Nauczyciel prowadzący. Natalia Maciejewska, Violetta Juskowiak

LUTY 2019

Czas – projekt edukacyjny (kontynuacja ze stycznia)

 1. „W krainie zegarów”- lepienie z masy solnej i plasteliny, zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniowa
 2. „Jak dawniej mierzono czas”-  oglądanie filmu na tablicy interaktywnej, zestaw ćwiczeń gimnastycznych R. Labana
 3.  „U zegarmistrza”- słuchanie wiersza „ Pan zegarmistrz” I. Salach, nauka piosenki pt. „ Zegary”
 4. „Poczuj rytm”-  spotkanie z muzykiem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej p. K. Blekiem (skrzypce, altówka)
 5. „ Co by było, gdyby nie było zegarów ? -   dziecięce filozofowanie, malowanie farbami plakatowymi (wcześniej wykonanych zegarów z masy solnej), zestaw ćwiczeń gimnastycznych   „ U zegarmistrza”
 6. Opracowanie piosenki pt.  „ U zegarmistrza”      metodą dobrego startu
 7. „Jak czas zmienia nas”- spotkanie z ekspertem (lekarzem) p. A. Bett
 8.  „Zegary wokół nas”-   konkurs fotograficzny na zakończenie projektu
 • Powrót do siatki projektu: Analiza zdobytych wiadomości, uzyskanych odpowiedzi na postawione pytania, zgromadzonych materiałów, prac itp.
 • Zorganizowanie wystawy efektów prowadzonych w ramach projektu działań oraz albumów pt. „Czas”. Zakończenie projektu.
 • Zestaw ćwiczeń porannych – dz. powinny  reagować na sygnały dźwiękowe i wzrokowe, zatrzymywać ruch na sygnał dźwiękowy, biegać bez potrącania.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych R. Labana – „U zegarmistrza” – dz. powinny wykonywać ćw. z elementem wspinania, równowagi, podskoków, ćw. wyprostne i przeciw płaskostopiu, łączyć ruch z muzyką.
 • Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Sałatka” – dzieci powinny integrować się z grupą, koncentrować uwagę, odczuć radość ze wspólnej zabawy.
 • Zabawa ruchowa z elem. skłonu „Zegary”, ćw. artykulacyjne – dz. będa łączyły ruch – skłony ciałem, głową, wymachy rękami z wymawianiem zgłosek – tik – tak, czip – czap, trik – tak, bim – bam, cyk – cyk, dzyń – dzyń.
 • Zabawa ruchowa z elementem skoku „ Wróbelki na śniegu” – dzieci powinny wykonywać podskoki obunóż, reagować na umówiony sygnał
 1. „Perełki w oleju” Laboratorium przedszkolaka - doświadczenie z wykorzystaniem wody, oleju i barwników spożywczych. 
 2. „Piękna Nasza Polska Cała”- comiesięczne spotkania przyrodnicze z różnych regionów Polski, w lutym poznajemy  Tatry, zabawy z tablicą interaktywną, słuchanie góralskiej muzyki

 BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK   

 1. " Trzy życzenia złotej rybki"  -      oglądanie przedstawienia Teatru Vaśka
 2.  "Jacek sam w domu"- teatrzyk kukiełkowy wg opowiadania nauczyciela, zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. stacyjna
 3. "Lista przebojów muzyki poważnej"-  spotkanie z muzykami TOS, zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniowa z elementami Dennisona
 4.  „Uczymy się odmawiać" -    Opowiadanie nauczyciela ilustrowane obrazami baśni braci W. J. Grimm " O wilku i siedmiu koźlątkach". Rysowanie kredkami ołówkowymi "Portret chłopca lub dziewczynki", zestaw ćwiczeń gimnastycznych na terenie przedszkolnym.
 5.  "Mamy swoje umowy i będziemy ich przestrzegać"-  drama scenki żywo planowe, spacer ulicami osiedla.
 6. „Bezpieczny Przedszkolak”-    rysowanie pastelami, zestaw ćwiczeń gimnastycznych zestaw zabaw ruchowych m. zdaniowa.
 7.  „W domu”-   zabawa tematyczna, nauka tańca (zabawy ludowej) „Owczarzyk”.
 8. Opracowanie piosenki pt. „ Jedzie pociąg z daleka” metodą dobrego startu.
 9. "Egipt" - spotkanie z Muzyką etniczną
 • Zabawa ruchowa o nieznacznym ruchu: „ Korytarz łaskotek” -  dzieci powinny odczuwać radość ze wspólnej zabawy, nawiązywać kontakt dotykowy.
 • Zestaw ćw. porannych: dzieci powinny; doskonalić czworakowanie w różnych kierunkach, zachowywać równowagę przechodząc po linie, maszerować do podanego rytmu.
 • Zabawa integracyjna "Cień" - dz. powinny poruszać się w rytm muzyki i naśladować ruchy partnera, na określone hasło zamienić się rolami  przewodnika i cienia.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca duże grupy mięśniowe „Słonko” – dzieci powinny wykonywać powolny wyprost aż do wspięcia na palce, poruszać dłońmi ( promyczki ), na sygnał wykonać siad skulny – słonko zaszło.
 1.  „Tyle szyb ile framug” - Klucz do uczenia M1 sesja 15.
 2. „Mebelki lalek – budowanie przez naśladowanie, cały proces” -     Klucz do uczenia, Konstrukcje sesja 4.
 3. „Mebelki lalek – budowanie zgodnie z przykładem- ukryta instrukcja – bliźniak”-   Klucz do uczenia się, Konstrukcje sesja 5.
 4. „Tyle dachów ile domów” -    Klucz do uczenia M1 sesja 17.
 5. „Papużko, papużko czy umiesz to zrobić? Budowanie przez naśladowanie – krok po kroku” - Klucz do uczenia,
 6. Konstrukcje sesja 3, zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniowa.
 7. „Karmnik dla każdego ptaszka” Klucz do uczenia MI sesja 18
                                                                                                                                                    
  Zadanie tygodnia wg planu daltońskiego:
 •  „Dokończ rysunek”  - komponowanie w sferze percepcyjnej -  dzieci powinny wykazać się pomysłowością i wyobraźnią podczas komponowania rysunków, odczuwać radość z działania.
 • „Zegar” - Ułóż na tarczy zegara we właściwej kolejności godziny, przelicz do 12.
 • ”Pan zegarmistrz - Zadanie twórcze  ułóż wg wzoru- klocki kreatywne.
 • „W zimowym rytmie”- Zadanie matematyczne- ułóż klocki zgodnie z podanym rytmem,  przelicz, zaproponuj swój układ, spróbuj go wyklaskać, wytupać itp.
 •  Nazwij pierwsza i ostatnią głoskę nazw przedmiotów na  obrazku.
 • Uzupełnij szlaczki – rysowanie po śladzie.
 • „Puzzle”- Ułóż obrazek z rozsypani przyklej na kartkę.
 • Zadanie językowe  naucz się na pamięć krótkiego wiersza pt. „Naprawimy misia”  Cz. Janczarskiego.
 • Znajdź różnice w obrazkach- rozwijanie spostrzegawczości.
 • Ułóż obrazki we właściwej kolejności wydarzeń, opowiedz co się wydarzyło.