; zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową .
 3. „W zdrowym ciele zdrowy duch”  Wiersz „Zdrowie”  I. Salach inspiracją do malowania farbami plakatowymi; Zestaw zabaw ruchowych metodą Labana.
 4. „Lekarstwo misia”  Rozmowa na podstawie wiersza H. Bechlerowej połączona z degustacją miodu; zabawy rytmiczno-ruchowe przy piosence „Zjadaj miód”
 5. „Eksperymenty dla Przedszkolaków” Spotkanie z chemikiem; „Wielki wybuch szalonego naukowca”- zestaw zabaw ruchowych met. Opowieści ruchowej
 6. „Zdrowy jadłospis”  Zabawa dydaktyczna, „Czerwone Jabłuszko”- zabawy taneczno-rytmiczne przy piosence
 7. „Wszystkiego Najlepszego Panie Kwadracie” Klucz do uczenia się, MS II sesja 54, zestaw zabaw ruchowych z elementami met. Twórczej A.M. Kniessów
 8. „Najsmaczniejszy owoc”  Lepienie z plasteliny; Zestaw zabaw ruchowych metoda stacyjną
 9. „Piramida zdrowia” Zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej; zapoznanie z „Piosenką o niezdrowym jedzeniu”
 10. „Gościmy muzyków w naszym Przedszkolu” Koncert muzyczny; Zestaw Zabaw ruchowych z elementami metody W.Sherborne
 11. „Myj ręce” Opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu
 12. „Kolorowy sklep” Klucz do uczenia się, MS II, sesja 55; zestaw zabaw ruchowych met. zadaniową
 13. „Na straganie” Teatrzyk na podstawie wiersza J. Brzechwy; Praca grupowa „Stragan”- malowanie pastelami suchymi

MIASTO PIERNIKIEM PACHNĄCE

Dziecko: wie, że jest mieszkańcem Torunia, poznaje zabytki i legendy swojego miasta, zna swoje imię, nazwisko i dokładny adres, ale wie, że nie może ujawniać tych danych nieznajomym

 1. „Toruńskie Pierniki”  Nauka piosenki „Nad Toruniem”; pieczenie Toruńskich pierników
 2. „Zabytki Torunia”  Wirtualne zwiedzanie z tablicą interaktywną; Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej „Wycieczka po Toruniu”
 3. „Pocztówka z Torunia”  Rozmowa nt. wiersza H. Szayerowej "List"; Zabawy rytmiczno-ruchowe przy piosence „Kto w Toruniu mieszka”
 4. „Wybieramy choinkę” Klucz do uczenia się, MS II, sesja 56; Zestaw zabaw ruchowych z elementami R. Labana
 5. „Herb Torunia” Praca plastyczna metodą wydzieranki; zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową.

Zadania tygodnia wg. Planu Daltońskiego:

 • „Co nie pasuje?”- dzieci powinny rozpoznawać elementy nie pasujące do zbiorów, zawierających grupy produktów spożywczych ( nabiał, owoce, warzywa, mięso)
 • ”Odkrywcy zdrowia”- dzieci powinny wspólnie z rodzicami wyszukać jakiś mało znany zdrowy produkt, przynieść go do przedszkola wraz z informacją, co to za produkt i dlaczego jest zdrowy
 • „Bomba witaminowa”- dzieci powinny działać według instrukcji, wycisnąć sok z pomarańczy, dbać o higienę podczas realizacji zadania
 • ”Owocowe ślady”-dzieci powinny wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne, obrysowywać kontury owoców po śladzie, nazwać i kolorować  
 • „Wiem, co zdrowe!”-dzieci powinny pokolorować to, co powinny jeść, aby wzmocnić odporność
 • „Już czytam!” –dzieci powinny zapoznać się z zapisem graficznym wybranych 4 słów (litery wielkie, drukowane), przyporządkować obrazkom ich nazwy , wycinając je i wklejając w odpowiednie miejsce wyznaczone pod obrazkiem, przeczytać przy nauczycielce
 • „Wiem, gdzie mieszkam”- dzieci powinny nauczyć się swojego adresu
 • ”Halo mamo! Halo Tato!- dzieci powinny nauczyć się numeru telefonu do mamy albo taty

Twórcze czwartki:

 1. „Co ma piernik do wiatraka?”- zabawa w skojarzenia
 2. „Pan Kleks”- dzieci powinny zrobić kleksa farbą na kartce, wymienić się kartką z partnerem, dokończyć zdanie „ten kleks wygląda, jak…”
 3. „Stopa artysta”- dzieci powinny owinąć stopy folią bąbelkową, rozprowadzać różne kolory farb chodząc po dużym arkuszu papieru.
 4. „Coś z niczego”- dzieci powinny wykonać pracę plastyczną wykorzystując rolkę po papierze toaletowym oraz bibułę, i papier kolorowy.

Akademia eksperymentu:

 1. „Balon, który nadmuchuje się bez naszego udziału”
 2. „Czy woda potrafi się przemieszczać?”

KLUCZ DO UCZENIA SIĘ

 • Sesja 53- Co jest ukryte?
 • Sesja 54- Wszystkiego Najlepszego Panie Kwadracie
 • Sesja 55- Kolorowy Sklep
 • Sesja 56- Wybieramy Choinkę

ANGIELSKI

Spring – Wiosna

 • Spring is here song (piosenka)
 • Zapoznanie się ze słownictwem: bluebird, bee, ladybug, butterfly, frog
 • Rozpoznanie ich na obrazkach i próba ich nazwania
 • Podążanie za słowami piosenki i nabywanie umiejętności pokazywania
 • Włączanie się do śpiewu piosenek
 • Spring Bingo Game

Health – Zdrowie

 • Let’s go walking song. Podążając za słowami piosenki imitujemy spacer dla zdrowia. 
 • Rozumienie poleceń: let’s go tip-toe, let’s walk backwords, let’s go marching
  Wash your dirty hands song.
 • Zapoznanie się ze słownictwem: hands, back, feet, neck, knees, tummy, arms, face, hair. W piosence udajemy, że myjemy wymienione wyżej części ciała
 • Rozpoznanie części ciała na obrazkach i próba ich nazwania
 1. Utrwalanie piosenki na powitanie „Hello, hello, hello how are you” oraz piosenki na pożegnanie „Bye, bye, goodbye”
 2. Utrwalanie piosenki „Slippery fish” i zawartego w niej słownictwa

Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

 • Wymiana informacji o dziecku między n-lkami a rodzicami
 • Dostarczanie potrzebnych materiałów do zajęć i zabaw
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Zajęcia otwarte:17 kwietnia 2018r.
 • 10 kwietnia 2018r. od godz. 9:00 eksperymenty dla przedszkolaków poprowadzi Pan Bartek. Tym razem dzieci poznają powietrze, jego siłę, wagę i moc.
 • 17 kwietnia 2018r. o godz. 9:00- koncert muzyczny

 

 

MARZEC

JEZYK ANGIELSKI

 • Zabawa powitalna „Introduce yourself”
 • Slippery fish song. Słownictwo: fish, shark, whale.
 • Easter
 • The way the bunny hops song. Słownictwo: hop, shake, wiggle, flop.
 • Chick, chick, chick, chick chicken song. Słownictwo: chick, chicken, egg

 

Projekt woda

 1. Rozmowa na podstawie opowiadania nauczycielki, zabawa ruchowa do piosenki
 2. Chmura – rozmowy połączone z obserwacją, zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 3. „Dwie fale”– opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu
 4. Razem zróbmy tęczę - Klucz do uczenia się, MS 2 sesja 49, zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 5. Lód – rozmowy połączone z działaniem, zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 6. Opowiadanie nauczycielki na podstawie mapy, globusa, zabawa ruchowa do piosenki pt. „Myj ręce”
 7. Zakładamy hodowlę cebuli – rozmowa połączona z działaniem -  zestaw zabaw ruchowych z elementami  metody A.M. Kniessów
 8. Jaka jest woda? –  zabawy badawcze, zabawy muzyczno – ruchowe
 9. przeskakując rzekę - Klucz do uczenia się, MS 2 sesja 50, zestaw zabaw ruchowych  z elementami metody A.M. Kniessów
 10. „W lodowej krainie” – muzyka elektroniczna inspiracją do pracy malarskiej wykonanej  farbami plakatowymi, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody twórczej A. M. Kniessów
 11. Co pływa a co tonie? - zabawy badawcze z różnymi przedmiotami, zabawy rytmiczne
 12. „Bańki mydlane” - słuchanie opowiadania B. Wróbel, zestaw zabaw ruchowych  z elementami metody twórczej A. M. Kniessów 
 13. Mieszkańcy wód - opowiadanie na podstawie ilustracji wstępem do wykonania rzeźby   z masy solnej
 14. W oceanie – wyklejanka z wykorzystaniem różnych materiałów, zestaw zabaw ruchowych   z elementami metody W. Sherborne

Wielkanoc

 1. Historyjka obrazkowa na podstawie wiersza M. Majchrzak „Już Wielkanoc”, zabawa taneczna przy muzyce
 2. Słuchanie wiersza pt. „Pisanki" D. Gellner, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne
 3. Zabawa ilustracyjna do piosenki pt. „Mazurek”
 4. Wyszywamy dywan z kwiatów - Klucz do uczenia się, MS 2 sesja 52, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne
 5. Koszyk wielkanocny – składanie według  instrukcji nauczyciela, zestaw zabaw ruchowych      z elementami metody W. Sherborne

Klucz do uczenia się MSII

Sesja 49, „Razem zróbmy tęczę”
Sesja 50, „Przeskakując rzekę”
Sesja 51, „Wspólne tworzenie wzorków”
Sesja 52, „Wyszywamy dywan z kwiatów”

Akademia eksperymentu:
Kolorowa woda? - zabawy badawcze
Zabawy badawcze z wykorzystaniem  mikroskopu
Twórcze czwartki:
Oczyszczalnia wody – projekt lub konstrukcje z klocków
Magiczna fontanna - model projektu na bazie balonu
Suknia dla Pani Kropelki

Zadania tygodnia według Planu Daltońskiego:

 • Wizualizacja kolorów dnia - zaznaczenie kropelką aktualnego dnia tygodnia, każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności - na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym
 • Wizualizacja listy obecności „Jestem w przedszkolu": zaznaczanie breloczkiem z biedronką swojej obecności w przedszkolu na tablicy ze zdjęciami dzieci - mobilizowanie do systematyczności i pamiętaniu o obowiązku
 • Wizualizacja kalendarza urodzin - dzieci przeanalizują kiedy, kto się urodził: w jakim miesiącu i jakiej porze roku - poszukają kto jeszcze w tym roku niemiał urodzin, rozbudzą więzi grupowe
 • Wizualizacja pracy w parach i zespołach - łączenie dzieci w pary, zespoły, poprzez zawieszanie na tablicy w odpowiednich miejscach breloczków ze zdjęciami dzieci
 • Tablica zadań - nauczyciel wybiera jedno zadanie w każdym tygodniu, z którym dzieci zapoznają się w poniedziałki, mogą je zrealizować w wolnym, wybranym przez siebie czasie, po zajęciach, zabawach, które są realizowane z całą grupą. Na wykonanie zadania dziecko ma tydzień czasu. Po ukończeniu zadania dziecko pokazuje efekt nauczycielce i zaznacza ukończenie swojego zadania, pracy na tablicy, wybierając odpowiedni magnes
 • Zegar daltoński
 • Już potrafię…

Współpraca ze środowiskiem:
12.03.2018 r. -  spotkanie z ekspertem
14.03.2018 r. - udział rodziców w przygotowaniach do Kiermaszu wielkanocnego
14.03.2018 r. - spotkanie z ekspertem

 

 

 

LUTY 2018


W KRAINIE BAŚNI

 1. „Posłuchajcie bajeczki”- Teatrzyk sylwet na podstawie wiersza Cz. Janczarskiego; zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence „Witajcie w naszej bajce”
 2. „Bajki naszych rodziców”- Malowanie farbami akwarelowymi; „W Bajkolandii”- zestaw gimnastyki rytmicznej M.A. Kniessów
 3. „Wędrówka słonia”- Słuchanie opowiadania    H. Świdzińskiej;  ,,Kwiatek trzypłatek” instrumentacja piosenki
 4. „Tęczowa aplikacja”- Klucz do uczenia się MSII sesja 46; zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 5. „Moja ulubiona bajka” - Malowanie pastelami olejnymi; Zestaw zabaw ruchowych według metody W. Sherborne.

RAZEM JEST NAM DOBRZE

 1. ,,Kredki” - Teatrzyk kukiełkowy na podstawie opowiadania  M. Musierowicz; nauka piosenki „Kolorowe kredki” Fasolki
 2. ,,Moje – twoje, zapytaj czy możesz pożyczyć”- „Nasza drużyna”- malowanie farbami plakatowymi w małych zespołach na dużym arkuszu papieru; improwizacje ruchowe do utworu „Walc kwiatów” Czajkowskiego.
 3. „Dzień miłości, serdeczności…”- Słuchanie wiersza „Walentynki” inspiracją do rozmowy nt. dnia zakochanych; zabawy rymiczno-ruchowe przy piosence „Mam serduszko”
 4. „Przez Most”- Klucz do uczenia się, MS II sesja 47; zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 5. „Każdy z nas jest inny”- Rysowanie autoportretów kredkami świecowymi; zestaw zabaw ruchowych metodą W.Sherborne
 6. „Smutny, zły, czy wesoły?”- Teatrzyk kukiełkowy według opowiadania nauczycielki; „Taniec emocji”- zabawy przy muzyce
 7. „Pomocna dłoń”- Tworzenie plakatu grupowego metodą wyklejanki; zestaw zabaw ruchowych metodą stacyjną
 8. „Piękne zwyczaje”- Rozmowa na podstawie wiersza Cz. Janczarskiego; nauka „Piosenki bardzo kulturalnej”
 9. „Wzorzysty witraż”- Klucz do uczenia się MS II sesja 48; Zestaw zabaw ruchowych met. R.Labana
 10. Co lubimy? Co poprawia nam humor?- Malowanie pastelami olejnymi; „Polecimy w świat z wyobraźnią” zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej.


Klucz do uczenia się

 • Sesja 46 „Tęczowa aplikacja”
 • Sesja 47 „Przez Most”
 • Sesja 48  „Wzorzysty witraż”


Akademia eksperymentu:

 • Rakieta balonowa
 • Znikająca woda


Twórcze czwartki

 • Rekonstrukcja rysunków - Dzieci otrzymują dwie kartki z niedokończonymi rysunkami .Na pierwszej kartce malarz rozpoczął rysunek i go nie dokończył, zadaniem dzieci jest stworzenie własnego dzieła na bazie już istniejących elementów i opowiedzenie o nim.
 • „Naiwne pytania”- dzieci tworzą odpowiedzi w sposób twórczy.
 • „Inwentarz potrzeb”-wymieniamy dowolny obiekt np. szkoła, tramwaj, obiad, a następnie dzieci określają potrzeby, jakie chcemy, aby wyróżniony obiekt spełniał, by był idealny


Zadanie tygodnia wg Planu Daltońskiego:

 1. „Połącz w pary”-karta pracy
 2. „Walentynka”- dzieci wykonają kartkę dla bliskiej osoby
 3. „Twórczość Jana Brzechwy”- dzieci nauczą się i wyrecytują jeden wybrany wiersz J.Brzechwy

Wizualizacja działań według koncepcji planu daltońskiego

 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie kropelką aktualnego dnia tygodnia każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności- na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym.  
 • Wizualizacja listy obecności „Jestem w przedszkolu”: zaznaczanie breloczkiem z biedronką swojej obecności w przedszkolu na tablicy ze zdjęciami dzieci – mobilizowanie do systematyczności i pamiętaniu o obowiązku.
 • Wizualizacja kalendarza urodzin – dzieci przeanalizują kiedy, kto się urodził: w jakim miesiącu i jakiej porze roku – poszukają kto jeszcze w tym roku niemiał urodzin, rozbudzą więzi grupowe.
 • Wizualizacja pracy w parach i zespołach- łączenie dzieci w pary, zespoły, poprzez zawieszanie na tablicy w odpowiednich miejscach breloczków ze zdjęciami dzieci
 • Tablica zadań- nauczyciel wybiera jedno zadanie w każdym tygodniu, z którym dzieci zapoznają się w poniedziałki, Mogą je zrealizować w wolnym, wybranym przez siebie czasie, po zajęciach, zabawach, które są realizowane z całą grupą. Na wykonanie zadania dziecko ma tydzień czasu. Po ukończeniu zadania dziecko pokazuje efekt nauczycielce i zaznacza ukończenie swojego zadania, pracy na tablicy, wybierając odpowiedni magnes.
 • Zegar daltoński
 • Już potrafię…

Współpraca ze środowiskiem:

 • 02.02.2018r. Bal karnawałowy
 • 27.02.2018r. Koncert muzyki klasycznej