Cele ogólne:

 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień teatralnych, plastyczno-technicznych i muzyczno-ruchowych,
 • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywności twórczej i estetycznej dziecka,
 • rozbudzanie u dzieci pasji artystycznych poprzez stosowanie różnorodnych technik i form plastycznych,
 • poznawanie i wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej, teatralnej i muzycznej,
 • dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych.

Cele szczegółowe:
Dziecko:

 • odkrywa własne możliwości i uzdolnienia artystyczne,
 • stwarza swobodną, akceptującą i twórczą atmosferę
 • potrafi słuchać, patrzeć, tworzyć i wyrażać własne przeżycia,
 • kształci i wzbogaca własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą.Szczegółowy opis działania:

Sposoby realizacji:

 1. Rozwijanie umiejętności teatralnych – przykładowe rodzaje zabaw: wprawki pantomimiczne, scenki dramowe, zabawy fabularne, improwizacje, teatrzyk kukiełkowy, elementy animacji scen z użyciem rekwizytu (np. lalki), improwizacje słowno-muzyczne, inscenizowanie wierszy, opowiadań, bajek, ćwiczenia oddechowe i słuchowe, emisji głosu, usprawniające narządy mowy, dykcję; udział w konkursach recytatorskich:
 • „Słownik niedorzeczności” – wymyślanie sformułowań i oksymoronów np. „betonowa poduszka”, „zimny ogień”, „ciepły lód” , neologizmów;
 • "Słownik dziecięcych definicji” – próby definiowania przedmiotów, wyjaśniania zjawisk itp.;
 •  „Wierszykowo” – próby dziecięcego poezjowania, tworzenia rymów.

Przykłady zabaw rozwijających umiejętności muzyczno-ruchowe: aktywne słuchanie muzyki poważnej metodą B. Strauss, improwizacje muzyczne, zagadki ruchowe i słuchowe, odtwarzanie rytmów za pomocą marszu, gestów:

 • „Co tak pięknie gra?” - tworzenie instrumentów z elementów odpadowych, rozwijanie poczucia rytmu, krótkie formy muzyczne z użyciem instrumentów perkusyjnych i niekonwencjonalnych, poznanie nazw i dźwięków wybranych instrumentów (np. pokaz na tablicy interaktywnej);
 • „Słyszę, więc tańczę” - ilustracja ruchowa muzyki, tworzenie choreografii do muzyki poważnej, współczesnej, filmowej, improwizacje taneczne, nauka prostych tańców, wyrażanie siebie za pomocą tańca;
 • „Muzyczne spotkania z Mozartem”– przybliżenie sylwetki kompozytora, elementy muzykoterapii receptywnej i aktywnej, „Taneczny Savoir-vivre” (taniec dworski, salonowy do muzyki, elegancja poruszania się).
 1. Rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez: stosowanie różnorodnych technik plastycznych - kolaż, malowanie palcami, bibułą, za pomocą plastikowych kulek, zdobienie metodą decoupage, origami, kreatywne rysowanie, witraż, rysowanie węglem, wykorzystywanie materiałów odpadowych, tworzenie pacynek na bazie rękawiczki, skarpetki; wspólny projekt plakatów dotyczących spektakli; udział w konkursach plastycznych jako promowanie dziecięcych talentów:
 • „Kronika Bajek” – zbiór dziecięcych ilustracji do przeczytanych utworów, opatrzonych komentarzem dzieci, spostrzeżeniami, wrażeniami itp., wykorzystanie tablicy interaktywnej do tworzenia projektów graficznych;
 • „Muzyka w obrazkach” – zbiór dziecięcych wytworów plastycznych do wysłuchanych dzieł muzycznych (np. Musorgski, Grieg, Saint Saens);
 • „Snuj się Bajeczko, snuj…” – konkurs plastyczno-literacki dla dzieci i rodziców, organizowany w ramach Dnia Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia) – rodzinne redagowanie bajki, wzbogaconej obrazkami, rysunkami, wspólne czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – promowanie czytelnictwa (możliwość zamieszczenia utworu na stronie internetowej przedszkola);
 • „Galeria rzeczy osobliwych” – tworzenie eksponatów-przedmiotów np. codziennego użytku, owadów itp. w powiększonej lub pomniejszonej skali (np. „gigantyczny” spinacz, pająk, „miniaturowy” wieszak na ubrania, telewizor z pudełka po zapałkach), z dowolnych materiałów (drut, pudełka, skarpety, papier) - ekspozycja prac w holu.

Efekty działania:

 • wzrost umiejętności plastycznych, manualnych, posługiwanie się różnorodnymi technikami plastycznymi i poszukiwanie własnych,
 • zbiór wypowiedzi słownych, plastycznych dzieci, zgromadzonych w postaci książek, albumów, słowników,
 • wzrost pewności siebie podczas wystąpień publicznych, przełamanie tremy, lęku, (partycypacja dzieci dotychczas wycofanych i nieśmiałych w podjętych działaniach),
 • przyrost umiejętności językowych w zakresie myślenia metaforycznego, zaskakujących sformułowań, skojarzeń, wychodzenie poza schematy pojęciowe,
 • przyrost wiedzy związanej ze światem sztuki (muzyka, plastyka, teatr)- wzbogacony słownik czynny, wzrost umiejętności świadomego słuchania muzyki, określania elementów muzyki (dynamika, tempo, nastrój, barwa, melodia).

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:

 • włączenie rodziców w realizację projektu poprzez pomoc w dostarczaniu materiałów papierniczych, dydaktycznych, przygotowanie kostiumów, wzbogacenie elementów garderoby w kąciku teatralnym;
 • aktywny udział w cyklicznych warsztatach dla rodziców i dzieci 2x w roku (pierwsze spotkanie - listopad 2012 r. na temat "W Krainie Wesołków", "Jak rozwijać poczucie humoru?"- zabawy muzyczno-ruchowe z elementami pedagogiki zabawy, pantomimy, terapii śmiechem);
 • rodzic-inspirator - wykorzystanie pasji, umiejętności (plastycznych, teatralnych, muzycznych) w procesie inicjowania spotkań tematycznych z dziećmi, rozwijających konkretne zdolności (np. "Co może być sztuką", "Różne odsłony rzeźby"- modelowanie z gliny, masy papierowej, wykorzystanie produktów spożywczych, owoców - "Sztukę można też zjeść", tworzenie płaskorzeźb).

Informacje dodatkowe:

 • wzrost zaangażowania rodziców w sprawy bieżące związane z realizacją projektu (efektywniejsze współpraca), udział w warsztatach, inicjowanie spotkań z dziećmi;
 • wzbogacona kolekcja elementów garderoby teatralnej o własnoręcznie wykonane maski, pacynki, peruki, kukiełki oraz w kąciku muzycznym;
 • wystawienie spektaklu pt. "Zaczarowana różdżka" dla przedszkolaków i rodziców oraz na zakończenie roku szkolnego