WARTOŚĆ: POZYTYWNY OBRAZ WŁASNEGO „JA”.

Normy postępowania:

 1. Pamiętaj , że masz prawo do życia i rozwoju, do wypowiedzi,

życia bez przemocy i poniżania.

 1. Bądź świadomy swojej niepowtarzalności, znaj i rozwijaj swoje umiejętności i zdolności.

 2. Kontroluj swoje zachowanie i emocje.

 3. Bądź odpowiedzialny za swoje słowa.

 4. Staraj się radzić sobie z porażkami i niepowodzeniami.

 5. Przestrzegaj zasad i zwyczajów przyjętych w rodzinie. Wypełniaj swoje obowiązki.

 6. Bądź świadomy swojego pochodzenia i przynależności narodowej.

WARTOŚĆ : BEZPIECZEŃSTWO

Normy postępowania:

 1. Pamiętaj, że użytkownikiem ulicy jesteś nie tylko ty.

 2. Poruszaj się po ulicy tylko pod opieką osób dorosłych.

 3. Przechodź przez jezdnię tylko w miejscach wyznaczonych.

 4. Stosuj się do sygnałów sygnalizacji świetlnej.

 5. Uważaj na niebezpieczeństwa wynikające z przypadkowych kontaktów z nieznajomymi.

WARTOŚĆ: ZROWIE

Normy postępowania:

 1. Dbaj o zdrowie, higienę osobistą i wygląd zewnętrzny.

 2. Nie hałasuj. Pamiętaj, że hałas szkodzi zdrowiu.

 3. Ubieraj się zawsze stosownie do pory roku.

 4. Szanuj przyrodę.

 5. Bierz udział w zabawach ruchowych, spacerach i wycieczkach (przebywaj na świeżym powietrzu).

 6. Zjadaj urozmaicone posiłki.

 7. Dbaj o prawidłową postawę ciała.

 8. Korzystaj rozsądnie z telewizji i komputera.

WARTOŚĆ: KULTURA ZACHOWANIA

Normy postępowania:

 1. Mów kulturalnie i poprawnie w języku polskim.

 2. Używaj zwrotów grzecznościowych: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”

oraz pamiętaj o powitaniu i pożegnaniu.

 1. Okazuj szacunek dorosłym.

 2. Bądź serdeczny dla kolegów i koleżanek.

 3. Uważnie słuchaj wypowiedzi innych. Nie przerywaj.

 4. Zachowuj się odpowiednio w miejscach publicznych (autobusie, sklepie, teatrze itp.).

 5. Bądź wyrozumiały i tolerancyjny wobec niepełnosprawnych.

WARTOŚĆ: UMIEJĘTNOŚĆ ŻYCIA W GRUPIE

Normy postępowania:

 1. Przestrzegaj wspólnie ustalonych reguł i zasad obowiązujących w grupie.

 2. Traktuj innych tak, jak ty chcesz by cię traktowano.

 3. Szanuj indywidualność innych.

 4. Pamiętaj o konsekwencjach swojego działania.

 5. Baw się tak, abyś nie przeszkadzał innym.

 6. Dbaj o porządek i miłą atmosferę w grupie.

 7. Aktywnie uczestnicz w uroczystościach przedszkolnych.