Nauczyciele prowadzący: Małgorzata Parnicka, Katarzyna Nowicka

KWIECIEŃ

,,NASZ PRZYJACIEL KOTEK”

 1. ,,Kocia rodzina”- oglądanie filmu pt. ,,Przygody Kota Filemona”, zestaw zabaw ruchowych – z elementami Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 2. ,,Kłopot kotka Mruczka” - teatrzyk na podst. opowiadania I. Salach, rysowanie pastelami
 3. ,,Wizyta małego kotka” - słuchanie wiersza I. Salach pt. ,,Idzie kotek”, zabawa inscenizowana do piosenki pt. ,,My jesteśmy kotki dwa”
 4. ,,Pomocnicy kotka Psotka” - zabawa ortofoniczna, zestaw zabaw ruchowych – metoda zadaniowa
 5. ,,Dywaniki dla figurowych ludzików”- Klucz do uczenia się, Matematyka sensoryczna I, sesja 14,  nauka piosenki pt.
 6. ,,Kotek Puszek”
 7. ,,Kocie zabawy” - zabawa tematyczna, zestaw zabaw ruchowych z elementami gimnastyki W. Sherborne
 8. ,,Zabawy wesołej kotki” -  zabawa naśladowcza ,,Co robi kotek?”, lepienie z plasteliny
 9. ,,Kocie rozmowy” - zabawy w dziecięce filozofowanie, zestaw zabaw ruchowych – metoda zadaniowa
 10. ,,Niespodzianki kotka Mruczka” - opowiadanie nauczycielki z powtarzającym się    rytmem (E. Gruszczyk – Kolczyńska), gra na instrumentach

Zabawy ruchowe i logopedyczne:

 „Wesołe kotki”- zabawa z elementem czworakowania - krążki
,,Spłoszone wróbelki” – zabawa z elementem podskoku - obręcze
,,Uciekaj mały kotku”- zabawa z elementem toczenia - piłki
,,Myszka i pierścienie” – zabawa paluszkowa
,,Podróż małego kotka” – ćwiczenia artykulatorów
,,Koncert u Kici” – ćwiczenia emisyjne

Zestaw zabaw ruchowych – Ruch Rozwijający W. Sherborne
Zestaw zabaw ruchowych – ,,Kotki” - metoda zadaniowa

Opracowanie piosenki „Wlazł kotek” Metodą Dobrego Startu


,,GDZIE JESTEŚ ZAJĄCZKU?”

 1.  „Wielkanocne zwyczaje – co to takiego?” - rozmowa w kąciku ludowym, zestaw zabaw ruchowych – metoda R. Labana
 2. ,,Przygoda zająca Szaraka”  - historyjka obrazkowa, zestaw zabaw ruchowych – metoda zadaniowa
 3.  ,,Pisanki, pisanki jajka malowane”  - nauka piosenki pt. „Pisanki, pisanki”, kolaż
 4. ,,Prezenty od zajączka” - zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,  zestaw zabaw ruchowych – metoda R. Labana
 5. ,,Tęczowa loteria ze słowami”- Klucz do uczenia się, Matematyka sensoryczna I, sesja 15,  opowieść ruchowa
 6. ,,Gdybym był zajączkiem wielkanocnym…” – zabawa w dziecięce filozofowanie, zestaw zabaw ruchowych – metoda zadaniowa
 7. ,,Zabawy z wielkanocnym zajączkiem” - zabawa badawcza, aktywne słuchanie muzyki ,,Polka Triach – triach” – B. Strauss

Zabawy ruchowe i logopedyczne:

,,Wesołe zajączki” - zabawa z elementem podskoków
,,Kurki” - zabawa orientacyjno - porządkowa
,,Poszukaj zajączka” - zabawa z elementem równowagi
,,Odgłosy łąki” – ćwiczenia artykulatorów
,,Odgłosy wsi” – ćwiczenia słuchowe
,,Uciekające szaraczki” – ćwiczenia

Zestaw zabaw ruchowych ( metoda zadaniowa - szarfy) – na świeżym powietrzu
Zestaw zabaw ruchowych– metoda gimnastyki twórczej R. Labana


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 • Spacer i w pobliżu przedszkola – obserwacja zwierząt
 • ,,Spotkanie z muzyka etniczną” – 15.04.2019r.
 • ,,Spotkanie z policjantem” – 15.04.2019r.
 • ,,Muzyczne kontrasty” – koncert TOS - 25.04.2019r. 
 • ,,Warsztat wielkanocne” – 04.03.2019r. godz. 14.30
 • ,,Kiermasz wielkanocny” – 11 – 12.03.2019r.
 • Kontakty indywidualne – udzielanie informacji o sukcesach i trudnościach wychowawczych
 • Pomoc rodziców w przygotowanie zajęć, zabaw, wzbogacenie kącików zainteresowań
 • Udział rodziców w głośnym czytaniu

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Systematyczne utrwalanie poczucia samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Kształtowanie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonywanie podjętego zadania. Odwoływanie się do kącików, wizualizacji (zaznaczanie swojej obecności na tablicy, strzałki na planie dnia, kropelki na kwiatku z dniem tygodnia, zdjęcia na kalendarzu urodzin).
  Wdrażanie do wykonywania zadań tygodniowych.
  Wprowadzenie tablicy – ,,Bawimy się w parach”

Zadania do wykonania:
,,Nasz przyjaciel kotek” – ćwiczenia grafomotoryczne – łączenie kropek
,,Zabawy kotka” - nawlekanie korali na sznurek według wzoru – 10 korali
,,Gdzie jest mój cień?” - odszukiwanie właściwego cienia zabawek
,,Przyjaciele zajączka” - liczenie i kolorowanie według instrukcji

 

 

 

Marzec

Ziemia – gleba - projekt edukacyjny Czas trwania projektu – 4 tygodnie

Etap I Rozpoczęcie projektu

 • Wybór tematu został ustalony po rozmowach z dziećmi.
 • Spisanie siatki pojęciowej:
 • Co wiemy o Ziemi ?
 • Czego chcemy się dowiedzieć o Ziemi ?

Etap II Realizacja Projektu - szukanie odpowiedzi na pytania.

 • Aktywność badawcza
 • Przygotowanie i realizowanie zajęć we współpracy z ekspertami
 • Prezentacja/film edukacyjny  
 • Spacer 
 • Stworzyć kącik przyrody, Kącik Ziemi
 • Założyć ogródek  
 • Przedstawić zdobytą wiedzę za pomocą prac plastycznych, tańca, piosenek,  

ETAP III Zakończenie projektu

 • Sposób dokumentacji (zdjęcia, prace dzieci)
 • Zrobienie wystawki z prac plastycznych
 • Wyeksponowanie wszystkich materiałów zgromadzonych podczas realizacji projektu 
 • Rozmowa z dziećmi na temat zdobytej wiedzy
 • Zredagowanie działań w postaci małej książeczki
 • Zachęcenie Rodziców do aktywnego uczestnictwa w projekcie

 

Ewaluacja projektu

 • Dzieci wypowiadają się na temat zajęć, co im się podobało co nie. Swoją ocenę wystawiają brawami (mocnymi/ słabymi)

 

 1. Kolory Ziemi rozmowa połączona z obserwacją, zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową  
 2. Piękna nasza Ziemia cała – kolaż, osłuchanie się z piosenką pt. „Czyżyk”
 3. Kto żyje na Ziemi - teatrzyk sylwet  na podstawie wiersza, ,  zestaw zabaw ruchowych 
 4. Zabawa w chowanego - Klucz do uczenia się, Matematyka sensoryczna 1, sesja 10, zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 5. Marsz dzieci – opracowanie piosenki MDS, zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 6. Co w ziemi rośnie ?  – spacer do pobliskich ogródków osiedlowych, rysujemy kredą  
 7. Magiczne cuda -  lepienie z gliny zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową, 
 8. Jak powstaje gleba – oglądanie filmu edukacyjnego, zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 9. Dżdżownica – na podstawie ilustracji ,” Taniec w deszczu” – zabawy muzyczno-ruchowe
 10. Kolorowe warstwy – zabawy badawcze, tworzenie kompozycji przestrzennych zestaw zabaw ruchowych metodą W. Sherborne, 
 11. Węglowa opowieść - słuchanie opowiadania W. Chotomskiej, „Naturą malowane”-  rysowanie węglem na dużych formatach
 12. Ogrodnik - spotkanie z ekspertem, zestaw zabaw ruchowych W. Sherborne Kącik przyrody – rozmowa połączona z działaniem, zabawy z piosenką
 13. Zakładamy hodowla-cebuli – zabawa badawcza,
 14. zestaw zabaw ruchowych metodą V. Sherbone                                                                               
 15. Niszczenie gleby - zabawy z tablicą interaktywną, maluje farbami wodnymi, zestaw zabaw ruchowych metodą V. Sherbone                                                             
 16. Figurowe ludziki idą spać - Klucz do uczenia się, Matematyka sensoryczna 1 sesja 11, zestaw zabaw ruchowych  metodą V. Sherbone
 17. Zakładamy ogródek w przedszkolu - rozmowa połączona z działaniem 
 18. Wiosna  – malowanie do muzyki Vivaldiego, zestaw zabaw ruchowych metodą Orffa
 19. Dary ziemi – zabawa dydaktyczna, śpiewanie piosenek, zestaw zabaw ruchowych metodą Orffa 
 20. Kotki marcowe – słuchanie wiersza J. Kulmowej, wydzieranka  
 21. Wieża zwierząt - Klucz do uczenia się, Matematyka 1 sesja 13, zestaw zabaw ruchowych metodą Orffa

Zabawy poranne i logopedyczne

 • Zabawa słowno-ruchowa – kreślenie dowolnych wzorów palcem w powietrzu
 • Kotki – zabawa ruchowa
 • Cebulka z Buraczkiem – zabawa ruchowa
 • Jakie to zwierzę ? - zabawa naśladowcza 
 • Pająk - zabawy paluszkowe 
 • Wiosenne porządki - zabawy logopedyczne
 • Kle – kle - zabawy dźwiękonaśladowcze

Zestaw zabaw ruchowych:

 • Zestaw zabaw ruchowych metoda zadaniową – dz. powinny rozwijać motorykę dużą, łączyć muzykę z ruchem, kształtować prawidłowa postawę ciała, integrować się w grupie, odczuwać satysfakcje z dobrze wykonanego ćwiczenia
 • Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne -
  dz. powinny: swobodnie wykonywać postawione przed nim zadania, poznawać własne ciało, wzmacniać pewność siebie, nawiązywać kontakt z partnerem
 • Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody K. Orffa dz. powinny doskonalić prawidłową pozycję w biegu, chodzenie, siadzie, współpracować z partnerem

Klucz do uczenia się Matematyka sensoryczna 1 :
Sesja 10, Zabawa w chowanego
Sesja 11, Figurowe ludziki idą spać
Sesja 12, Tęczowa loteria z obrazkami
Sesja 13, Wieża zwierząt
Koncepcja Planu Daltońskiego
Wizualizacja kalendarza urodzin
Wizualizacja tablicy obecności – przyczepienie biedronki przy swoim zdjęciu
Wizualizacja kolorów dnia tygodnia - zaznaczenie kropelką aktualnego dnia tygodnia, każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor
Wprowadzenie do zadań daltońskich

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 • Kontakty indywidualne
 • Tworzenie kącików tematycznych
 • Angażowanie Rodziców jako ekspertów biorących aktywny udział w projekcie 
 • Spacer do pobliskich ogródków osiedlowych
 • Udział w imprezach przedszkolnych, koncertach muzycznych, przedstawieniach teatralnych według kalendarza imprez
 • Galeria prac plastycznych – na bieżąco w kąciku dla rodziców

 

 

 

LUTY


,,NASZ PRZYJACIEL WRÓBELEK”.

 1. ,,Nasi przyjaciele zza okna”  - wycieczka do pobliskiego lasku
 2. „Malowane Naturą” – malowanie piórkiem, zestaw zabaw ruchowych - metoda zadaniowa - ,,Ptaki”
 3. ,,Gawronek poznaje zimę” - teatrzyk sylwet (opowiadanie H. Zdzitowieckiej), nauka piosenki pt. ,,Lata ptaszek” 
 4. ,,Lata ptaszek po ulicy” – lepienie z plasteliny, zestaw zabaw ruchowych - metoda R. Labana
 5.  ,,Lalki i misie” -  Klucz do uczenia się, Matematyka sensoryczna I, sesja 7, gra na instrumentach (B. Straus)
 6. ,,Zabawy z Elemelkiem” - zabawa badawcza z płynami, zestaw zabaw ruchowych – metoda R. Labana
 7. ,,Spotkanie na drzewie”- stemplowanie, zestaw zabaw ruchowych – metoda zadaniowa - ,,Ptaki”
 8. ,,Elemelek zaprasza do wspólnej zabawy” - zabawa ortofoniczna, zestaw zabaw ruchowych – metoda R. Labana
 9. ,,Szary książę i kolorowa księżniczka”- Klucz do uczenia się, Matematyka sensoryczna I, sesja 8, zabawa ilustracyjna

Zabawy ruchowe i logopedyczne:

 • ,,Przelot ptaków”– zabawa z elementem biegu - obręcze
 • ,,Wróbelki” - zabawa z elementem równowagi
 • ,,Sroczka” – zabawa kontaktowo - dotykowa
 • ,,Spłoszone wróbelki” – zabawa z elementem podskoku
 • ,,Zabawy ze słomką” – ćwiczenia oddechowe
 •  ,,Zimowe rymowanki” – ćwiczenia melodyki wypowiedzi

      
Zestaw zabaw ruchowych - (metoda zadaniowa) ,,Ptaki”
Zestaw zabaw ruchowych – elementy metody gimnastyki twórczej R. Labana)

Opracowanie piosenki „Skacząca piłeczka” Metodą Dobrego Start
     


,,TORUŃ – MOJE MIASTO”.

 1. ,,Poznajemy nasze miasto” - rozmowa, zestaw zabaw ruchowych – metoda zadaniowa - woreczki
 2.  ,,Kareta z piernika” - opowiadanie nauczycielki (na podstawie utworu)
 3.  W. Chotomskiej), zestaw zabaw na świeżym powietrzu
 4. ,,Wesoły Flisaczek” - teatrzyk sylwet (,,Legendy toruńskie” – B. Frąchowski), nauka piosenki pt. ,,Toruń pachnie piernikami”
 5. ,,Piernikowe miasto” - rysowanie, zestaw zabaw ruchowych ( metoda zadaniowa – woreczki)
 6. ,,Zabawy z Flisaczkiem” - zabawa dydaktyczna według E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, zabawa muzyczno – ruchowa w formie opowieści ruchowej ,,Spacer po Toruniu”

Zabawy ruchowe i logopedyczne:

 • ,,Powódź” - zabawa z elementem wspinania 
 • ,,Flisak i żaby” - zabawa z elementem czworakowania
 • ,,Zoo” – ćwiczenia artykulatorów
 • ,,Leniuszek” – ćwiczenia żuchwy

Zestaw zabaw ruchowych - metoda zadaniowa – woreczki   
Zestaw zabaw ruchowych – na świeżym powietrzu

,,CO TO JEST POWIETRZE?”.

 1. ,,Szukamy powietrza” - zabawy badawcze, zestaw zabaw ruchowych na świeżym powietrzu
 2. ,,Czy powietrze jest czyste?” - wycieczka w pobliżu przedszkola
 3. ,,Smutny i wesoły kominek” - teatrzyk sylwet (na podstawie utworu pt. ,,O kominie, który przestał dymić”), zabawy rytmiczno – ruchowe
 4. ,,Pan dymek” – rysowanie, zestaw zabaw ruchowych – metoda W. Sherborne
 5. ,,Wieże”- Klucz do uczenia się, Matematyka sensoryczna I, sesja 9, zestaw zabaw ruchowych – metoda W. Sherborne

Zabawy ruchowe i logopedyczne:

 • ,,Przejście po kamieniach” - zabawa z elementem równowagi
 • ,,Lustrzane odbicie” - zabawa według R. Labana
 • ,,Tunel” - zabawa z elementem czworakowania
 • ,,Kostka uczuć” - zabawa integracyjna
 • ,,Kto silniejszy” – ćwiczenia usprawniające artykulatory - wargi
 • ,,Gorąca zupa” – ćwiczenia oddechowe
                     
  Zestaw zabaw ruchowych - metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne


PRACA INDYWIDUALNA

 1. rozmowy z dzieckiem w różnych sytuacjach
 2. zabawy integracyjne sprzyjające procesowi asymilacji dziecka w grupie przedszkolnej
 3. zabawy paluszkowe sprzyjające odczuwaniu odprężenia, ciepła, bliskości partnera 
 4. wyrabianie prawidłowych nawyków związanych z czynnościami samoobsługowymi
 5. rozwijanie percepcji wzrokowej – dobieranie w pary takich samych przedmiotów, odszukiwanie przedmiotów, osób na
 6. obrazkach, rozpoznawanie obrazka po opisie słownym
 7. ćwiczenia słuchowe – rozpoznawanie i nazywanie odgłosów, odtwarzanie prostych rytmów, tworzenie własnych
 8. ćwiczenia zmniejszające napięcie mięśniowe np. zamalowywanie całej powierzchni kartki grubym pędzlem, pęczkiem waty.
 9. utrwalenie wierszyków i piosenek
 10. swobodne wypowiedzi dzieci do kwartalnika ,,Przedszkolak”.

KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO:
Wizualizacja kalendarza urodzin
Wizualizacja tablicy obecności – przyczepianie biedronki przy swoim zdjęciu


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 • Wycieczka do pobliskiego lasku
 • Spacer w pobliżu przedszkola
 • Teatr VASKA ,,Trzy życzenia złotej rybki" - 18 lutego 2019r. o godz. 10:15 
 • Kontakty indywidualne – udzielanie informacji o sukcesach i trudnościach wychowawczych
 • Pomoc rodziców w przygotowanie zajęć i zabaw 
 • Wykonanie zdjęć dzieci przez mamę Maćka