Nauczyciele prowadzący: Małgorzata Parnicka, Katarzyna Nowicka

LUTY


,,NASZ PRZYJACIEL WRÓBELEK”.

 1. ,,Nasi przyjaciele zza okna”  - wycieczka do pobliskiego lasku
 2. „Malowane Naturą” – malowanie piórkiem, zestaw zabaw ruchowych - metoda zadaniowa - ,,Ptaki”
 3. ,,Gawronek poznaje zimę” - teatrzyk sylwet (opowiadanie H. Zdzitowieckiej), nauka piosenki pt. ,,Lata ptaszek” 
 4. ,,Lata ptaszek po ulicy” – lepienie z plasteliny, zestaw zabaw ruchowych - metoda R. Labana
 5.  ,,Lalki i misie” -  Klucz do uczenia się, Matematyka sensoryczna I, sesja 7, gra na instrumentach (B. Straus)
 6. ,,Zabawy z Elemelkiem” - zabawa badawcza z płynami, zestaw zabaw ruchowych – metoda R. Labana
 7. ,,Spotkanie na drzewie”- stemplowanie, zestaw zabaw ruchowych – metoda zadaniowa - ,,Ptaki”
 8. ,,Elemelek zaprasza do wspólnej zabawy” - zabawa ortofoniczna, zestaw zabaw ruchowych – metoda R. Labana
 9. ,,Szary książę i kolorowa księżniczka”- Klucz do uczenia się, Matematyka sensoryczna I, sesja 8, zabawa ilustracyjna

Zabawy ruchowe i logopedyczne:

 • ,,Przelot ptaków”– zabawa z elementem biegu - obręcze
 • ,,Wróbelki” - zabawa z elementem równowagi
 • ,,Sroczka” – zabawa kontaktowo - dotykowa
 • ,,Spłoszone wróbelki” – zabawa z elementem podskoku
 • ,,Zabawy ze słomką” – ćwiczenia oddechowe
 •  ,,Zimowe rymowanki” – ćwiczenia melodyki wypowiedzi

      
Zestaw zabaw ruchowych - (metoda zadaniowa) ,,Ptaki”
Zestaw zabaw ruchowych – elementy metody gimnastyki twórczej R. Labana)

Opracowanie piosenki „Skacząca piłeczka” Metodą Dobrego Start
     


,,TORUŃ – MOJE MIASTO”.

 1. ,,Poznajemy nasze miasto” - rozmowa, zestaw zabaw ruchowych – metoda zadaniowa - woreczki
 2.  ,,Kareta z piernika” - opowiadanie nauczycielki (na podstawie utworu)
 3.  W. Chotomskiej), zestaw zabaw na świeżym powietrzu
 4. ,,Wesoły Flisaczek” - teatrzyk sylwet (,,Legendy toruńskie” – B. Frąchowski), nauka piosenki pt. ,,Toruń pachnie piernikami”
 5. ,,Piernikowe miasto” - rysowanie, zestaw zabaw ruchowych ( metoda zadaniowa – woreczki)
 6. ,,Zabawy z Flisaczkiem” - zabawa dydaktyczna według E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, zabawa muzyczno – ruchowa w formie opowieści ruchowej ,,Spacer po Toruniu”

Zabawy ruchowe i logopedyczne:

 • ,,Powódź” - zabawa z elementem wspinania 
 • ,,Flisak i żaby” - zabawa z elementem czworakowania
 • ,,Zoo” – ćwiczenia artykulatorów
 • ,,Leniuszek” – ćwiczenia żuchwy

Zestaw zabaw ruchowych - metoda zadaniowa – woreczki   
Zestaw zabaw ruchowych – na świeżym powietrzu

,,CO TO JEST POWIETRZE?”.

 1. ,,Szukamy powietrza” - zabawy badawcze, zestaw zabaw ruchowych na świeżym powietrzu
 2. ,,Czy powietrze jest czyste?” - wycieczka w pobliżu przedszkola
 3. ,,Smutny i wesoły kominek” - teatrzyk sylwet (na podstawie utworu pt. ,,O kominie, który przestał dymić”), zabawy rytmiczno – ruchowe
 4. ,,Pan dymek” – rysowanie, zestaw zabaw ruchowych – metoda W. Sherborne
 5. ,,Wieże”- Klucz do uczenia się, Matematyka sensoryczna I, sesja 9, zestaw zabaw ruchowych – metoda W. Sherborne

Zabawy ruchowe i logopedyczne:

 • ,,Przejście po kamieniach” - zabawa z elementem równowagi
 • ,,Lustrzane odbicie” - zabawa według R. Labana
 • ,,Tunel” - zabawa z elementem czworakowania
 • ,,Kostka uczuć” - zabawa integracyjna
 • ,,Kto silniejszy” – ćwiczenia usprawniające artykulatory - wargi
 • ,,Gorąca zupa” – ćwiczenia oddechowe
                     
  Zestaw zabaw ruchowych - metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne


PRACA INDYWIDUALNA

 1. rozmowy z dzieckiem w różnych sytuacjach
 2. zabawy integracyjne sprzyjające procesowi asymilacji dziecka w grupie przedszkolnej
 3. zabawy paluszkowe sprzyjające odczuwaniu odprężenia, ciepła, bliskości partnera 
 4. wyrabianie prawidłowych nawyków związanych z czynnościami samoobsługowymi
 5. rozwijanie percepcji wzrokowej – dobieranie w pary takich samych przedmiotów, odszukiwanie przedmiotów, osób na
 6. obrazkach, rozpoznawanie obrazka po opisie słownym
 7. ćwiczenia słuchowe – rozpoznawanie i nazywanie odgłosów, odtwarzanie prostych rytmów, tworzenie własnych
 8. ćwiczenia zmniejszające napięcie mięśniowe np. zamalowywanie całej powierzchni kartki grubym pędzlem, pęczkiem waty.
 9. utrwalenie wierszyków i piosenek
 10. swobodne wypowiedzi dzieci do kwartalnika ,,Przedszkolak”.

KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO:
Wizualizacja kalendarza urodzin
Wizualizacja tablicy obecności – przyczepianie biedronki przy swoim zdjęciu


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 • Wycieczka do pobliskiego lasku
 • Spacer w pobliżu przedszkola
 • Teatr VASKA ,,Trzy życzenia złotej rybki" - 18 lutego 2019r. o godz. 10:15 
 • Kontakty indywidualne – udzielanie informacji o sukcesach i trudnościach wychowawczych
 • Pomoc rodziców w przygotowanie zajęć i zabaw 
 • Wykonanie zdjęć dzieci przez mamę Maćka