Nauczyciele prowadzący: Monika Monikowska, Anna Prinz

 LUTY

Jesteśmy kucharzami

 1. W przedszkolnej kuchni – zabawa dydaktyczna . Zwiedzanie kuchni przedszkolnej.
 2. Co ten czajnik gwiżdże? – słuchanie piosenki Wesoły Czajnik, rozmowa na jej temat oraz wykonanie pracy plastycznej metodą wyklejanki.
 3. Bawimy się wagą – zabawa badawcza
 4. „Małe co nieco” – Tłusty Czwartek. 
 5. My gotować potrafimy, przy tym dobrze się bawimy
 • Zestaw zabaw ruchowych ( metoda Labana ) – dzieci powinny: naśladować ruchem,  „czynności związane z gotowaniem” wykonywać ruchy zgodne z natężeniem siły z jaką wykonuje się daną czynność do odwzorowania.

Zimo, baw się z nami

 1. Śniegu coraz więcej –  zabawy na śniegu, zabawy ilustracyjne przy piosence „Mróz, mróz”
 2. A śnieg pada i pada -nauka wiersza I. Salach 
 3. Czy widzimy śnieżne sople -  Zabawa dydaktyczna 
 4.  zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową.
 5. Twórczy czwartek – Zimowe obrazki - technika malarska z zastosowaniem farby białej.
 6. Pędzimy na saneczkach – improwizacja ruchowa do piosenki „Tak się zachmurzyło”.
 7. Lepimy bałwanki – wiersz Anny Łady- Grodzickiej ,,Dziewięć Bałwanków" inspiracją lepienia bałwanka z ciastoliny.
 8. „W zimowym rytmie” - zabawy ruchowe
 9. Zimowe sporty – nauka piosenki  „Tupu tup po śniegu” 
 10. „Serduszkowe Święto” czyli dzień przyjaźni w grupie Biedronek -rozmowa o życzliwości i koleżeństwie w grupie oraz wykonanie laurek dla siebie nawzajem.
 11. Zabawy ruchowe poranne: forma aerobiku - dzieci powinny potrafić naśladować ruch nauczycielki, koordynować ruch swojego ciała z muzyką, 
 12. Zestaw zabaw ruchowych z el. metody W. Sherborne – dzieci powinny: znać możliwości swojego ciała, kształtować prawidłowo postawę ciała, zgodnie współpracować z partnerem, potrafić wskazywać części ciała zgodnie z poleceniem nauczyciela, poruszać się na przemian raz w jedną raz w drugą stronę w różnych tempach muzyki.
 13. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa - „Powitanie – Witaj …” - dzieci powinny umieć przywitać się piosenką i jednocześnie gestem z każdym przedszkolakiem.

Przybysze z kosmosu

 1. Czy kosmos to tylko my? – Oglądanie ilustracji przedstawiających przestrzeń kosmiczną, Zabawy konstrukcyjne „Budujemy statek kosmiczny”.
 2. Będziemy lecieć rakietą kosmiczną – Zabawa przy muzyce R. Straussa 2001 A Space Odyssey (według M. Staniek) inspiracją do wykonania przestrzennej pracy technicznej „Rakieta”.
 3. Jesteśmy mieszkańcami Ziemi - słuchanie fragmentów wiersza A. H. Murgrabi „Halo, to mówi Ziemia ,  wyklejanie plasteliną fragmentu kuli ziemskiej.
 4. Czym się różni dzień od nocy? -. Zabawa badawcza
 5. Na niebie pełno świecących gwiazd – improwizacja ruchowa przy piosence Gwiazdka (sł. i muz. K. Przybylska), zestaw zabaw z elementami ruchu.
 • Zabawa ruchowa z elementem biegu „Statki kosmiczne”.
 • Zabawa integracyjna „Globus” - zabawa z wykorzystaniem piłki imitującej kulę ziemską. Dzieci powinny zręcznie podawać do siebie piłkę, łapiąc wypowiedzieć swoje imię;  mieć okazję do zaprezentować się grupie, jak również poznać swoich rówieśników.


Współpraca z rodzicami:

 • Konsultacje pedagogiczne
 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami.
 • Pomoc rodziców w przygotowaniu zajęć i zabaw z dziećmi.
 • Dostarczanie potrzebnych materiałów do zajęć i zabaw, wzbogacenie kącików zabaw, „skrzyń skarbów”, pomoc rodziców  w gromadzeniu pomocy do zajęć plastycznych.
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
 • Zachęcanie rodziców do dostarczania propozycji zadań tygodniowych w ramach koncepcji planu daltońskiego.
 • Udział rodziców - ekspertów w realizowanym projekcie edukacyjnym „Ptaki”
 • Pomoc rodziców w gromadzeniu ilustracji, obrazków, pomocy na tematy związane z ptakami.
 • Przygotowanie w domu albumu – książeczki „Moi skrzydlaci przyjaciele”.
 • Zachęcenie rodziców do gromadzenia pokarmu dla ptaków.
 • Zachęcanie rodziców do dostarczania artykułów, propozycji gier i zabaw oraz „zdrowych”.
  i pysznych przepisów na stronę internetową przedszkola w ramach „Kącika Pomysłowego Rodzica”.


Współpraca ze środowiskiem:

 • Koncert muzyczny – 27.02.2018
 • Codzienny pobyt na terenie przedszkolnym lub spacer w jego okolicach w ramach obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Zajęcia z logopedą przedszkolnym z zakresu wczesnej profilaktyki mowy.
 • Spacer alejkami osiedla – doskonalenie chodu w parach prawą strona chodnika.
 • Spacer w okolicach przedszkola oraz do lasu – obserwacja ptaków oraz zmian w przyrodzie, nie oddalanie się poza wyznaczony teren.