Nauczyciel prowadzący. Natalia Maciejewska, Violetta Juskowiak

KWIECIEŃ

 JAJKO – PROJEKT EDUKACYJNY

•    Etap I – Rozpoczęcie projektu
Stworzenie siatki pojęć, tego, co dzieci wiedzą na temat jajka.
Zapisanie tego, czego dzieci chcą się dowiedzieć
Propozycje, jakie działania chciałyby podjąć w tym temacie
Przekazanie rodzicom informacji o propozycji rozpoczęcia projektu
•    Etap II – Realizacja projektu
Poszukiwanie ekspertów
Zorganizowanie kącika książki o tematyce związanej z projektem
Słuchanie ciekawostek związanych z jajkiem.
Słuchanie opowiadań, wierszy i piosenek związanych z jajkiem,
Wycieczka do Ogrodu Zoobotanicznego, Udział w Festiwalu Nauki i Sztuki na UMK, Wyjazd do Szkoły Leśnej na Barbarce.
•    Etap III – Podsumowanie projektu
Uporządkowanie zdobytej wiedzy. Demonstracja zdobytej wiedzy i umiejętności:
•    Zorganizowanie wystawy prac wykonanych przez dzieci w trakcie realizacji projektu
•    Pochwalenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami na zajęciach z rodzicami.  
•    Wystawa zdjęć dokumentujących przebieg projektu.

Realizacja tematów zaproponowanych przez dzieci, rodziców i nauczycielki.

 1. „Dzień wielkiego eksperymentowania”- zabawy badawcze, zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem woreczków.
 2.  „Na targowisku czy w sklepie- gdzie kupujemy jajka? -  wycieczka na targ -  zajęcia terenowe.
 3.  Spotkanie ze Strażą Miejską – przedszkolak bezpieczny w różnych sytuacjach.
 4. „Co było najpierw – jajko czy kura?” -    dziecięce filozofowanie, nauka piosenki „Kurczątka”.
 5.  „Naturą malowane” – malowanie kamykiem na płótnie.
 6. „Ptaki wiosną” wyjazd na zajęcia do Szkoły Leśnej na Barbarce.
 7. „Jajka w naszym jadłospisie”-    wizyta w przedszkolnej kuchni, zestaw ćwiczeń gimnastycznych na terenie przedszkola z wykorzystaniem sprzętów terenowych.
 8. „Jajko”-     teatrzyk sylwet wiersza J. Brzechwy, zestaw ćwiczeń gimnastycznych W. Sherborn.
 9.  „Jajko w przekroju”-    wydzieranka z kolorowego papieru,  nauki tańca „Kujawiak”
 10. „Kto znosi jajka”-    wycieczka do Ogrodu Zoobotanicznego.
 11.  Opracowanie piosenki „Jabłonka” metodą dobrego startu .
 12.  Spotkanie z muzyka etniczną, zestaw ćwiczeń gimnastycznych A. M. Kniessów z użyciem kręgli.
 13.  „Co przyniósł zajączek ?”-    historyjka obrazkowa, zestaw ćwiczeń gimnastycznych metoda R. Labana.
 14. „Przedszkolak bezpieczny na drodze”- spotkanie z policjantką ruchu drogowego p. A. Bubień.
 15.  „Piękna Nasza Polska Cała” –  comiesięczne spotkania przyrodnicze z różnych regionów Polski, w kwietniu poznajemy 
 16. Mazowsze, zabawy z tablicą interaktywną, słuchanie  muzyki zespołu „Pieśni i Tańca Mazowsze”.
 17. „Wielkanocne jajko”-   wydzieranka, colage, wycinanie, malowanie pastelami (wybór techniki zależy od dziecka), zestaw ćwiczeń gimnastycznych R. Labana.
 18. „Kurczątka” opracowanie piosenki metodą dobrego startu 
 19. „Dzisiaj ziemia swoje święto ma, bo każdy przedszkolak o nią pięknie dba -       przedszkolne obchody „Dnia Ziemi”
 20.  „Muzyczne kontrasty”-     Koncert muzyków TOS, „W środku i na zewnątrz- budowanie niskich wysokich płotów” Klucz do uczenia się Konstrukcje sesja 12
 21.  „Ptasie rozmówki”-      udział dzieci w Festiwalu Nauki i Sztuki na UMK

Kodowanie na dywanie

 • „Dzień Ziemi z Ozobotem”-     zabawy z elementami kodowania i robotyki
 • „Kolorowe tulipany”  -  kodowanie informacji, programowanie robota
 •  Zabawa „Ustaw wieżę zgodnie z kolorowym kodem” – tworzenie odpowiednika przestrzennego z kolorowych kubków.
   
  Laboratorium przedszkolaka
 • „Zamrożone jajko” - doświadczenie z wykorzystaniem jajek  
 • „Jak sprawdzić, które jajko jest ugotowane, a które nie? – dzieci będą obracały jajko na tacy i patrzyły, które obraca się szybciej. Odkryją, że jajko gotowane obraca się szybciej.
 • Wielkanocne pisanki – zabawy kreatywne (malowanie, oklejanie, wydzieranie, lepienie itp.)
 1. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „ Przejdź przez mostek” 
 2. „Karuzela” – zabawa ruchowa – bieżna z elementem orientacji 
 3. Zabawa ruchowa z elementem skłonu „ Malowanie podłogi”
 4. Zestaw ćw. porannych: dzieci powinny doskonalić czworakowanie, pobudzać układ oddechowy i krążenia, rozwijać mięśnie brzucha
 5. Zestaw ćw. gimnastycznych: (metoda R. Labana), dzieci powinny rozwijać inwencję twórczą, wyrabiać motorykę w zakresie siły, zwinności, reagować na umowne sygnały. Ilustrować ruchem słyszaną muzykę
 6. ,,Przejście po kamieniach” (zabawa z elementem równowagi) -dzieci powinny przejść na palcach po ,,kamieniach”- krążkach i skoczyć   z ostatniego             kamienia na brzeg.
 7. ,,Lustrzane odbicie” (zabawa według R. Labana)- dzieci powinny naśladować ruchy kolegi.
 8. ,Tunel” (zabawa z elementem czworakowania) – dzieci powinny utrzymywać prawidłową postawę ciała podczas przechodzenia przez tunel.
 9. Zestaw ćwiczeń porannych
 10. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – metoda gimnastyki twórczej R.Labana

Zabawy logopedyczne:

 1. Ćwiczenia słuchowe „ Czyj to głos?” – dzieci powinny rozpoznawać głosy kolegów, wykazać się cierpliwością w czasie oczekiwania na swoją kolej.
 2. Zabawa ortofoniczna „ Malarz”  - dzieci powinny: przećwiczyć mięśnie narządów mowy na zgłoskach” pac”, „ chlap”, „ mach”, „ chlup”, ćwiczyć mięśnie warg, uważnie słuchać objaśnień nauczyciela
 3. Ćwiczenia oddechowe pt. „ Wiatraczki” – dzieci powinny: umiarkowanie dmuchać na paski papieru przyklejone do dolnej wargi, regulować siłę oddechu, uważnie oglądać pokaz nauczyciela


POZNAJEMY PRACĘ STRAŻAKA

 1. „W Remizie Strażackiej’ - wycieczka
 2. „Nie igraj z ogniem” - projektowanie i wykonywanie plakatu, zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem obręczy na terenie przedszkolnym
 3. „Strażak musi być sprawny i zdrowy” - nauka wiersza  „ Źródła zdrowia”, zabawa dydaktyczna „ Żywioły”
 4. „Dróżka do domku królika- budowanie dróżek o różnych długościach zgodnie ze    schematem”- Klucz do uczenia się, Konstrukcje sesja 9, zestaw ćwiczeń gimnastycznych metoda  stacyjna
 5. „Dwie myszki” - Klucz do uczenia się Matematyka I, sesja 21,  
 6. „Kierowcy i taksówki. Ciężarkowa siatka zgodności i okrągła siatka zgodności” Klucz do uczenia się, Matematyka I,  sesja 22
 7. „Czy jest wystarczająco szeroka? – budowanie dróżek o różnych szerokościach” -      Klucz do uczenia się, Konstrukcje sesja 10, zajęcia gospodarcze „pasta z gotowanych jajek”
 8. „Projekt budowy zespołowej- budowanie dróżek o różnych szerokościach” -  Klucz do uczenia się , Konstrukcje sesja 11,
 9. zestaw ćwiczeń gimnastycznych na terenie przedszkolnym
 10. „ Kierowcy i taksówki. Ciężarkowa siatka zgodności i okrągła siatka zgodności - 
 11. Klucz do uczenia M1, sesja 22, zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniowa
 12. „ Ozdobne płoty - budowanie płotów o zmiennych wzorach”-  Klucz do uczenia, Konstrukcje sesja 13, zestaw ćwiczeń metoda A., M. Kniessów
 • Zabawa ruchowa „ Praca ogrodnika”– ćwiczenia gimnastyczno -kształtujące, ćwiczenia tułowia, skłony w przód, w tył, w bok, skręty w pozycji niskiej i wysokiej.
 • Zabawy ruchowe w formie aerobiku przy muzyce – naśladowanie ruchu lidera.
 • Zabawy ruchowe proponowane przez dzieci – wyzwalanie twórczej aktywności ruchowej.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. stacyjna – dzieci powinny: wykonywać przeskoki przez ławeczkę, wyskoki dosiężne w górę z miejsca i z rozbiegu do przyborów zawieszonych na wysokości do 1,5 m., przechodzić przez tunel, toczyć piłkę.
 • Ćwiczenia poranne: ćwiczenia wyprostne utrwalające umiejętność utrzymywania prawidłowej postawy ciała w pozycjach niskich i wysokich. Doskonalenie wykonywania skoków „ żabich”

Wizualizacja działań wg koncepcji planu daltońskiego:

 • Wizualizacja tablicy pracujemy w parach-rozwijanie umiejętności komunikacji, pomagania sobie nawzajem bez  bezpośredniego przewodnictwa nauczyciela. Za każdym razem dziecko tworzy parę z innym kolegą, koleżanką, bo wie, że można bawić się ze swoim przyjacielem, ale trzeba też nauczyć się współpracować z innymi, bez wykluczania kogokolwiek.
 • Wprowadzenie sygnalizatora, który służy nauczycielowi w niewerbalnej komunikacji z dziećmi. Pozwala w widoczny sposób (za pomocą klamerki) zaznaczyć formę aktywności dzieci podczas zajęć. Poszczególny kolor stanowi pewnego rodzaju kod: czerwony - dziecko pracuje samodzielnie w ciszy, żółty - dzieci pracują w parach lub w grupach, a jeżeli wcześniej miało jakieś pytanie lub zadanie, którego nie było w stanie rozwiązać mogło w tym czasie zapytać kolegów (dozwolone konsultacje z osoba z pary, pomocnikiem, pozostałymi dziećmi), zielony -  to czas pracy z nauczycielem, czas na konsultacje z nauczycielem.
 • Już potrafię – Wizualizacja umiejętności, które powinien potrafić każdy przedszkolak to dobra motywacja dla rówieśników by dążyć do zdobywania kolejnych sprawności - zaznaczanie ich wokół kart Kodeksu Elfa .

Zadania tygodnia:

Jajko – projekt edukacyjny

 • „Motyl” Zaprojektuj i wytnij motyla propozycja zadania od rodziców
 • „Jajko” lub „Kurczak” Wytnij i ułóż wg wzoru
 • Ułóż puzzle sylabowe
 • Naucz się wiersza  „Jajo”Jajko- wykonaj  obrazek z wydzieranki gazetowej
 • Narysuj odpowiednią ilość sylab  w wyrazach
 • Ułóż domino, policz elementy
 • Za pomocą patyczków ułóż podany wzór. 
 • Sprawdź w jakiej wodzie jajko pływa, a w jakiej tonie?
 • Przenieś za pomocą słomki
 • Połącz obrazki w pary.
 • Pokoloruj wszystkie przedmioty, których nazwa rozpoczyna się na „j” jak  jajko
 • Ułóż mozaikę w podanym rytmie

Poznajemy Prace Strażaka

 • Zaprojektuj plakat o pracy strażaków.
 • Ułóż wóz strażacki z mozaiki geometrycznej, nazwij podstawowe figury geometryczne
 • Odszukaj drogę strażaka do domu. Pokoloruj obrazek.

 

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 • Kontakty indywidualne
 • Dostarczanie pomocy do zabaw i zajęć w przedszkolu
 • Udział rodziców w głośnym czytaniu dzieciom w przedszkolu
 • Zajęcia otwarte
 • Warsztaty „ Niespodzianki na kiermasz świąteczny” 02.04.2019 godz. 14.30- 16.30
 •  Kiermasz świąteczny
 • Wyjście do Ogrodu Zoobotaniacznego
 • Wyjście na targowisko
 • Wyjazd do Szkoły Leśnej na Barbarce 11.04.2019 godz. 9.00
 • Udział w koncercie  muzyków  TOS 25.04.2019
 • Spotkanie z muzyka etniczną 15.04.2019
 • Spotkanie z kucharzem – wizyta w przedszkolnej kuchni
 • Udział w Festiwalu Nauki i Sztuki na UMK  26.04.2019 godz.10.00

 

 

MARZEC 2019

NASZE OCZY WIDZĄ ŚWIAT

 1. „Zabawy ze światłem”-  zabawy badawcze „Jasno – ciemno”, zestaw ćwiczeń gimnastycznych W. Sherborn
 2. „Cień” - nauka wiersza L. J. Kerna,  zabawy ruchowo –muzyczne  „W tańcu najweselej”
 3. „Co to jest wzrok?”- oglądanie filmu edukacyjnego na tablicy interaktywnej, zabawy z lusterkami
 4. „Jak wyglądam”, nauka piosenki  „Uśmiechnięte buzie”, 
 5.  „Ptaszek lub inny cudaczek” -  origami,  zestaw ćwiczeń     gimnastycznych metoda Kniessów z użyciem kręgli
 6.   „Jeż”-   opracowanie piosenki metodą dobrego startu
 7. „Poznaje przedszkole”  programowanie z robotem Ozobot, zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem naturalnych przeszkód
 8.  „Wokół nas” zabawy badawcze  
 9. Zabawa ruchowa „Dzieci rosną” - dzieci powinny usprawniać duże grupy mięśniowe, ożywić organizm, reagować na sygnał słowny.
 10. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania  „ Przedszkolacy w tunelu”- dzieci powinny przechodzić w tunelu na czworakach, cierpliwie oczekiwać na swoją kolej, zamieniać się rolami.            
 11. Zabawy grafomotoryczne wg M. Bogdanowicz – dzieci powinny usprawniać rękę wiodącą podczas kalkowania, doskonalić uchwyt narzędzia pisarskiego.
 12. Zabawa ruchowa z elementem biegu „ Przeszkody”-  dzieci powinny lekko biegać z omijaniem przeszkód, dbać o bezpieczny przebieg zabawy
 13. „Rybka” – ćwiczenia mięśni narządów mowy, ćwiczenia oddechowe – dzieci powinny wydmuchiwać powietrze przez ściągnięte wargi, powolnie otwierać i zamykać usta, tworzyć kształt koła.
 14. Zestaw ćwiczeń porannych – dzieci powinny  doskonalić skłony w przód, w tył, reagować  na sygnały wzrokowe i słuchowe.
 15. Zestaw ćw. gimnastycznych „ Dzień przedszkolaka”– metoda V. Sherborne, dz. powinny  orientować się w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, nawiązywać kontakt z partnerem i z grupą, wyczuć ciężar własnego ciała, odczuć radość ze wspólnej zabawy.


W MARCU JAK W GARNCU

 1. "Dwie Dorotki"    -    oglądanie przedstawienia Teatru Vaśka 
 2.  „Tajemnice roślin - światło i woda”-   zabawy badawcze,  zestaw ćwiczeń gimnastycznych na terenie przedszkolnym
 3. „Marcowe słoneczko”-    nauka wiersza Cz. Janczarskiego, zabawy ilustracyjne do piosenki " Wiosna tuż, tuż"
 4. „W marcu jak w garncu”- spacer w pobliżu przedszkola, zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence "Kaszka Marcowa"
 5.  „Marcowe słońce”-   colage,  zestaw ćwiczeń gimnastycznych  m. zdaniowa
 6.  „W poszukiwaniu pierwiosnka !!!”- gra - opowiadanie wg E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. stacyjna 
 7. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania" Kotki" - dzieci powinny czworakować w różnych kierunkach, turlać się po podłodze, wykonywać koci grzbiet.
 8. "Przedstaw wnętrze kamienia" De Bono - dzieci powinny przedstawić dowolnym środkiem wyrazu jak myślą co może być w środku kamienia, szanować pomysły innych.
     

PIĘKNO   REGIONU   KUJAW

 1.  „Ja Kujawiak, ty Kujawiak” -  rozmowa w przedszkolnym Kąciku Regionalnym i przy mapie Polski, nauka tańca   „ Kujawiak” 
 2. „Powitanie wiosny ”-     uroczystość przedszkolna, koncert piosenek o Toruniu "Zaczarowany świat akademii"  koncert muzyków TOS
 3.  „Podania i legendy z Kujaw”-   teatrzyk kukiełkowy „O Popielu co go myszy zjadły”, słuchanie piosenek i przyśpiewek kujawskich z płyty „ Kujawiaki” w wykonaniu Kapeli Feliksa Dzierżaniowskiego
 4.     „Droga do przedszkola” programowanie z robotem Ozobot, zestaw ćwiczeń gimnastycznych W. Sherborne
 5.  „ W Muzeum Etnograficznym -      wycieczka do Skansenu
 6.  „Skansen”-  wyklejanie z materiałów naturalnych (słoma, patyki, worki jutowe, sznurek konopny, szary papier itd.) wiejskiej zagrody – praca zespołowa, zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniowa na terenie przedszkolnym
 7. „Maszeruje wiosna”-   opracowanie piosenki metodą dobrego startu
 8. Zabawa ortofoniczna „ Malarz”  - dzieci powinny: przećwiczyć mięśnie narządów mowy na zgłoskach” pac”, „ chlap”, „ mach”, „ chlup”, ćwiczyć mięśnie warg, uważnie słuchać objaśnień nauczyciela
 9. Zabawa ruchowa z elementem skłonu „ Malowanie podłogi” – dzieci powinny: stojąc w lekkim rozkroku wykonać skłon i naśladować ruchem ręki malowanie podłogi.
 10. Zestaw ćwiczeń porannych-  dzieci powinny: maszerować w kole, biegać bez potrącania, wykonywać wymachy ramion w górę i bok.   
 11. Zabawa ortofoniczna wg Z. Bogdanowicz „ Uszatek w sklepie z zabawkami” – dzieci powinny przećwiczyć narządy mowy na zgłoskach „mru”, „kic”, „wrr”, „fik – mik”, przypomnieć sposoby prawidłowego zachowywania się w sklepie.

 

 • „Łóżko dla dużej i małej lalki- budowanie zgodnie z podanymi kryteriami” Klucz do uczenia się , Konstrukcje, sesja 6
 • „Karmnik dla każdego ptaszka” Klucz do uczenia się Matematyka I, sesja 18
 • „Żagle i łódki” Siatka zgodności domina”   Klucz do uczenia się , Matematyka I, sesja 19, 
 • „Meble dla trzech misiów- budowanie zgodnie z podanymi kryteriami” Konstrukcje sesja 7
 • „Kwiatek dla każdego motylka. Siatka zgodności par kwadratów” - Klucz do uczenia M1 sesja 20, 
 • „Długie i krótkie dróżki- budowanie dróżek o różnych długościach”-    Klucz do uczenia się Konstrukcje sesja 8
 • „Dróżka do domku królika- budowanie dróżek o różnych długościach zgodnie ze schematem” -
 • Klucz do uczenia Konstrukcje sesja 9,
 • „Dwie myszki”-   Klucz do uczenia się Matematyka I sesja 21

„Piękna Nasza Polska Cała”- comiesięczne spotkania przyrodnicze z różnych regionów Polski, w marcu poznajemy  Kujawy, zabawy z tablicą interaktywną, słuchanie kujawiaków i oberków.

Zadanie tygodnia wg planu daltońskiego:

 1. „Dokończ rysować szlaczek”  -  dzieci powinny wykazać się pomysłowością i wyobraźnią podczas komponowania rysunków, odczuwać radość z działania.
 2. „ Oko” - Ułóż puzzle we właściwej kolejności, policz elementy.
 3.  Połącz w pary takie same obrazki.”
 4. „Szalik pani Wiosny” -   ułóż wg wzoru- kolorowe pomponiki. 
 5. „Podziel zgodnie z kolorem”- Zadanie matematyczne
 6. Nazwij pierwsza i ostatnią głoskę nazw przedmiotów na  obrazku
 7. Zaprojektuj suknię dla Pani Wiosny – wycinanie z kolorowego papieru
 8. Zadanie językowe  naucz się na pamięć krótkiego wiersza pt. Piosenka motylka

Gdy wiosenne słonko
zbudzi w lesie kwiaty.
Lata nad kwiatami
motylek skrzydlaty.
Pachnie koniczynka,
polna róża, dzwonek.
Siądę, niech odpoczną
skrzydełka zmęczone

 1. Znajdź różnice w obrazkach- rozwijanie spostrzegawczości
 2. Ułóż obrazki we właściwej kolejności wydarzeń, opowiedz co się wydarzyło.
 3. Wspólnie z kolegą z pary „Pracuję i bawię się z…” zbuduj z klocków drewnianych dom, przeliczcie ile klocków zużyliście do jego budowy.

Współpraca ze środowiskiem:

 • Koncert muzyków TOS
 •  Przedstawienie teatru Vaska
 • Wyjście do Muzeum Etnograficznego
 • Spotkanie z muzykiem TOS p. K. Blekiem
 • Zajęcia plastyczno-techniczne z p. K. Starzyńską
 • Zajęcia w bibliotece
 • Współpraca z rodzicami
 • Kontakty indywidualne
 • Dostarczanie pomocy do zabaw i zajęć w przedszkolu
 • Udział rodziców w głośnym czytaniu dzieciom w przedszkolu

 

 

LUTY 2019

Czas – projekt edukacyjny (kontynuacja ze stycznia)

 1. „W krainie zegarów”- lepienie z masy solnej i plasteliny, zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniowa
 2. „Jak dawniej mierzono czas”-  oglądanie filmu na tablicy interaktywnej, zestaw ćwiczeń gimnastycznych R. Labana
 3.  „U zegarmistrza”- słuchanie wiersza „ Pan zegarmistrz” I. Salach, nauka piosenki pt. „ Zegary”
 4. „Poczuj rytm”-  spotkanie z muzykiem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej p. K. Blekiem (skrzypce, altówka)
 5. „ Co by było, gdyby nie było zegarów ? -   dziecięce filozofowanie, malowanie farbami plakatowymi (wcześniej wykonanych zegarów z masy solnej), zestaw ćwiczeń gimnastycznych   „ U zegarmistrza”
 6. Opracowanie piosenki pt.  „ U zegarmistrza”      metodą dobrego startu
 7. „Jak czas zmienia nas”- spotkanie z ekspertem (lekarzem) p. A. Bett
 8.  „Zegary wokół nas”-   konkurs fotograficzny na zakończenie projektu
 • Powrót do siatki projektu: Analiza zdobytych wiadomości, uzyskanych odpowiedzi na postawione pytania, zgromadzonych materiałów, prac itp.
 • Zorganizowanie wystawy efektów prowadzonych w ramach projektu działań oraz albumów pt. „Czas”. Zakończenie projektu.
 • Zestaw ćwiczeń porannych – dz. powinny  reagować na sygnały dźwiękowe i wzrokowe, zatrzymywać ruch na sygnał dźwiękowy, biegać bez potrącania.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych R. Labana – „U zegarmistrza” – dz. powinny wykonywać ćw. z elementem wspinania, równowagi, podskoków, ćw. wyprostne i przeciw płaskostopiu, łączyć ruch z muzyką.
 • Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Sałatka” – dzieci powinny integrować się z grupą, koncentrować uwagę, odczuć radość ze wspólnej zabawy.
 • Zabawa ruchowa z elem. skłonu „Zegary”, ćw. artykulacyjne – dz. będa łączyły ruch – skłony ciałem, głową, wymachy rękami z wymawianiem zgłosek – tik – tak, czip – czap, trik – tak, bim – bam, cyk – cyk, dzyń – dzyń.
 • Zabawa ruchowa z elementem skoku „ Wróbelki na śniegu” – dzieci powinny wykonywać podskoki obunóż, reagować na umówiony sygnał
 1. „Perełki w oleju” Laboratorium przedszkolaka - doświadczenie z wykorzystaniem wody, oleju i barwników spożywczych. 
 2. „Piękna Nasza Polska Cała”- comiesięczne spotkania przyrodnicze z różnych regionów Polski, w lutym poznajemy  Tatry, zabawy z tablicą interaktywną, słuchanie góralskiej muzyki

 BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK   

 1. " Trzy życzenia złotej rybki"  -      oglądanie przedstawienia Teatru Vaśka
 2.  "Jacek sam w domu"- teatrzyk kukiełkowy wg opowiadania nauczyciela, zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. stacyjna
 3. "Lista przebojów muzyki poważnej"-  spotkanie z muzykami TOS, zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniowa z elementami Dennisona
 4.  „Uczymy się odmawiać" -    Opowiadanie nauczyciela ilustrowane obrazami baśni braci W. J. Grimm " O wilku i siedmiu koźlątkach". Rysowanie kredkami ołówkowymi "Portret chłopca lub dziewczynki", zestaw ćwiczeń gimnastycznych na terenie przedszkolnym.
 5.  "Mamy swoje umowy i będziemy ich przestrzegać"-  drama scenki żywo planowe, spacer ulicami osiedla.
 6. „Bezpieczny Przedszkolak”-    rysowanie pastelami, zestaw ćwiczeń gimnastycznych zestaw zabaw ruchowych m. zdaniowa.
 7.  „W domu”-   zabawa tematyczna, nauka tańca (zabawy ludowej) „Owczarzyk”.
 8. Opracowanie piosenki pt. „ Jedzie pociąg z daleka” metodą dobrego startu.
 9. "Egipt" - spotkanie z Muzyką etniczną
 • Zabawa ruchowa o nieznacznym ruchu: „ Korytarz łaskotek” -  dzieci powinny odczuwać radość ze wspólnej zabawy, nawiązywać kontakt dotykowy.
 • Zestaw ćw. porannych: dzieci powinny; doskonalić czworakowanie w różnych kierunkach, zachowywać równowagę przechodząc po linie, maszerować do podanego rytmu.
 • Zabawa integracyjna "Cień" - dz. powinny poruszać się w rytm muzyki i naśladować ruchy partnera, na określone hasło zamienić się rolami  przewodnika i cienia.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca duże grupy mięśniowe „Słonko” – dzieci powinny wykonywać powolny wyprost aż do wspięcia na palce, poruszać dłońmi ( promyczki ), na sygnał wykonać siad skulny – słonko zaszło.
 1.  „Tyle szyb ile framug” - Klucz do uczenia M1 sesja 15.
 2. „Mebelki lalek – budowanie przez naśladowanie, cały proces” -     Klucz do uczenia, Konstrukcje sesja 4.
 3. „Mebelki lalek – budowanie zgodnie z przykładem- ukryta instrukcja – bliźniak”-   Klucz do uczenia się, Konstrukcje sesja 5.
 4. „Tyle dachów ile domów” -    Klucz do uczenia M1 sesja 17.
 5. „Papużko, papużko czy umiesz to zrobić? Budowanie przez naśladowanie – krok po kroku” - Klucz do uczenia,
 6. Konstrukcje sesja 3, zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniowa.
 7. „Karmnik dla każdego ptaszka” Klucz do uczenia MI sesja 18
                                                                                                                                                    
  Zadanie tygodnia wg planu daltońskiego:
 •  „Dokończ rysunek”  - komponowanie w sferze percepcyjnej -  dzieci powinny wykazać się pomysłowością i wyobraźnią podczas komponowania rysunków, odczuwać radość z działania.
 • „Zegar” - Ułóż na tarczy zegara we właściwej kolejności godziny, przelicz do 12.
 • ”Pan zegarmistrz - Zadanie twórcze  ułóż wg wzoru- klocki kreatywne.
 • „W zimowym rytmie”- Zadanie matematyczne- ułóż klocki zgodnie z podanym rytmem,  przelicz, zaproponuj swój układ, spróbuj go wyklaskać, wytupać itp.
 •  Nazwij pierwsza i ostatnią głoskę nazw przedmiotów na  obrazku.
 • Uzupełnij szlaczki – rysowanie po śladzie.
 • „Puzzle”- Ułóż obrazek z rozsypani przyklej na kartkę.
 • Zadanie językowe  naucz się na pamięć krótkiego wiersza pt. „Naprawimy misia”  Cz. Janczarskiego.
 • Znajdź różnice w obrazkach- rozwijanie spostrzegawczości.
 • Ułóż obrazki we właściwej kolejności wydarzeń, opowiedz co się wydarzyło.